fbpx

Afdelinger

Enghaven består af seks afdelinger:

Trinbrættet

Trinbrættet er en afdeling for unge sindslidende mellem 18-28 år med forskellige diagnoser som fx personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADD, ADHD, OCD, skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger.

Trinbrættet råder over 20 lejligheder, nogle er to-rums boliger og nogle er et-rums boliger.

Trinbrættet er opdelt i 2 grupper, med hvert sit køkken, samt en fælles opholdsstue.

På Trinbrættet kan man bo i en kortere eller længere periode. Beboere vælger Trinbrættet, hvis de ønsker udvikling og er indstillet på at arbejde målrettet med sig selv til et mere selvstændigt liv, med en bedre livskvalitet. Der arbejdes både med behandling af den psykiatriske problemstilling, og med tilegnelse af kompetencer for at kunne klare en selvstændig tilværelse, herunder særligt fokus på arbejde og uddannelse.

Målsætning Trinbrættet

Trinbrættet er en afdeling med det klare mål at opbygge rammerne for en tilværelse uden for Enghaven. Opholdet på afdelingen skal altid være målrettet mod udvikling og til udflytning. Vi bygger på den enkeltes og fællesskabets ressourcer. Vi tror på, at alle har evner og muligheder, der under de rette omstændigheder kan styrkes og udvikles. Vi tror at man i en tryg, respektfuld, ligeværdig og anerkendende atmosfære har det bedste afsæt for udvikling. Derfor er brugerinddragelse og brugerindflydelse en del af vores grundværdier.

At deltage aktivt i eget liv og afdelingens fællesskab er en del af behandlingen, hvor der indgår fysisk aktivitet, egenomsorg, personlig udvikling og opbygning af socialt netværk.

Beboere på Trinbrættet kan tilrettelægge deres hverdag individuelt, dog med hensyn til fællesskabet, ligesom der skal være overensstemmelse mellem behandlingsmål og daglige gøremål. Alle beboere forventes at deltage i relevant behandling.

Målet med et ophold er at skabe og genoprette et socialt netværk og en selvstændig tilværelse med støtte i det omfang, det er nødvendigt.

Vi ønsker at skabe en meningsfyldt hverdag med uddannelse, arbejde, beskæftigelse, fritid og netværk med fokus på det omgivende samfund. Dette for på sigt at skabe en tilværelse i anden boform eller i egen lejlighed. Det forventes at alle beboere arbejder hen mod deltagelse i uddannelse eller arbejde, som kan være intern eller ekstern beskæftigelse.

Behandling og metoder

I behandlingen arbejder vi ud fra OK-Fonden Enghavens værdigrundlag og metoder og ud fra målsætningen, at afdelingen ikke kun er et botilbud – men først og fremmest et behandlingssted.

Vi arbejder ud fra den systemiske tankegang og metode, hvor vi vægter individuel og social udvikling. Grundlæggende arbejder vi ud fra et miljøterapeutisk fokus med struktur, individuelle- og fælles aktiviteter i afdelingen, såsom fælles rengøring, beboermøder, ugesamtaler mm.

Der er mulighed for at deltage i OK-Fonden Enghavens øvrige behandlingstilbud såsom: DAT behandlingsgruppe, individuel terapi, NADA, musikterapi, kunstterapi, TFT m.m.

Derudover anvendes mange andre behandlingsformer tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.

Betydningen af at værdsætte og respektere andre og være en del af et fællesskab er i fokus på afdelingen. Beboerne støttes i at opbygge eller genoprette sociale relationer. Fællesskabet på afdelingen er en daglig øvelse i at give og modtage i et socialt miljø.

Netværksarbejde

En vigtig del af den sociale støtte og træning på Trinbrættet er at genoprette, opbygge eller vedligeholde det familiære netværk og de sociale relationer.

Det vægtes højt, at de pårørende er ordentligt informeret, under hensyn til vores tavshedpligt, og føler sig godt behandlet og velkomne på Enghaven.

