fbpx

Afdelinger

Trinbrættet

Målgruppen er: unge mennesker i alderen 18-28 år, med forskellige diagnoser som fx personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADD, OCD, skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger. Trinbrættet råder over 19 lejligheder. . Nogle er boliger med to rum. Andre er ét-rums-boliger. Trinbrættet er opdelt i to køkkener samt en fælles opholdsstue.

På Trinbrættet kan man bo i en kortere eller længere periode. Beboere vælger Trinbrættet, hvis de ønsker udvikling og er indstillet på at arbejde målrettet med sig selv, til et mere selvstændigt liv, med bedre livskvalitet. Der arbejdes både med behandling af den psykiatriske problemstilling, og med tilegnelse af kompetencer for at kunne klare en selvstændig tilværelse, herunder særligt fokus på arbejde og uddannelse. Betydningen af at værdsætte og respektere andre og være en del af et fællesskab er i fokus på afdelingen. Beboerne støttes i at opbygge eller genoprette sociale relationer. Fællesskabet på afdelingen er en daglig øvelse i at give og modtage i et socialt miljø.

Tankegangen

En afdeling for voksne fra 25 til 65 år. Målgruppen er mennesker med psykisk sårbarhed i et bredt spektrum af diagnoser og problemstillinger, som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen.

Målgruppen er mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelse, OCD, bipolar lidelse, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger.

Tankegangen råder over 18 lejligheder, hvoraf nogle er to-rums-boliger.

Tankegangen er delt op i to teams. Det ene er for beboere, som vil videre med deres liv og skabe sig en selvstændig tilværelse og aktuelt har brug for særlig støtte og hjælp til at strukturere og skabe en hverdag. Beboerne skal have et klart målrettet ønske om at arbejde med sig selv for at skabe en mere selvstændig tilværelse.

Det andet team er for beboere, som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen. Målet er ikke nødvendigvis udvikling. Fokus er måske mere på at øge livskvaliteten og fastholdelse af funktionsniveauet.

Vendepunktet

Vendepunktet er et bo- og behandlingstilbud, som behandler voksne med personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, autismespektrum-forstyrrelser og ADHD/ADD-problematikker. Beboerne er fra 18 til 40 år.

Vendepunktet er et særligt tilpasset botilbud til personer med psykiatriske lidelser og et særligt behov for struktur og tæt kontakt til personale.

Behandling og behandlingsmetoder er meget individuelle, og rummelighed er et vigtigt nøgleord for personalet på afdelingen.

Vendepunktets personale er fokuseret på at skabe trygge rammer med henblik på at støtte, hjælpe og vejlede beboerne i at indgå i et fællesskab og bruge fælles relationer i en social sammenhæng.

Beboerne på Vendepunktet indgår i en gruppe. Afdelingen fungerer som en helhed og et bofællesskab, hvor alle skal deltage i afdelingens daglige gøremål.

Vendepunktet råder over 17 lejligheder. Flere er med to rum.

Sct. Jørgens Gård

Sct. Jørgens Gård er en boafdeling beliggende i Horsens midtby. Sct. Jørgens Gård er oprettet som socialpsykiatrisk boafdeling første oktober 2016.

Afdelingen råder lige nu over 13 lejligheder, men kan med tiden få 18 lejligheder.

Lejlighederne er nyrenoverede og består af to til tre værelser med eget køkken og bad.

Målgruppen er: mennesker med personlighedsforstyrrelser, ADD, OCD, skizofreni, angst, depression, og andre relaterede problemstillinger.

Sct. Jørgens Gård har pladser efter socialservicelov §107 og §108 fra 45 – 85+ år.

Hansted Kloster

Målgruppen er voksne med psykiatriske lidelser, og den gruppe af beboere ønsker at arbejde målrettet med deres recovery – de ønsker altså at komme sig og komme videre i livet.

Hansted Kloster er et selvstændigt beliggende bo- og behandlingssted i naturskønne omgivelser. Hansted Kloster råder over 24 lejligheder.

På Hansted Kloster har alle beboere egen lejlighed med gode faciliteter.

Der er store, dejlige fællesfaciliteter med opholdsstue, fælles vaskeri, parklignende have, køkken med ansat personale.

På Hansted Kloster er det muligt at leve en selvstændig tilværelse med individuelt tilpasset støtte. Inden for den miljøterapeutiske ramme tilgodeses den enkeltes ønsker og behov.

Der er fællesspisning til alle måltider alle ugens dage. Beboerne deltager i praktiske opgaver i den forbindelse.

Der er mulighed for at deltage i Hansted Klosters sociale fællesskab og aktiviteter ud fra egne ønsker og behov.

Ravnebjerg

Ravnebjerg er en mindre afdeling for voksne med sindslidelser. Man skal kunne klare sig uden natpersonale for at bo her.

Ravnebjerg er et selvstændigt beliggende bo- og behandlingstilbud. Der findes offentlig transport i gåafstand fra Ravnebjerg.

Der er gode fællesfaciliteter med opholdsstue, fælles vaskeri, egen have og køkken med ansat personale. På Ravnebjerg er der indrettet motions- og fitnessrum.

Der er fællesspisning til alle måltider alle ugens dage. Beboerne deltager i praktiske opgaver. Der er mulighed for at deltage i det sociale fællesskab og aktiviteter ud fra egne ønsker og behov.

Ravnebjerg er omkranset af have med terrasse, højbede og væksthus.

Målgruppe: Ravnebjerg er for beboere, som aktuelt har brug for individuel støtte og hjælp til at strukturere og skabe en hverdag, og som har brug for at komme videre i eget liv.

Vi tager udgangspunkt i og understøtter beboerens ønsker og drømme med afsæt i den kommunale handleplan.