fbpx

Som et lille landsbyfællesskab

Louise Eriksen leverer sygepleje til beboerne i ”Boliger for Livet”

Solvej, beboer i “Boliger for Livet” & sygeplejerske Louise

Louise fortæller

– Jeg er sygeplejerske på plejehjemmet OK-Fonden Himmelev Gl . Præstegård i Roskilde. Derudover har jeg det overordnede ansvar for sygeplejeopgaverne i vores Boliger for Livet, som ligger lige ved siden af. Opgaverne der er fx medicindosering, sårpleje, blodtryk, øjendrypning og akut opståede ting som for eksempel fald. Vi har en vagttelefon, hvor hjemmeplejen kan ringe, hvis nogen bliver dårlig, og der er behov for, at vi går over og tilser dem.

– Vi har organiseret det sådan, at det så vidt muligt er mig, er løser sygeplejeopgaverne derovre. Det betyder, at jeg kender dem og har fået et helt specielt forhold til dem. De giver alle sammen udtryk for, at det betyder rigtig meget, at vi, som kommer i deres hjem, er kendte ansigter.

De ved godt, at jeg har fri om onsdagen – og at så kommer en af mine kollegaer, sygeplejerskerne Jaqueline eller Naja.

– Dem, der har tilkøb af medicindosering, spørger jeg gerne, hvis jeg skal på ferie, om jeg skal komme og lave en længere dosering, så de kan klare sig, til jeg kommer tilbage, eller om jeg hellere skal sende en anden. Og de vil som regel helst have den, de kender.

– Jeg er blevet sygeplejerske for at kunne bidrage i menneskers liv og skabe noget glæde. Det betyder noget for mig, at vi lærer hinanden at kende.

Solvej har ”styr på” min familie – og jeg på hendes. Solvej ved, hvad jeg skal i weekenden, og hun fortæller om sine børnebørn, eller hvis der skal ske noget særligt. Hun viser mig, når hun har fået en gave. Jeg får en snak med hendes søn, når han er der. Det er rigtig hyggeligt, også selvom det måske kun er fem minutters snak.

Jeg kunne godt bo her

– Jeg kunne sagtens se mig selv bo et sted som her. Vi har faktisk snakket om, når børnene er flyttet hjemmefra, så ville det klart være en god ide. Jeg synes, at det er en fantastisk mulighed, at man kan være med til aktiviteter på plejehjemmet, hvis man er gammel og måske får sværere ved at klare hverdagen og ved at komme ud.

Susan Salomonsen er koordinator for træning og aktiviteter på plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård

“Jeg kan rigtig godt lide ”lands-by-tanken” og idéen om, at et plejehjem er et åbent og levende sted – en del af lokalområdet. For beboerne i ‘Boliger for Livet’ er der mange forskellige tilbud og muligheder for at deltage i aktiviteter.”

Susan Salomonsen

Man kan komme herover og købe sin mad og spise den i den hyggelige café. Vi har nu fået corona så meget på afstand, at vi kan arrangere fællesspisninger. Her er mulighed for at bruge træningsfaciliteter og for at være med til stolegymnastik. Vi har mange årlige fester, fx høstfest, sommerfest, julefrokost og nytårstaffel. Man kan blive frivillig, hvis man har lyst til at gøre en forskel for beboerne på plejehjemmet. Naboerne kan også bruge vores hus til egne arrangementer. Her kommer udekørende butikker med salg af sko og tøj. Vi har foredrag, fysioterapi, frisør, fodterapeut og spabad.

Boliger for livet

Boliger for Livet er gennemtænkte og fleksible boliger til mennesker, som gerne vil have mulighed for at blive boende i deres eget hjem hele livet – også hvis der opstår behov for hjælp og pleje. Ved at samle flere typer boliger: Et plejehjem, Boliger for Livet og eventuelt et seniorbofællesskab til en lille bydel eller ”landsby”, skaber OK-Fonden nye og anderledes muligheder for fælles aktiviteter og samspil. Kombinationen med senior- og plejeboliger som naboer betyder, at vi kan give mennesker mulighed for at blive i deres private bolig livet ud – og få hjælp af plejehjemmets medarbejdere, hvis det bliver nødvendigt. Plejehjemmet leverer sygeplejeydelser til beboere i Boliger for Livet, der er visiteret til sygepleje, som bliver betalt af kommunen.