Beboernes behandling ligger primært mellem 8-16, derfor skal besøg ligge udenfor dette tidspunkt i hverdage. Overnatning skal aftales af hensyn til brandsikkerhed. Bespisning skal ligeledes aftales forinden.

Pårørende, familie eller andet relevant netværk inviteres altid til familiesamtale senest tre måneder efter indflytning. På dette møde aftales fremtidige familiesamtaler efter ønsker og behov.

Personale Trinbrættet

På Trinbrættet har vi mange forskellige faggrupper, som alle indgår i et tæt tværfagligt samarbejde.

Medarbejderne er blandt andet fordelt på følgende faggrupper:

 • ergoterapeut
 • pædagog
 • socialpædagog
 • social- og sundhedsassistent
 • social- og sundhedshjælper
 • sygeplejerske
 • plejehjemsass.

Trinbrættet er et uddannelsessted for pædagogstuderende og sygeplejestuderende.

Der er ansat ca. 20 medarbejdere, hvor det vægtes en bred faglighed og en balanceret kønsfordeling.

Trinbrættets beboere kan i behandlingen gøre brug af “specialiserede” faggrupper som for eksempel musikterapeut, fysioterapeut, frisør, psykomotorisk terapeut og økonoma, som er tilknyttet Enghavens overordnede behandlingstilbud.

Dagsstruktur Trinbrættet

Vi lægger stor vægt på at alle beboere har en meningsfyldt hverdag, da det er drivkraften i en udviklingsproces.

På Trinbrættet tilstræbes det, at alle beboerne har en almindelig dagsrytme. Behandlingen ligger typisk mellem klokken 8 – 16. Indholdet tilpasses den enkeltes behov. Alle beboere får udarbejdet et personligt ugeskema med meningsfulde aktiviteter, der tager højde for ressourcer og udfordringer.

Både rengøring, motion, musik, massage, indkøb og madlavning betragtes som en integreret del af afdelingens hverdag og beboernes behandling.

Hver fredag er der beboermøde med mødepligt. Dette er et forum, hvor den enkelte beboer har medindflydelse på Trinbrættets hverdag og behandling.

8:00 – 8:30: Morgenmad/morgenmøde
9:00 – 12:00: Arbejde, behandling eller uddannelse
12:00 – 13:00: Frokost
13:00 – 16:00: Arbejde, behandling eller uddannelse

14:00: Eftermiddagskaffe
18:00 – 18:30: Aftensmad
19:30: Gåtur
20:00: Aftenkaffe

Alle beboere har faste opgaver og pligter, som aktiv deltager i et fællesskab med fokus på social udvikling. For eksempel tilberedning af morgenmad i sin egen gruppe en gang om ugen.

Der er daglige og ugentlige gøremål med bankbesøg, rengøring og fysisk aktivitet. Traditioner er en del af hverdagen som f.eks. fødselsdage, jul, påske, fastelavn, udflugter og ferieture.

Arbejdslivet og uddannelse vægtes højt på Trinbrættet,så den enkelte føler sig rustet til at komme videre i livet. Der samarbejdes med Ungeenheden både i forhold til at tilrettelægge uddannelsesforløb (ASV/VUC), praktikforløb eller andet.

Lejligheder Trinbrættet

Lejlighederne på Trinbrættet er enten et- eller toværelses.

De fleste lejligheder har udgang til egen lille terrasse og græsplæne ud til de tilstødende fællesarealer.

Eksempler på typer af lejligheder:

Et-værelses lejlighed på 26 m2:
Bad og toilet (5,2 m2)
Gang med skabe og tekøkken (3,6 m2)
Stue (16,9 m2)

To-værelses lejlighed på 55 m2:
Bad og toilet (5,2 m2)
Entré med skabe (5,3 m2)
Stue med køkken (27,9 m2)
Soveværelse (15,0 m2)

Fællesarealer Trinbrættet

Trinbrættet er delt op i to køkkener og en fælles opholdsstue.

