fbpx

Fagligheden er i højsædet på slottet

På det psykiatriske bo- og behandlingssted OK-Fonden Arresødal Slot er alle medarbejdere erfarne faguddannede. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med både sygeplejefaglige, pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer. Den høje faglighed giver et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø – og stor søgning, når der er ledige stillinger. Nogle af medarbejderne fortæller her om at være en del af arbejdsfællesskabet på Arresødal.

Nanna Torsbjerg Hoffmann, ergoterapeut:

– Psykisk sårbarhed er alvor og kan være virkelig invaliderende. Hvis man som medarbejder ikke kender til psykopatologi, kan man nemt komme til at overskride beboernes grænser og dermed gøre det modsatte af god behandling og god etik. Derfor er fagligheden super vigtig!

Nanna og beboer Patricia

– Faglighed er afgørende, når man arbejder i beboernes hjem, som vi jo gør. Der kan man nemt falde i og blive familiær, og det er vigtigt, at det ikke sker. Vi skal til enhver tid kunne skelne mellem os selv, vores egne følelser – og beboernes følelser, deres relationer og problemstillinger.

Jeg har altid arbejdet med en skelnen mellem det personlige, det professionelle – og det private. Jeg er meget personlig. Beboerne ved godt, at jeg er gift og har børn og går til fodbold. Der er heller ingen, som er i tvivl om, at jeg havde fødselsdag i sidste uge. Man kan også godt spørge, hvad jeg fik i gave af hvem. Men hvad jeg følte omkring det – det deler jeg ikke. Grænsen går ved det private, og den er meget vigtig at kende for at passe på sig selv og for ikke at brænde ud, når man kommer så tæt på andre mennesker, som har en del udfordringer.

– Det betyder utrolig meget, at vi alle sammen er uddannede. Vi er gode til at tale om tingene, og jeg har skarpe kollegaer, som er dygtige til at stille spørgsmål og vende udfordringerne.

– Vi har som en del af OK-Fonden gennemgået et fælles uddannelsesforløb i systemisk terapi og har på den måde skabt noget sammen og fået fælles referencerammer. Det gør også, at vi stoler på hinanden og ved, hvor vi har hinanden.

– Min arbejdsglæde – det er mine kollegaer og friheden til at byde ind og gøre det, jeg har lyst til og finder meningsfuldt. Arresødal er et sted, hvor man kan få lov at virkeliggøre de faglige drømme, man har. Her er vi tæt på ledelsen og de beslutninger, der træffes. Det betyder, at vi får mulighed for virkelig at sætte præg på indsatsen og følge tingene til dørs.

– Min arbejdsglæde hænger meget sammen med, at jeg har kollegaer, jeg er tryg ved, og som jeg kan grine sammen med, gerne med en vis portion sort humor.

Bo- og behandlingsstedet OK-Fonden Arresødal Slot

Den overordnede målsætning er at fremme mulighederne for, at det enkelte menneske med psykiske problemer genvinder magt og kontrol over egen tilværelse og indtræder som aktiv aktør i eget liv. Alle ansatte arbejder for, at beboerne bliver mindst muligt afhængige af professionel støtte og hjælp fra andre, og at de får et aktivt arbejdsliv eller en uddannelse. Målet er at højne livskvaliteten og skabe en hverdag med håb, mening og indhold. Indsatsen har også altid sigte på at skabe muligheder for inklusion af beboerne, så de får adgang til betydningsfulde fællesskaber i samfundet.

Henrik Glüsing, uddannet plejer, massør og akupunktør

– Arbejdet i psykiatrien er ofte et langt, sejt træk, men så er det så meget bedre at kunne se resultaterne . Jeg har en tyrkertro på, at mennesker kan skabe positive forandringer, så længe det er et samarbejde, og der er et ønske om udvikling.

– Jeg synes, vores forskellige fagligheder er en stor gevinst . Så kommer der forskellige vinkler på. Kollegaerne betyder meget. Vi kører både sololøb og parløb her. Der er individuelle indsatser, men det er samarbejdet med de andre, der gør, at tingene lykkes. I teamsene er vi to kontaktpersoner på alle beboere, og vi sparrer dagligt. Hver uge har vi beboerdrøftelser, hvor vi tager tingene op, og vi kan altid gå til vores ledelse.

Medarbejderne er ansat som miljøterapeuter

Miljøterapi består i at støtte til at kunne fungere i livet: at stå op om morgenen, møde og fungere sammen med andre mennesker, deltage i aktivi-teter eller beskæftigelse i det daglige. Struktur, rammer og forudsigelighed er meget afgørende, når man har en svær psykisk lidelse. En vigtig del er også arbejdet med relationer og med at have fokus på det gode. Samtidig skal man forholde sig til de problemer, der følger med fx angst, indre kaos, at høre stemmer osv. På Arresødal er der fokus på livet og ikke på sygdommen, selvom sygdommen selvfølgelig fylder meget. Det handler om at flytte fra sit hoved og det, der forstyrrer, til det, der er ude omkring, og dermed få ro i sig selv.

