fbpx
Vi søger dygtige kolleger
OK-Fonden hjælper hvert år mere end 2000 mennesker
indenfor pleje, psykiatri og handicap
Livet skal leves - hele livet
Find bolig

Presse

Job i OK-Fonden

Samarbejde med pårørende til mennesker med demens

OK-Fondens projekt har udbygget samarbejdet med og forståelsen for pårørende til plejehjemsbeboere, der lever med demenssygdom. Projektet har arbejdet i dybden med samarbejdet mellem plejepersonalet og de pårørende for at udvikle og sikre høj grad af involvering af de pårørendes perspektiver.

Jeg er frivillig, fordi jeg synes, det er sjovt 

OK-Fondens frivillige gør en kæmpe forskel. ...

Boliger for Livet

Læs mere

Ledig bolig i Seniorbofællesskabet Trekanten i Hovedgård

OK-Fonden mener: Velfærdsteknologi skal sætte mennesket i centrum

Ja tak til velfærdsteknologi  – med blik for dilemmaer og opmærksomhedspunkter! 

 I OK-Fonden arbejder vi med velfærdsteknologi og teknologiske hjælpemidler på vores plejehjem og botilbud – når en række betingelser er opfyldt. Først og fremmest skal en teknologisk løsning vurderes som den, der bedst tilgodeser hensynet til mennesket – herunder hensynet til den enkeltes værdighed og selvbestemmelse…

Den offentlige kontrol med plejehjem i Danmark

OK-Fondens plejehjem skal opfylde de samme krav som alle andre plejehjem i Danmark og er derfor underlagt følgende tilsyn…

Aktiviteter giver livshistorier liv

“Vores beboere har så mange dejlige historier: Lilly kom i lære som hattedame lige efter krigen, Frits har været sygeplejerske i Grønland, Benedikte har været udstationeret i Afrika, Per har været DSB-mand hele sit liv, Erik har være grønthandler med flere butikker i Århus.” Læs hvordan Pernille, der er aktivitetsmedarbejder og fysioterapeut på OK-Fonden Egå arbejder med aktiviteter, der giver beboernes livshistorier liv.

OK-Fonden podcast: 

Hvem definerer, hvad der er værdigt  for en beboer på et plejehjem?

Alle kan blive enige om, at værdighed er helt afgørende, når man bliver afhængig af andre menneskers hjælp.  

Men hvad mener vi egentlig med det vigtige begreb? 

Hør en samtale mellem sosu-hjælper Ilse Falk Elveng, præst Bodil Olesen og adm. direktør Ulrik Ahrendt-Jensen. De tre mødtes på OK-Fondens plejehjem Hornbækhave og tog snakken – med afsæt i både personlige og generelle spørgsmål om værdighed.

Hvordan vil du føle, når du går hjem fra arbejde?

Det giver bare så meget mere at komme ud og hjælpe nogle mennesker. Man er træt, når man kommer hjem, ja – men man er glad.

Julie Reventlow, 23 år, havde planer om at uddanne sig indenfor politiet. Alberthe Bagger-Larsen, 20 år, var glad for samfundsfag i gymnasiet og ville på universitetet og læse antropologi eller psykologi. Men efter at have arbejdet som hjælpere på plejehjemmet OK-Fonden Benedikte på Frederiksberg har de begge ændret planer…

Politikere vil så gerne sikre ældres værdighed. Men ofte glemmer de, hvad begrebet udtrykker

Indlæg af Jacob Birkler, tidligere Etisk Råd-formand og medlem af OK-Fondens bestyrelse

 

Øget samarbejde mellem SOSU skolerne og praktikstederne

Der tales rigtig meget om det store frafald på sundhedsuddannelserne. Vi skal tættere på hinanden og vi skal arbejde med overgangen mellem skole og praktik.

 

Som et lille landsbyfællesskab

Boliger for Livet er gennemtænkte og fleksible boliger til mennesker, som gerne vil have mulighed for at blive boende i deres eget hjem hele livet – også hvis der opstår behov for hjælp og pleje. I Himmelev ved Roskilde ligger boligerne ved siden af plejehjemmet. Hør Louise og Susan fortælle om de muligheder, det skaber.

Fra svær psykisk sygdom – til studie, job og egen lejlighed

Frederik har kæmpet mere end de fleste for at skabe sig en tilværelse. Efter at have beboer på det psykiatriske bo- og behandlingssted OK-Fonden Enghaven i flere år, har Frederik nu egen bolig, job på Enghaven og er i gang med at uddanne sig til pædagog.

OK-Fonden mener: Sammen løser vi problemerne bedst!

Se Billedgalleri fra indvielsen af OK-Fonden Bavne Ager

Se video- og billedgalleri fra indvielsen af OK-Fonden Hornbækhave

Det er så dejligt, at man kan se, at man kan hjælpe

Tre fleksjobbere fortæller om deres oplevelse, da de kom i job.

Fagligheden er i højsædet på slottet

På det psykiatriske bo- og behandlingssted OK-Fonden Arresødal Slot er alle medarbejdere erfarne faguddannede. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med både sygeplejefaglige, pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer. Den høje faglighed giver et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø – og stor søgning, når der er ledige stillinger. Nogle af medarbejderne fortæller her om at være en del af arbejdsfællesskabet på Arresødal.

Stærkt offentligt-privat samarbejde skaber jobs

I OK-Fonden har vi gode erfaringer fra kommuner, som anerkender den fælles interesse og behovet for sammen at skabe fleksible løsninger.

Friplejehjem, seniorboliger, seniorbofællesskab, familieboliger og ungdomsboliger er på vej på Slagelse Bypark-grunden

Hjemmelavet mad fra egne køkkener er hovedreglen i OK-Fonden

God mad og gode måltider betyder livsglæde og er en vigtig ingrediens i plejen af ældre mennesker og mennesker med psykiatriske diagnoser.

Målet er at blive chef i eget liv

Man kommer jo ikke på plejehjem for at dø – man kommer i sagens natur for at leve

PFA og OK-Fonden vil bygge plejehjem og seniorboliger i 10 danske kommuner

Flere artikler