fbpx

Stærkt offentligt-privat samarbejde

Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør, OK-Fonden: 

– Store dele af sundhedsvæsenet risikerer at brænde sammen i et katastrofalt mismatch mellem en voksende ældrebefolkning og en skrumpende mængde af velfærdsmedarbejdere. Det KAN lade sig gøre at undgå katastrofen og sikre en omsorgsfuld og anstændig ældrepleje – hvis alle arbejder ligeværdigt sammen, på tværs af ideologier, sektorer, offentlige og private ejerskaber og interesser.  

I OK-Fonden har vi gode erfaringer fra kommuner, som anerkender den fælles interesse og behovet for sammen at skabe fleksible løsninger.  

Historien her fra vores plejehjem i Roskilde er et smukt eksempel på offentligt-privat samarbejde, som er til glæde både for den enkelte jobsøgende, for arbejdspladsen – og for vores velfærdssamfund. 

Hårdt ramte ledige får fodfæste i OK-Fonden 

Susanne Palmblad, chef for plejehjemmet OK-Fonden Himmelev Gl. Præstegård: 

– Jeg har et tæt samarbejde med det kommunale Jobcenter Roskilde og med de private aktører, de har tilknyttet til at hjælpe mennesker, som står udenfor arbejdsmarkedet. Det kan være på grund af psykisk eller fysisk sygdom eller sociale problemer.  

– I øjeblikket har vi 10 nu fastansatte medarbejdere på Himmelev Gl. Præstegård, som startede i virksomhedspraktik, fortæller Susanne Palmblad, som er chef for plejehjemmet. Og vi har gennem årene sendt en lang række mennesker videre på uddannelse eller i andre typer job. 

– Virksomhedspraktik hos os er som udgangspunkt minimum 13 uger. De korte forløb på to eller fire uger er useriøst, hvis man skal have mulighed for at lave en ordentlig indsats med de mennesker, som gerne vil i gang.  

– Nogle er klar til et ordinært job efter virksomhedspraktikken, men for andre kan en efterfølgende periode med løntilskud være en rigtig god idé. Fx hvis den pågældende endnu ikke har tilstrækkelig ballast eller overskud – eller hvis deres dansk er for usikkert – eller hvis jeg ikke har en ledig stilling netop på det tidspunkt. Men vi sætter aldrig forløb i gang med løntilskud, hvis vi ikke har planer om, at det skal blive til en fastansættelse. 

Aktivitetsdag på Himmelev Gl. Præstegård. Foto: Thomas Busk

– Jeg starter med at spørge, hvem der har bestemt, at de sidder der til den første samtale – for hvis de ikke selv har ønsket det, skal de ikke være hos os. Det er helt fundamentalt. 

– Vi laver en grundig introduktion. Jeg siger til dem, at jeg har en forventning om, at de går på vores hjemmeside og på vores Facebook og sætter sig ind i, hvad det er for et sted, og hvad her foregår. 

– Vi har nogle skønne og dygtige medarbejdere, som vil og kan tage imod de mennesker, som kommer på særlige vilkår til at begynde med. Vi udpeger en mentor, som har nogle ekstra timer til at støtte praktikanterne. Vi sørger for en grundig præsentation af praktikanterne, når de starter, for både beboere og kollegaer. 

– Undervejs holder jeg opfølgende samtaler med praktikant og vejleder, så vi hele tiden støtter bedst muligt og stille de rigtige krav. Jeg lytter selvfølgelig også til, hvad beboerne siger om praktikanten, og lægger mærke til, om der er god kontrakt osv. 

– Jeg synes, det er superspændende at kunne give de her mennesker en chance! Og så er det klar en win-win. De får noget ud af det, og Himmelev Gl. Præstegård får noget ud af det. 

Manal, servicemedarbejder, Himmelev Gl. Præstegård: 

– Jeg startede i løntilskud i en uge, bagefter kom jeg i praktik i en måned og så fik jeg løntilskud i 12 mdr. i alt. Så blev jeg fastansat! Det er jeg meget glad for. Jeg kunne ikke meget dansk i starten, men det har hjulpet mig meget at arbejde her. Jeg har søde kolleger og en sød chef, de hjælper mig meget, så jeg er meget glad.”