Cathrine Høyer Thomsen, social- og sundhedsassistent:

– Det er den bedste arbejdsplads, jeg nogensinde har været på. Der er en ånd og en glæde her, og jeg elsker at komme på arbejde! Vi kan være faglige sammen, vi kan være sårbare, vi kan være sjove, og vi har alle facetter i medarbejdergruppen.

– Det var selvfølgelig ikke noget, der bare skete fra dag ét. Det er noget, vi har skabt sammen. Vi ved, hvor vi har hinanden, og hvad kollegaerne kan. Jeg ved, at hvis jeg giver en opgave videre, så bliver den grebet, så jeg kan holde fokus på det, jeg skal.

– Jeg oplever en stor og blandet faglighed, som betyder, at vi kan favne bredere.

Vi har ingen snævre faggrænser. Alle kan og må det hele (indenfor de regler, der gælder), og når det er nødvendigt, hjælper vi hinanden. Vi kan vidensdele, så man hele tiden kan lære og blive klogere. Det gør også, at jeg selv bliver styrket. Det er fedt at opleve hele tiden at få bygget ovenpå sin faglighed.

– Fællesskabet med kollegaerne og med beboerne giver mig arbejdsglæde. Og så er vi jo heldig at arbejde sådan et flot sted, omgivet af smuk natur. Vi får god mad hver dag, det har også noget at sige.

Mette Søndergaard Lassen, udviklingssygeplejerske:

– Som medarbejder er jeg glad for at have indflydelse og for at have tætte kollegaer. Jeg syntes, det var rigtig spændende at komme hertil i 2019. Det var også et helt nyt sted, og det betyder, at man er med i et pionerarbejde og etablering af et arbejdsfællesskab. Jeg har dannet min egen profil som udviklingssygeplejerske, og det er megaspændende, når man kommer med erfaring.

– Jeg har prøvet rigtig mange ting, men har valgt at lande her, i det private. Her har jeg fundet et sted, hvor jeg kan sammenfatte de ting, jeg godt kan lide. Jeg oplever mulighed for en større ansvarsbevidsthed, og at kollegaerne er her som et tilvalg. Det har stor betydning i en sektor, hvor vi i så høj grad bruger vores menneskelig kunnen.

– For at gøre det bedste for både beboere og kollegaer, så er det afgørende med refleksion, for hvis du ikke er reflekterende, så lærer du ikke af de fejl, der uvægerligt kommer. Det er det, der skaber en høj faglighed her hos os. Vi kan komme til orde og sige det, vi tænker og mener, men vi skal også stå til ansvar på den måde, at man skal have sin argumentation i orden, og det skal bygge på faglighed.

– At blive stimuleret til at se dine kompetencer – og stadig være menneske, altså være autentisk – det er noget, der batter! Og det skal man gøre i et trygt fællesskab.

Mette (t.v.) og Cathrine i Slotshaven

Vivian Christensen, sygeplejerske:

– Jeg kan rigtig godt lide den selvstændighed, der er i arbejdet. Selvom jeg er en del af et team, så har jeg jo også ansvaret for min egen arbejdsdag i forhold til at arbejde mod de mål, vi har sat sammen med beboerne. Jeg har stor indflydelse på mit eget skema for dagen, på tilrettelæg-gelsen af mit arbejde. Jeg kan godt lide at strukturere og planlægge. Men omvendt kan jeg også godt lide arbejdspladsen, fordi den er uforudsigelig. Der er jo ikke to dage, der er ens, og det giver mig energi!

– Jeg har meget energi og glæde. Jeg elsker, at jeg kan stå op om morgenen og have den der gode fornemmelse i maven, at nu skal jeg her hen på arbejde. Det er meget vigtigt for mig.

– Og så kan jeg godt lide, at når vi mødes og har overlap og briefing om morgenen, så sørger vi for at få sendt hinanden godt af sted til dagen. Så kan man bære mange ting, for det er også et tungt arbejde i perioder.

– OK-Fondens værdigrundlag er med i alt, hvad vi laver og bygger op. Vi har haft arbejdsgrupper, hvor det var hovedingrediensen, og så har vi hægtet resten på det. Værdierne findes i det sprog, vi taler med hinanden og med beboerne. Det giver en fælles forståelse. Der vil altid være en forskellighed i, hvad vi hver især lægger i ordene, men det er fint, så længe vi har dialogen om, hvordan vi forstår det.

– Jeg synes, at der, hvor vores høje faglighed bliver meget tydelig, det er i vores ugentlige beboerdrøftelser. Det er ikke bare en kaffesnak. Vi kobler vores praksis til teori og forsøger at se tingene i et større perspektiv. Og så synes jeg, at vi er rigtig gode til at sparre med hinanden i hverdagene. Vi er gode til at sige tingene højt, og så er der andre, der møder en. Vi er åbne og nysgerrige på hinanden. Og så kan jeg rigtig godt lide, at vi er så tværfaglige, som vi er. Jeg synes, det er en fornøjelse at have så mange forskellige fagligheder i vores samtaler – lige fra ergo til pædagog til sygeplejerske til plejer.

Vivian i krea-rummet i kælderen