fbpx

Afdelinger

Trinbrættet

Målgruppen er: unge mennesker i alderen 18-28 år, med forskellige diagnoser som fx personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADD, OCD, skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger. Trinbrættet råder over 19 lejligheder. . Nogle er boliger med to rum. Andre er ét-rums-boliger. Trinbrættet er opdelt i to køkkener samt en fælles opholdsstue.

På Trinbrættet kan man bo i en kortere eller længere periode. Beboere vælger Trinbrættet, hvis de ønsker udvikling og er indstillet på at arbejde målrettet med sig selv, til et mere selvstændigt liv, med bedre livskvalitet. Der arbejdes både med behandling af den psykiatriske problemstilling, og med tilegnelse af kompetencer for at kunne klare en selvstændig tilværelse, herunder særligt fokus på arbejde og uddannelse. Betydningen af at værdsætte og respektere andre og være en del af et fællesskab er i fokus på afdelingen. Beboerne støttes i at opbygge eller genoprette sociale relationer. Fællesskabet på afdelingen er en daglig øvelse i at give og modtage i et socialt miljø.

Afdelingsleder Christina Munch
Kontakt: Trinbrættet tlf. 7669 1227

Tankegangen

En afdeling for voksne fra 25 til 65 år. Målgruppen er mennesker med psykisk sårbarhed i et bredt spektrum af diagnoser og problemstillinger, som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen.

Målgruppen er mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelse, OCD, bipolar lidelse, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger.

Tankegangen råder over 18 lejligheder, hvoraf nogle er to-rums-boliger.

Tankegangen er delt op i to teams. Det ene er for beboere, som vil videre med deres liv og skabe sig en selvstændig tilværelse og aktuelt har brug for særlig støtte og hjælp til at strukturere og skabe en hverdag. Beboerne skal have et klart målrettet ønske om at arbejde med sig selv for at skabe en mere selvstændig tilværelse.

Det andet team er for beboere, som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen. Målet er ikke nødvendigvis udvikling. Fokus er måske mere på at øge livskvaliteten og fastholdelse af funktionsniveauet.

Afdelingsleder Susanne Laursen
Kontakt: Tankegangen tlf. 7669 1205

Vendepunktet

Vendepunktet er et bo- og behandlingstilbud, som behandler voksne med personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, autismespektrum-forstyrrelser og ADHD/ADD-problematikker. Beboerne er fra 18 til 40 år.

Vendepunktet er et særligt tilpasset botilbud til personer med psykiatriske lidelser og et særligt behov for struktur og tæt kontakt til personale.

Behandling og behandlingsmetoder er meget individuelle, og rummelighed er et vigtigt nøgleord for personalet på afdelingen.

Vendepunktets personale er fokuseret på at skabe trygge rammer med henblik på at støtte, hjælpe og vejlede beboerne i at indgå i et fællesskab og bruge fælles relationer i en social sammenhæng.

Beboerne på Vendepunktet indgår i en gruppe. Afdelingen fungerer som en helhed og et bofællesskab, hvor alle skal deltage i afdelingens daglige gøremål.

Vendepunktet råder over 17 lejligheder. Flere er med to rum.

Afdelingsleder Mette Tornmark Jensen
Kontakt: Vendepunktet tlf. 7669 1219

Sct. Jørgens Gård

Sct. Jørgens Gård er en boafdeling beliggende i Horsens midtby. Sct. Jørgens Gård er oprettet som socialpsykiatrisk boafdeling første oktober 2016.

Afdelingen råder lige nu over 13 lejligheder, men kan med tiden få 18 lejligheder.

Lejlighederne er nyrenoverede og består af to til tre værelser med eget køkken og bad.

Målgruppen er: mennesker med personlighedsforstyrrelser, ADD, OCD, skizofreni, angst, depression, og andre relaterede problemstillinger.

Sct. Jørgens Gård har pladser efter socialservicelov §107 og §108 fra 45 – 85+ år.

Afdelingsleder Kirsten Ruus
Kontakt: Sct. Jørgens Gård tlf. 2148 3476

Hansted Kloster

Målgruppen er voksne med psykiatriske lidelser, og den gruppe af beboere ønsker at arbejde målrettet med deres recovery – de ønsker altså at komme sig og komme videre i livet.

Hansted Kloster er et selvstændigt beliggende bo- og behandlingssted i naturskønne omgivelser. Hansted Kloster råder over 24 lejligheder.

På Hansted Kloster har alle beboere egen lejlighed med gode faciliteter.

Der er store, dejlige fællesfaciliteter med opholdsstue, fælles vaskeri, parklignende have, køkken med ansat personale.

På Hansted Kloster er det muligt at leve en selvstændig tilværelse med individuelt tilpasset støtte. Inden for den miljøterapeutiske ramme tilgodeses den enkeltes ønsker og behov.

Der er fællesspisning til alle måltider alle ugens dage. Beboerne deltager i praktiske opgaver i den forbindelse.

Der er mulighed for at deltage i Hansted Klosters sociale fællesskab og aktiviteter ud fra egne ønsker og behov.

Afdelingsledere Kirsten Graugaard og Casper Klærke
Kontakt: Hansted Kloster 7578 0088

Ravnebjerg

Ravnebjerg er en selvstændigt beliggende bo- og behandlingsafdeling under OK-Fonden Enghaven.

På Ravnebjerg tror vi på, at vores beboere kan komme sig helt eller delvist. Det er afgørende, at vores samarbejde med beboerne tager afsæt i beboernes drømme og ønsker for deres liv. Vi vil styrke den enkelte beboer til at blive så selvhjulpen som muligt og tage ansvar i eget liv. Kort sagt ønsker vi at understøtte beboernes recovery proces.

Der er gode fællesfaciliteter med opholdsstue, fælles vaskeri, egen have, motions- og fitnessrum og køkken med ansat personale.

Der er fællesspisning til alle måltider alle ugens dage. Beboerne deltager i praktiske opgaver. Der er mulighed for at deltage i det sociale fællesskab og aktiviteter ud fra egne ønsker og behov.

Ravnebjerg er omkranset af have med terrasse, højbede og væksthus.

Målgruppe: Ravnebjerg er for beboere, som aktuelt har brug for individuel støtte og hjælp til at strukturere og skabe en hverdag, og som har brug for at komme videre i eget liv. Vi forventer, at beboerne tager aktivt medansvar i egen behandling, og så vidt muligt er det beboeren, der er i førersædet.

Man skal kunne klare sig uden natpersonale for at bo på Ravnebjerg. Der er personale alle ugens dage mellem kl. 7.30-22.

Faglig tilgang

I behandlingen arbejder vi ud fra OK-Fonden Enghavens værdigrundlag og ud fra målsætningen, at afdelingen ikke kun er et botilbud – men også et behandlingssted.

Behandlingen tager udgangspunkt i den kommunale handleplan og tilrettelægges helt individuelt og i tæt samarbejde med den enkelte beboer.

Det forventes, at beboerne arbejder aktivt med egen behandling, da denne tager sigte mod at gøre den enkelte i stand til at kunne leve et godt og meningsfuldt liv med en høj grad af selvhjulpenhed.

Vi mener, at den enkelte skal føle sig værdsat og værdifuld. Vi anser anerkendelse som en betydningsfuld og udviklende faktor, der vægtes højt i det daglige. Hver beboer har kontaktpersoner, som støtter og vejleder i de daglige og ugentlige gøremål. Kontaktpersonerne er sparringspartnere for beboeren med det mål for øje, at beboeren bevæger sig hen imod egne mål og drømme for at få et godt og leveværdigt liv.

Samtaler med terapeuter tilbydes i de tilfælde, hvor det giver mening.

Misbrug er ikke accepteret på Ravnebjerg – men i dialog ydes der altid rådgivning, støtte og vejledning til at komme ud af et evt. misbrug. På Ravnebjerg tilbydes der NADA (øreakupunktur) efter behov.

Der er mulighed for at deltage i OK-Fonden Enghavens øvrige behandlingstilbud.

Behandlingsgrupper: dialektisk adfærdsterapi-DAT, stemmehørergruppe, individuel terapi, tankefeltterapi-TFT, musikterapi, fysioterapi, psykomotorisk terapi med mere.

Personale Ravnebjerg

Personalegruppen på Ravnebjerg er tværfagligt sammensat og med en høj faglighed. Personalegruppen består bl.a. af pædagoger, social og sundhedsassistenter, lærere, ergoterapeuter og cand.scient. Alle faste medarbejdere på Ravnebjerg har, ud over deres grundfaglige uddannelse, også efteruddannelse i systemisk teori og metode.

Arbejde, uddannelse og fritid

Dagsrytmen på Ravnebjerg tilpasses, så alle beboerne har en hverdag, der er individuelt struktureret.

Hverdagens indhold er sammensat, så det ligner en almindelig hverdag med arbejdsdag/skole/uddannelse og fritid. I hverdagen har alle pligter, som er en naturlig del af fællesskabet.

Beboerne kan benytte sig af Enghavens forskellige interne og eksterne arbejds-, undervisnings-, aktivitets- og behandlingstilbud. Som noget særligt kan nævnes Cafe Himmelblå, som er beliggende på Vejlevej i Horsens og Enghavens STU som er beliggende på Ravnebjerg.

Lejligheder Ravnebjerg

På Ravnebjerg er der 14 lejligheder, nogle få er to rumslejligheder. Alle boliger er med eget bad.

Der er et aflastnings-/gæsteværelse.

Kosten er inkluderet i opholdet.

Fællesarealer Ravnebjerg

Indendørs råder Ravnebjerg over fælles TV- og opholdsstue og stort køkken/alrum. Der er to dagligstuer. Den ene med TV og den anden med projekter og PlayStation. Imellem disse er der et PC-rum. Der er indrettet motions- og fitnessrum.

Der er fælles vaskekælder.

Udendørs er der en terrasse i tilknytning til stuen og en have bestående af højbede, urte-/køkkenhave med frugttræer og drivhus. I tilknytning hertil har beboerne lavet ildsted og havemøbler der er placeret på tilstødende terrasse. I haven er der et redskabsrum/cykelskur.

Fællesarealerne består bl.a. af:

 • STU-undervisningslokale
 • Mødelokale
 • Træningskøkken
 • Fælleskøkken
 • Køkken alrum
 • To opholdsstuer
 • PC-rum
 • Aflastnings/gæsteværelse
 • Kreativt værksted
 • Vaskekælder
 • Motions- og fitnessrum
 • Glaspavillon / drivhus
 • Have med højbede, frugttræer, urtehave, ildsted m.m.
 • Redskabsrum/cykelskur.

Afdelingsleder Susanne Bisgaard
Kontakt: Ravnebjerg tlf. 2160 7189