fbpx

OK-Fonden mener: Sammen løser vi problemerne bedst

OK-Fonden er en upolitisk non-profit omsorgsorganisation. Vi driver plejehjem, hospice og psykiatriske bo- og behandlingssteder samt handicaphjælp i hele landet. Ligeledes er vi blandt landets mest erfarne inden for opførelse af omsorgsbyggeri og bofællesskaber.
FV22 er i gang. Vi ser frem til at lytte med i mange spændende debatter i den kommende tid. Vi har her samlet OK-Fondens hovedsynspunkter på fremtidens velfærd i fem punkter, som vi vil invitere alle politiske partier, interesseorganisationer og andre til at lade sig inspirere af.
Vi håber, det kan bidrage til at sætte fokus på et styrket offentligt-privat samarbejde – som er en forudsætning for at løse de komplekse problemer som velfærdssamfundet står overfor, herunder at der i den kommende tid skal investeres massivt i nyt byggeri. Vi kan ikke gøre det uden hinanden!

Lad os sammen styrke udviklingen af velfærdssamfundet:

Den offentlige sektor, de selvejende tilbud og de rent private tilbud er lige gode og lige værdige til at bidrage ind i et velfungerende og effektivt velfærdssamfund. Vi kan alle noget forskelligt, uden at vi enkeltvis er bedre end de andre. Den forskellighed skal vi udnytte, så 2 plus 2 giver 5.

Gennem offentlig-privat innovation kan vi afbureaukratisere:

Højt fagligt niveau og tryghed i den pleje og omsorg, der gives til samfundets mest udsatte, er et fælles mål for alle. Sammen skal vi finde en ny og bedre balance, så vi bruger mindre tid på dokumentation, men bruger tiden klogt på at dokumentere det rigtige og nødvendige med færreste mulig brug af ressourcer.

Lad os skabe fælles ambitioner og klare rammer for offentligt-privat opgaveløsning:

Lad os sætte borgeren i centrum med bevidstheden om, at selvom vi er forskellige velfærdsaktører, har vi en fælles, samfundsmæssig bundlinje. Så lad os undgå at positionere os som modsætning til hinanden og lade særinteresser og sproget skille os ad. Tiden og økonomien er ikke til at udelukke hinanden.

Lad os sammen blive bedre til at sprede de gode erfaringer og lære af de dårlige:

Vi skal lykkes bedre med at sprede og genbruge de gode løsninger, som både den offentlige og private sektor har masser af. Når vi i højere grad anvender kendte og velfungerende løsninger i nye sammenhænge, vil den offentlige og private sektor kunne berige hinanden og sænke ressourceforbruget.

Offentlige og private velfærdsleverandører skal være hinandens foretrukne samarbejdspartnere:

Den danske velfærdsmodel har en lang og værdifuld tradition for, at mange private virksomheder, socialøkonomiske virksomheder, fonde, frivillige m.v. bidrager i løsningen af opgaver i velfærdssamfundet, side om side med det det offentlige. Derfor skal vi også sammen udvikle fx ny service, nye teknologier, nye organisationsdesigns – med vores forskellige erfaringer og perspektiver på de fælles udfordringer – fordi alle parter kerer sig om at sikre de bedste løsninger for borgere i en udsat position.