fbpx

OK-Fonden mener: Velfærdsteknologi skal sætte mennesket i centrum

Ja tak til velfærdsteknologi  

– med blik for dilemmaer og opmærksomhedspunkter! 

I OK-Fonden arbejder vi med velfærdsteknologi og teknologiske hjælpemidler på vores plejehjem og botilbud – når en række betingelser er opfyldt. Først og fremmest skal en teknologisk løsning vurderes som den, der bedst tilgodeser hensynet til mennesket – herunder hensynet til den enkeltes værdighed og selvbestemmelse. Desuden er det en af stor betydning, at beboerens pårørende bakker op om brug af teknologierne.  

I OK-Fonden tror vi på, at velfærdsteknologi i fremtiden bliver afgørende redskaber for medarbejderne i arbejdet med at støtte og drage omsorg for beboerne. Vi er derfor på konstant udkig efter velfærdsteknologi, som kan sikre en mere hensigtsmæssig pleje med forebyggelse af sygdomme, og som kan bidrage til forbedret tryghed, sikkerhed, selvhjulpenhed og trivsel.  

På OK-Fondens plejehjem har vi en del velfærdsteknologi, som er blevet en uundværlig og naturlig del af hverdagen som fx loftlifte, elevationssenge, kørestole og badestole. Og der udvikles til stadighed nye hjælpemidler, som kan tages i brug umiddelbart. Det er typisk enkle og robuste redskaber, som løser konkrete udfordringer på en smart måde, fx løftestole og -puder, som kan rejse en person op efter et fald. 

Demensvenlig robot-kat spreder glæde, mens den tager gulvvasken 
Forskere fra Syddansk Universitet arbejder sammen med medarbejderne på OK-Fondens plejehjem i Odense om at udvikle en demens-venlig gulvvaskerobot i projektet. Det er blevet til en stribet kat, som afprøves og forbedres ud fra test og evalueringer. SDU tager sig af teknikken, og medarbejderne bidrager med demensfaglighed og observationer af beboernes reaktioner. 

Så er der nye og mere avancerede elektroniske systemer som fx døgnrytmelys, demenssikring med GPS-teknologi, låsesystemer, interaktive infoskærme og elektronisk faldregistrering. En del af den nye teknologi har stadig ”børnesygdomme”, som især handler om for dårlig brugervenlighed og holdbarhed. OK-Fonden deltager aktivt i arbejdet med udviklingen og tilpasningen af nye velfærdsteknologiske løsninger, både sammen med forskere og producenter. 

På SOSU-skolerne er teknologiske hjælpemidler blevet en del af uddannelsen, så nyuddannede medarbejdere kommer ud med en grundlæggende teknisk viden. Men de nye teknologier udvikles hele tiden og kræver en løbende efteruddannelse ude på arbejdspladserne – for alle, også de yngre, og særligt for den store gruppe af voksne medarbejdere, som ikke er ”digitalt indfødte”. 

Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt er overvågning, drift og vedligeholdelse af teknologien. Fremtidens pedeller skal i langt højere grad være it-teknikere. Og der er behov for medarbejdere, som er ”superbrugere”, og som kan hjælpe med at tage teknologien i brug, lære fra sig og svare på spørgsmål i dagligdagen. 

Så ja, velfærdsteknologi har et stort potentiale, først og fremmest i forhold til øget livskvalitet og bedre fysisk arbejdsmiljø. Men det kræver konstant refleksion og tilpasning af indsatser, både pædagogiske, plejefaglige og tekniske, for at give den bedst mulige støtte og omsorg til sårbare borgere. Og det kræver ressourcer – tid, penge og kompetencer – for at kunne indfri potentialet.  

Vil du helst klare dine toiletbesøg selv?

En del af beboerne på plejehjem har brug for hjælp af medarbejdere i forbindelse med toiletbesøg. Men ville det ikke være at foretrække, hvis man kunne klare det selv? Her må moderne velfærdsteknologi som et toilet, der både kan skylle og tørre, da være oplagt! Og ja, for nogle er det en stor hjælp, som bidrager både til den enkeltes livskvalitet – og til at skåne medarbejderne for dårlige arbejdsstillinger / frigøre medarbejdernes tid til andre ting. 

Men skylle-tørretoiletterne er også et godt eksempel på, at der næsten altid følger et nyt behov for ressourcer eller dilemmaer med, når vi taler velfærdsteknologi. Fx: 

  • Mennesker med en demenssygdom kan sjældent betjene et skylle-tørretoilet. 70-80 procent af beboerne på plejehjem i Danmark er demensramte, og derfor er det meningsløst (og alt for dyrt) at installere dem i alle plejeboliger. Det betyder, at hver gang en beboers behov ændrer sig, eller hvis det viser sig at en beboer alligevel ikke profiterer af toilettet, skal det flyttes. Det kræver VVS’er og er omkostningstungt. 
  • Fjernbetjeningen bliver til tider væk for beboeren eller lagt for langt fra toilettet. Den kan tapes fast, men så er det på bekostning af hygiejne. Det skal desuden sikres, at der altid er batteri på fjernbetjeningen. 
  • Kulfiltre og dyser kalker hurtigt til og skal afkalkes en gang om måneden, en procedure der tager 40 minutter pr. toilet og kræver jævnlig udskiftning af dyser og filtre. 

Fakta

Hvad er velfærdsteknologi 

Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber og hjælpemidler, som kan hjælpe mennesker med nedsat funktionsevne til en bedre livskvalitet og til at blive mere selvhjulpne. 

Samtidig kan velfærdsteknologi medvirke til at aflaste og forbedre arbejdsmiljøet for pleje- og omsorgspersonale. 

Fx: Robotstøvsugere, sensorer til at registrere bevægelse, døgnrytmelys, teknologi til medicinhåndtering, apps til genoptræning, spiserobotter, lifte, kørestole, skylle-tørretoiletter osv.