fbpx

Præsentationsfolder om OK-Fonden som pdf

Livet skal leves – hele livet

OK-Fonden er en non-profit omsorgsorganisation, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet.

Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred.

Vi arbejder for at opfylde vores vision ud fra fem værdier:

Ligeværdigt samarbejde

Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne – og at man føler sig velkommen hos os.

Høj faglighed

Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære.

Plads til forskellighed

Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste resultater. Vi går sammen, men ikke i takt.

Familien er værdifuld

Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.

Æstetiske omgivelser

Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som hver dag glæder både sanserne og sindet.

OK-FONDENs værdighedspolitik

Fakta om OK-Fonden

OK-Fonden driver et hospice, 12 psykiatriske bo- og behandlingssteder, to socialøkonomiske virksomheder og 15 plejehjem landet over – med flere på vej. OK-Fonden administrerer 1.300 boliger, som vi selv har opført, heraf godt 500 boliger fordelt på 32 seniorbofællesskaber. Derudover formidler OK-Fonden Danske Care hjælp til mennesker i eget hjem, landet over. OK-Fonden beskæftiger ca. 2300 medarbejdere.

OK-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder på almindelige markedsvilkår. Vores overskud investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. På den måde skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg for i det daglige, og for samfundet som helhed.

Historie

OK-Fonden blev oprindelig stiftet af Arne Ginge med det formål at støtte oprettelsen og videreførelsen af Omsorgs-Klubber (OK) i Danmark. Skønt OK-Klubberne i dag drives uafhængigt af OK-Fonden, er der dog stadigvæk et nært bånd og samarbejde via Landsorganisationen af OK-Klubber i Danmark.

Gennem de år OK-Fonden har eksisteret, er Fondens aktiviteter blevet betydeligt udvidet inden for områderne: omsorg og pleje af ældre og handicappede; nybygning, ombygning og administration af almene plejeboliger, almene ældreboliger, almene ældrevenlige andelsboliger, ustøttede ældrevenlige boliger og almene seniorbofællesskaber.
Senest er OK-Fonden begyndt at drive et hospice og yde hjemmeservice.

Ledetråden i OK-Fondens virke er kvalitet og ikke profit. Vi lægger vægt på, at vores arbejde sker i gensidig respekt og tillid, og vi ønsker at fremstå som en seriøs og ordholden samarbejdspartner. I OK-Fonden arbejder vi hele tiden på at forny og tilpasse vore aktiviteter, så de følger behovene inden for vore virkefelter.

Fondens daglige ledelse varetages af Ulrik Ahrendt-Jensen, som er direktør for både OK-Fonden og OK-Fondens datterselskaber.

Vi er ikke bundet af politiske eller religiøse særinteresser, og har ikke til formål at skabe formue.

Protektor for OK-Fonden og dennes selskaber er Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Fondsbestyrelse

Paul Erik Weidemann, formand

“Det er resultater, der driver mig, selvom jeg er bedst i den kreative opstartsfase. Jeg har bare altid haft lyst til at blande mig – så jeg kan påvirke processerne og dermed resultaterne.”

 

Cristina Lage, næstformand

“Jeg er grundlæggende sådan – det kan godt være, jeg ikke kan flytte problemet, men hvordan kan jeg så flytte mig? Og jeg bliver ved, indtil jeg finder en vej.”

Jacob Birkler, bestyrelsesmedlem

“- Når jeg arbejder med etik, så handler det om “linse-slibning” og “skyklap-fjernelse”.

Etik handler om optik. Den værste etiske forseelse det er, når man forser sig og netop ikke SER det menneske, men allerede på forhånd tror at vide, hvad der er godt. Og når det handler om borgere, der er udfordrede af fx demenssygdom eller sindslidelse, så kan man meget let forse sig.”

Anne-Mette Winther Christiansen, bestyrelsesmedlem

“Jeg vil så gerne udvikling! Jeg er født under en positiv stjerne, og jeg kan ikke lide, når ting står stille. Som lærer var der ikke noget bedre, end når jeg fik tændt elevernes nysgerrighed og deres blik ud i verden. Og ligesådan i politik. Man skal ikke lade sig begrænse af barrierer, men se positivt på udviklingen i vores samfund.

Torben Laurén, bestyrelsesmedlem

 

”Relationer er et bærende element i min måde at være på. Jeg tror på, det er ad den vej, vi kan lykkes. De bedste beslutninger opstår i relationer, og når de fungerer, kan mennesker folde sig ud. Det er helt klart et af de redskaber, jeg søger. Det ligger i mit inderste DNA.”

Christina Rosby Løwenstein, bestyrelsesmedlem

 

”Jeg er helt klart drevet af at få mennesker til at trives! Jeg tror på, at hvis vi trives så godt som muligt, så giver livet rigtig god mening. Det, man ser på overfladen, er sjældent det væsentlige. Det handler om at bevare nysgerrigheden, få alle perspektiver med og ikke konkludere eller beslutte på andres vegne.”

Helle Bagger, bestyrelsesmedlem

 

”Jeg er meget demokratisk, men også meget konkret. Jeg og foretrækker, at vi taler om sagen. Jeg er nysgerrig og vil, når det giver mening, gerne udfordre det eksisterende – også gerne ”stille de svære spørgsmål.”

Zina Czechowska

 

”Jeg vil gerne bidrage med fokus, skarphed og struktur, som, jeg mener, er altafgørende i udviklings- og implementeringsprocesser. Særligt er jeg interesseret i ”gennemføringskraft”. For hvad er en god idé, hvis ikke den lever i praksis?”

Direktion

Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør (CEO)

“Med en god plan og dygtige kolleger kan man overkomme det meste.”

 

Mikkel Schlüter Friis, direktør (COO)