I udearealerne er der en hyggelig lille gårdhave og plæne til boldspil mm.

Til fælles brug er der bålplads og out-door fitness.

Afdelingsleder Christina Munch

Kontakt Trinbrættet Tlf. 76 69 12 27

Tankegangen

En afdeling for voksne fra 25 til 65 år. Målgruppen er mennesker med psykisk sårbarhed i et bredt spektrum af diagnoser og problemstillinger, som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen.

Tankegangen råder over 18 lejligheder, hvoraf nogle er to-rums-boliger.

På Tankegangen har vi 2 køkkener og 2 fælles stuer, hver beboer er tilknyttet et køkken.

På Tankegangen har vi beboere, som vil videre med deres liv og skabe sig en selvstændig tilværelse og aktuelt har brug for særlig støtte og hjælp til, at strukturere og skabe en hverdag.

Beboerne skal have et klart målrettet ønske om at arbejde med sig selv for at skabe en mere selvstændig tilværelse.

På Tankegangen kan man bo i en kortere eller længere periode, alt efter hvad beboeren har brug for.

Tankegangen er uddannelsessted for pædagogstuderende.

Målsætning Tankegangen:

Opholdet på afdelingen skal altid være målrettet mod udvikling og til udflytning til egen bolig eller til et mindre indgribende tilbud.

Der arbejdes ud fra individuelle mål i handleplaner i samarbejde med beboeren og sagsbehandler i kommunen.

At vi arbejder med brugerindflydelse og brugerinddragelse i hverdagen.

At alle har et arbejde/beskæftigelse, ud fra hvad hver enkelt beboer magter.

At alle bidrager til fællesskabet, gennem tjanser i afd. køkken, rengøring m.m.

Behandling og metoder

I behandlingen arbejder vi ud fra OK-Fonden Enghavens værdigrundlag og metoder og ud fra målsætningen, at afdelingen ikke kun er et botilbud – men først og fremmest et behandlingssted.

Vi arbejder ud fra den systemiske tankegang og metode, hvor vi vægter individuel og social udvikling. Grundlæggende arbejder vi ud fra et miljøterapeutisk fokus med struktur, individuelle og fælles aktiviteter i afdelingen, såsom fælles rengøring, beboermøder, ugesamtaler mm.

Der er mulighed for at deltage i OK-Fonden Enghavens øvrige behandlingstilbud såsom: DAT behandlingsgruppe, stemmehørergruppe, individuel terapi, NADA, musikterapi, kunstterapi, TFT m.fl.

Derudover anvendes mange andre behandlingsformer tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.

Betydningen af at værdsætte og respektere andre og være en del af et fællesskab er i fokus på afdelingen. Beboerne støttes i at opbygge eller genoprette sociale relationer. Fællesskabet på afdelingen er en daglig øvelse i at give og modtage i et socialt miljø.

Netværksarbejde

En vigtig del af den sociale støtte og træning på Tankegangen er at genoprette, opbygge eller vedligeholde det familiære netværk og de sociale relationer.

Det vægtes højt, at de pårørende er ordentligt informeret, under hensyn til vores tavshedpligt, og føler sig godt behandlet og velkomne på Enghaven.

Beboernes behandling ligger primært mellem 8-16, derfor skal besøg ligge udenfor dette tidspunkt i hverdage. Overnatning skal aftales af hensyn til brandsikkerhed. Bespisning skal ligeledes aftales forinden.

Pårørende, familie eller andet relevant netværk inviteres altid til familiesamtale senest tre måneder efter indflytning, forudsat at beboeren er indforstået med det. På dette møde aftales fremtidige familiesamtaler efter ønsker og behov.

Personale på Tankegangen

På Tankegangen har vi mange forskellige faggrupper, som alle indgår i et tæt tværfagligt samarbejde.

Medarbejderne er blandt andet fordelt på følgende faggrupper:

 • pædagog
 • socialpædagog
 • social- og sundhedsassistent
 • social- og sundhedshjælper
 • sygeplejerske
 • plejehjemsass.

