fbpx

Samarbejde med pårørende til mennesker med demens
– et udviklingsprojekt i OK-Fonden

OK-Fondens projekt har udbygget samarbejdet med og forståelsen for pårørende til plejehjemsbeboere, der lever med demenssygdom. Projektet har arbejdet i dybden med samarbejdet mellem plejepersonalet og de pårørende for at udvikle og sikre høj grad af involvering af de pårørendes perspektiver.

Projektets målgruppe har været beboere og pårørende på OK-Fondens plejehjem, som OK-Fonden har på Sjælland, Fyn og i Jylland med i alt ca. 1.000 boere. Personer med demensdiagnoser udgør fra 50-90% af beboergruppen.

OK-Fonden har i et tidligere gennemført praksisnært kompetenceudviklingsforløb i 2019, støttet af SST, haft fokus på at styrke demensfaglig viden og kompetence for medarbejdere og etablering af et tværgående demensfagligt netværk. Det projekt har styrket organisationens fælles viden om den faglige metode, der tager afsæt i personcentreret omsorg.

I det her beskrevne projekt med fokus på pårørendesamarbejdet har vi opsamlet erfaringer og skabt nyt materiale, der kan bruges til introduktionsforløb til livet for “nye” pårørende, til uddannelsesforløb for medarbejdere og til materiale, som kan deles med samarbejdspartnere.

Målet er at bidrage til at gøre tilværelsen rigere med et fortsat fælles liv og oplevelser for beboerne og deres pårørende. Projektet har undersøgt, hvilke opfattelser og forventninger de pårørende har til det liv, som skal fortsætte, efter et nært familiemedlem, en ven, nabo eller kollega er flyttet i en plejebolig. I projektet har vi desuden arbejdet på at skabe de bedst mulige rammer for et fællesskab mellem de pårørende.

De pårørende har både interesser, ressourcer og relationer, som kan bidrage til at skabe en god hverdag på et plejehjem. Vi vil gerne, at udvikling sker sammen med de mennesker, der kommer i vores enheder, dem vi samarbejder med, og som måske selv bliver plejehjemsbeboere engang. Hvad ønsker de sig? Hvad kan de se af muligheder? Og hvilke ressourcer og relationer har de til fritidsliv, organisationer m.m., som kan bidrage til at støtte den ønskede udvikling, så vi sammen kan arbejde i den retning?

At være pårørende til et menneske med demens, som flytter på plejehjem, er for mange en ny situation med alt, hvad det indebærer af nyorientering og muligheder, men også afsavn og tab. Det er ofte en følelsesmæssig anstrengende overgang at skulle flytte til en plejebolig, hvor pårørende er uvisse og usikre på, hvad det nye samarbejde indebærer. De kommer hyppigt med en lang række forventninger, der kan bære præg af, at informationer er hentet fra offentlige debatter. Pårørende efterlyser andre, der er eller har været i en lignende situation, som de kan få erfaringer fra. Der efterlyses en “overlevelses-guide” – noget at læne sig op ad.

Samarbejdet med pårørende kan være udfordret. De er ofte i en presset situation med et udtalt behov for forventningsafstemning. De har brug for støtte til at orientere sig og få viden om, hvilke rammer og muligheder et plejetilbud rummer, hvordan pårørendes rolle og ansvar ser ud i det nye livsafsnit, og hvordan de har indflydelse og kan leve livet så fuldt, som muligt.

Viden og forbedringer, der er opnået gennem projektet, skal forbedre forhold og vilkår for samarbejdet mellem pårørende til beboere med demens og de medarbejdere, der skal etablere og indgå i disse relationer.

Som en del af projektet er produceret fem kortfilm, som frit kan udbredes og anvendes såvel regionalt som landsdækkende af kommuner, pårørende organisationer, andre aktører på plejeområdet.


Videoer

Indflytning

 • Hvornår er det rigtige tidspunkt at flytte på plejehjem
 • Den ”umulige” beslutning
 • Hvordan taler man med den demensramte om at skulle på plejehjem
 • Det praktiske: Hvad skal man flytte med

Ny på plejehjem

 • Den gode modtagelse og forventningsafstemning
 • En plejehjemsbolig er først og fremmest beboerens hjem – og dernæst en arbejdsplads

Livshistorie

 • Historien om beboerens liv og det, man har holdt af
 • Livshistorien som støtte for medarbejdernes omsorg
 • Emner til de gode samtaler

Selvbestemmelse

 • Retten til at sige til og fra – også selvom man er kognitivt svækket
 • At tage den demensramtes perspektiv
 • Hvad er værdighed for den enkelte

Livets afslutning

 • Ventesorg – at vente på at miste den, man elsker
 • Den sidste tid

Materialer

I projektet er desuden udviklet et tool-kit til alle, som ønsker at sætte fokus på pårørendesamarbejde.

Workshops – pårørende og medarbejdere: Til afholdelse af workshops om samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere. Hent skema som forslag til drejebog for jeres workshop, slides og skabelon til invitation.

Pixi-bogen: Alle de gode ideer: Overblik over alle de gode ideer fra workshops om samarbejde mellem pårørende og medarbejdere

Indflytningssamtale: hjælperedskab til at skabe struktur og overblik over samtaler mellem borger, pårørende og personale på OK-Fonden Egå. 

Folder: Samarbejde med pårørende: En grunding forventningsafstemning og gode råd til et godt gensidigt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere. 

Køleskabsseddel: Pårørende har haft stor glæde at vores ”køleskabsseddel”, som inviterer pårørende til at være en del af dagligdagen.

Katalog over aktiviteter og indsatser: Overblik over alle aktiviteter og indsatser, der er blevet lavet på vores plejehjem, omkring samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere.