fbpx

Den offentlige kontrol med plejehjem i Danmark

OK-Fondens plejehjem skal opfylde de samme krav som alle andre plejehjem i Danmark og er derfor underlagt følgende tilsyn:

Kommunalt tilsyn

Ordinært, årligt, ifølge Servicelovens § 151 – uanmeldt 

Opfølgende tilsyn ved konstaterede problemer ved det ordinære tilsyn.

Styrelsen for patientsikkerhed – Sundhedsfagligt tilsyn

Behandling, medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation Risikobaserede og reaktive tilsyn.

Hvis enheder er udtaget til tilsyn, modtager de et varslingsbrev minimum seks uger før tilsynet, hvor der står hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. 

Reaktive tilsyn kan ske uden varsel.

Styrelsen for patientsikkerhed – Ældretilsyn 

Ifølge servicelovens §§ 83-87

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder på ældreområdet. 

Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. 

Styrelsen for patientsikkerhed sender et varslingsbrev minimum 6 uger før tilsynet.

Brandsyn

Det kommunale redningsberedskab fastsætter, hvor hyppigt der skal føres tilsyn for den enkelte enhed.

Der vil som udgangspunkt ca. 14 dage før blive sendt et skriftligt varsel til den driftsansvarlig om, at der vil blive gennemført brandsyn.

Fødevarestyrelsen

Ingen faste intervaller for kontrol – altid uanmeldt.

Hygiejne i forbindelse med håndtering af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse af redskaber og inventar.

Smiley-ordning.

Arbejdstilsynet

Ingen faste intervaller – kan både være anmeldt og uanmeldt.

Overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Sikkerhedsstyrelsen

Salg af alkohol og tobak til unge – på de enheder, hvor OK-Fonden har caféudsalg kommer Sikkerhedsstyrelsen uanmeldt og tjekker, at reglerne omkring bevilling og salg overholdes.