Der er ansat ca. 18 medarbejdere, hvor det vægtes en bred faglighed og en balanceret kønsfordeling.

Tankegangens beboere kan gøre brug af Enghavens fælles behandlere så som musikterapeut, fysioterapeut, frisør, psykomotorisk terapeut og økonoma.

Dagsstruktur Tankegangen

Vi lægger stor vægt på at alle beboere har en meningsfyldt hverdag, da det er drivkraften i en udviklingsproces.

På Tankegangen tilstræbes det, at alle beboerne har en almindelig dagsrytme. Der udarbejdes en individuel ugeplan med daglige og ugentlige gøremål med beskæftigelse, samtale og fysisk aktivitet.

Rengøring, motion, musik, massage, indkøb og madlavning betragtes som en integreret del af afdelingens hverdag og beboernes behandling.

Hver torsdag er der beboermøde med mødepligt. Dette er et forum, hvor den enkelte beboer har medindflydelse på Tankegangens hverdag og behandling.

8:00 – 8:30: Morgenmad/morgenmøde
9:00 – 12:00: Behandling,  Arbejde eller uddannelse
12:00 – 12:30: Frokost
13:00 – 16:00:, Behandling, Arbejde eller uddannelse

14:00: Eftermiddagskaffe
17:30 18.00: Aftensmad
20:00: Aftenkaffe

Alle beboere har faste opgaver og pligter, som aktiv deltager i et fællesskab med fokus på social udvikling. For eksempel tilberedning af morgenmad.

Traditioner er en del af hverdagen, som f.eks. fødselsdage, jul, fastelavn, påske og pinse.

Uddannelse, arbejdsliv og beskæftigelse vægtes højt på Tankegangen. Det kan være et eksternt job eller internt på Enghaven, fx på Enghavens Cafe Himmelblå, som er Enghavens social økonomiske virksomhed i Horsens.

Lejligheder Tankegangen

Lejlighederne på Tankegangen er enten et- eller toværelses.

De fleste lejligheder har udgang til egen lille terrasse og græsplæne ud til de tilstødende fællesarealer

Fællesarealer Tankegangen

Tankegangen har to køkkener og to fælles opholdsstue. Vores ene stue har udgang til en atriumgård og den anden har udgang til terrasse.

På udearealerne er der fælles bålplads, outdoor fitness og plæne til boldspil mm.

Afdelingsleder Mai-Britt Trier Rosengreen

Kontakt: Tankegangen tlf. 76 69 12 05

Vendepunktet

Vendepunktet er et bo- og behandlingstilbud, som behandler voksne med forskellige psykiatriske/psykiske udfordringer, såsom personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, autismespektrum-forstyrrelser og ADHD/ADD-problematikker. Beboerne er fra 18 til 40 år.

Vendepunktet er et tilpasset botilbud til mennesker med et særligt behov for struktur, genkendelighed og tæt kontakt til medarbejdere.

Behandling og behandlingsmetoder er individuelle, tilpasset efter den enkeltes nærmeste zone for udvikling, og rummelighed er et vigtigt nøgleord på afdelingen.

Vendepunktets medarbejdere er fokuseret på at skabe trygge rammer i forhold til at kunne hjælpe beboerne til at indgå i et ligeværdigt samarbejde og bruge fælles relationer i en social sammenhæng.

Afdelingen fungerer som en helhed, hvor alle er en meget vigtig del af fællesskabet.

Vendepunktet råder over 17 lejligheder, hvoraf de fleste er to-rums.

Behandling og metoder

I behandlingen arbejder vi efter OK-Fonden Enghavens værdigrundlag og metoder og ud fra målsætningen om at afdelingen ikke kun er et botilbud – men også et behandlingstilbud.

Som væsentlig metode arbejder vi efter den systemiske tilgang, hvor intet kan ses isoleret fra sin sammenhæng. Derfor bliver de relationer vi skaber og indgår i væsentlige for individets udvikling. På den måde er vi hinandens forudsætninger og virkninger. Herudover anvender vi også den neuroaffektive psykologi, som er en tilgang der er med til at afklare den enkeltes nærmeste udviklingszone og dermed hvilke andre behandlingstiltag der vil være hensigtsmæssige for den enkelte.

Der arbejdes med handleplaner, med mål inden for rækkevidde, hvor beboernes egne historier og erfaringer giver et afsæt til at fokusere på egen udvikling, fremtidsmuligheder og personlige ressourcer.

Der er mulighed for at deltage i OK-Fonden Enghavens øvrige behandlingstilbud og behandlingsgrupper.

Der er fokus på at:

 • skabe en genkendelig struktur i hverdagen
 • øge evnen til at tage ansvar for sit eget liv
 • se egne ressourcer og bruge dem
 • få tro på og tillid til sig selv og verden samt øge sit selvværd
 • bevare håbet eller få håbet tilbage
 • øge evnen til at indgå i relationer og fællesskab med rammer og regler
 • øge indsigten i egne følelser og evnen til at håndtere indre konflikter
 • lære at udtrykke sine følelser på en konstruktiv måde, der støtter eget selvværd og dermed få nye redskaber til at hjælpe sig selv og se andre handlemuligheder end f.eks. at selvskade.

Grundlæggende værdier og rammer for behandlingen er systemisk tankegang i en miljøterapeutisk sammenhæng. Vi ser selvskadende adfærd som et sprog og som en mestrings-strategi. Vi tror på at enhver gør sit bedste ud fra egne forudsætninger.

Handleplanen med mål, evalueringer og opfølgninger er omdrejningspunktet i beskrivelsen af behandlingsarbejdet sammen med beboeren. Handleplanen fungerer også som dokumentation.

Det eksterne samarbejde vægtes højt og varetages gennem en tovholderfunktion. Tovholderen holder, i samarbejde med afdelingsleder, kontakt med psykiater, sagsbehandler, pårørende og andre relevante kontakter. Dette gøres naturligvis i samarbejde med beboeren.

Behandlingspraksis på Vendepunktet

Der arbejdes ud fra kontaktpersonsystemet, hvor hver beboer har mindst to kontaktpersoner.

Dagligdagens struktur:

 • Morgenmøde, husmøde og måltider
 • Arbejdsliv
 • Deltagelse i behandlingsgrupper
 • Motion og fysisk aktivitet
 • Aktiviteter

Støtte til personlige færdigheder:

 • Hygiejne
 • Rengøring
 • Økonomi
 • Sociale færdigheder

Lejligheder

Vendepunktet blev ombygget i 2020 som en del af OK-Fonden Enghaven.

De fleste af lejlighederne på afdelingen er to-værelses på 45 m2 med egen udgang til lille terrasse med græsplæne på de fælles arealer.

To-rums lejlighed på Vendepunktet indeholder:

 • Bad og toilet
 • Gang med tekøkken
 • Stue
 • Soveværelse

Fællesarealer

Disse består af:

 • Pejse og tv-stue
 • Dagligstuer
 • 2 Store køkkener, hvor der laves morgen og aftensmad
 • Spisestue
 • Vaskerum
 • 2 terrasser
 • Spillerum med bordfodbold, PlayStation

Hverdag

Dagsrytmen på Vendepunktet tilpasses, så alle beboerne har en hverdag, der er individuelt struktureret.

Hverdagens indhold er derfor sammensat, så det ligner en almindelig hverdag med arbejdsdag fra kl 8.00 – 16.00 – og derefter fritid. Der er husmøde hver onsdag.

Beboerne kan benytte sig af Enghavens forskellige interne og eksterne arbejds-, undervisnings- og aktivitetstilbud.

De overordnede dagligdagsrammer på Vendepunktet er:

7:30 – 8:30: Dagen starter
8:30 – 9:15: Morgenmad
10:00 – 16:00: Arbejdsdag inkl. behandlingsgrupper og aktiviteter
12:00: Frokost på afdelingen
13:30: Eftermiddagskaffe
18:00: Aftensmad på afdelingen
19:00: Gåtur
19:30: Aftenkaffe

Vendepunktet – Aften og weekender

Om aftenen og i weekends er der mulighed for at deltage i ture ud af huset sammen med medbeboere og personale. Det kan for eksempel være:

 • biograftur
 • fisketur
 • skovtur
 • musikarrangementer
 • bordfodboldturneringer
 • tager på markeder

Aktiviteter

Efter kl.12.00 på hverdage er der mulighed for at deltage i Enghavens aktivitetsgrupper og behandlingsgrupper.

Der er mange muligheder til at få en aktiv og spændende hverdag.

Vi støtter op om beboernes ønsker og interesser.

Afdelingsleder Mette Tornmark Jensen
Kontakt: Vendepunktet tlf. 7669 1219

Sct. Jørgens Gård

Sct. Jørgens Gård er en boenhed beliggende i Horsens midtby.

Behandling og metoder

I behandlingen arbejder vi efter OK-Fonden Enghavens værdigrundlag og metoder. Vi arbejder ud fra den systemiske tankegang og metode, hvor vi vægter individuel og social udvikling. Grundlæggende arbejder vi ud fra et miljøterapeutisk fokus med struktur, individuelle og fælles aktiviteter i afdelingen.

Vores menneskesyn:

 • Vi betragter hvert menneske som noget helt særligt, der har sin helt egen historie, og gennem sine livserfaringer har udviklet sine helt egne ressourcer.
 • Vi lægger vægt på at beboeren gennem en betydningsfuld relation oplever tryghed og tillid.

Behandlingspraksis:

På Sct. Jørgens Gård er behandlingen til den enkelte beboer planlagt ud fra ressourcer, kompetencer og behov. Beboeren bliver mødt med rummelighed, omsorg, respekt og kontinuitet.

Hver beboer har en kontaktperson tilknyttet.

Der arbejdes med handleplaner, med mål inden for rækkevidde, hvor beboernes egne historier og erfaringer giver et afsæt til at fokusere på egen udvikling, fremtidsmuligheder og personlige ressourcer.

Der er personale hele døgnet

Medarbejderne er blandt andet fordelt på følgende faggrupper:

 • Pædagoger
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælper
 • Sygeplejersker
 • Pædagogmedhjælper
 • Ergoterapeut
 • Kok

Kontaktpersonsprincippet:

Hver beboer har en kontaktperson tilknyttet.
Der vil blive udarbejdet et ugeskema for den enkelte beboer. Dette gøres i samarbejde med kontaktpersonen og er med til at skabe struktur og forudsigelighed.

Lejligheder

Afdelingen råder over 16 lejligheder men udvides med tiden til 18 lejligheder.

Lejlighederne er nyrenoverede og består af 2-3 værelser med eget køkken og bad.

Til lejlighederne hører der også et depotskab i kælderen.

Fællesarealer

Indendørs råder Sct. Jørgens Gård over fælles TV- og opholdsstue, fælles spisestue og et træningsrum. Der er herudover fælles vaskekælder

Udendørs er der en gårdhave og en have bestående af en rosenhave og hyggekrog med div. havemøbler.

Dagsstruktur på Sct. Jørgens Gård

Der er faste måltider morgen, middag og aften. Herudover planlægges dagens struktur individuelt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter i huset bl.a. gymnastik, wellness, havegruppe mv. Der er mulighed for at deltage i OK-Fonden Enghavens øvrige behandlingstilbud såsom: DAT behandlingsgruppe, stemmehørergruppe, individuel terapi, NADA, musikterapi, kunstterapi, TFT m.fl.

Derudover benytter og udnytter vi også byens mange muligheder.

Målgruppe

Målgruppen er: mennesker med personlighedsforstyrrelser, ADD, OCD, skizofreni, angst, depression, og andre relaterede problemstillinger.

Sct. Jørgens Gård har pladser efter lov om social service § 107: 40 – 65 år og pladser efter lov om social service § 108 40 – 65 år.

Målsætning

Målsætningen for afdelingen er højeste grad af livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte. Vi har fokus på rehabilitering samt habilitering, både når det vedrører fysiske og psykiske problemstillinger.

Personale

Personalet på afdelingen består af social- og sundhedshjælpere, -assistenter, kok, oldfrue og en sygeplejerske.

Der er personale hele døgnet.

Afdelingsleder Jeannette Grath Lorentzen tlf: 24 27 47 31

Kontakt: Sct. Jørgens Gård tlf. 2148 3476

Hansted Kloster

Målgruppen er voksne med psykiatriske lidelser, og den gruppe af beboere, som ønsker at arbejde målrettet med deres recovery, så de kan komme sig og komme videre i livet.

Hansted Kloster er et selvstændigt beliggende bo- og behandlingssted i naturskønne omgivelser. Hansted Kloster råder over 24 lejligheder.

På Hansted Kloster har alle beboere egen lejlighed med gode faciliteter.

Der er store, dejlige fællesfaciliteter med opholdsstue, fælles vaskeri, parklignende have og køkken med ansat personale.

På Hansted Kloster er det muligt at leve en selvstændig tilværelse med individuelt tilpasset støtte. Inden for den miljøterapeutiske ramme tilgodeses den enkeltes ønsker og behov.

Der er fællesspisning til alle måltider alle ugens dage. Beboerne deltager i praktiske opgaver i den forbindelse.

Der er mulighed for at deltage i Hansted Klosters sociale fællesskab og aktiviteter ud fra egne ønsker og behov.

Afdelingsleder Casper Klærke
Kontakt: Hansted Kloster 7578 0088

Ravnebjerg

Ravnebjerg er en selvstændigt beliggende bo- og behandlingsafdeling under OK-Fonden Enghaven.

På Ravnebjerg tror vi på, at vores beboere kan gives håb om en ny historie og med den rette behandling få en ny begyndelse og leve det liv, de ønsker. Det er afgørende, at vores samarbejde med beboerne tager afsæt i beboernes drømme og ønsker for deres liv. Vi vil styrke den enkelte beboer til at blive så selvhjulpen som muligt og tage ansvar i eget liv. Kort sagt ønsker vi at understøtte beboernes recoveryproces.

Der er gode fællesfaciliteter med opholdsstue, fælles vaskeri, egen have, motions- og fitnessrum og køkken med ansat personale.

Der er fællesspisning til alle måltider alle ugens dage. Beboerne deltager i praktiske opgaver. Der er mulighed for at deltage i det sociale fællesskab og aktiviteter ud fra egne ønsker og behov.

Ravnebjerg er omkranset af have med terrasse, højbede og væksthus.

Målgruppe: Ravnebjerg er for beboere, som aktuelt har brug for individuel støtte og hjælp til at strukturere og skabe en hverdag, og som har brug for at komme videre i eget liv. Vi forventer, at beboerne tager aktivt medansvar i egen behandling, og så vidt muligt er det beboeren, der er i førersædet.

Man skal kunne klare sig uden natpersonale for at bo på Ravnebjerg. Der er personale alle ugens dage mellem kl. 7.30-22.00

Faglig tilgang

I behandlingen arbejder vi ud fra OK-Fonden Enghavens værdigrundlag og ud fra målsætningen, at afdelingen ikke kun er et botilbud – men også et behandlingssted.

Behandlingen tager udgangspunkt i den kommunale handleplan og tilrettelægges helt individuelt og i tæt samarbejde med den enkelte beboer.

Det forventes, at beboerne arbejder aktivt med egen behandling, da denne tager sigte mod at gøre den enkelte i stand til at kunne leve et godt og meningsfuldt liv med en høj grad af selvhjulpenhed.

Vi mener, at den enkelte skal føle sig værdsat og værdifuld. Vi anser anerkendelse som en betydningsfuld og udviklende faktor, der vægtes højt i det daglige. Hver beboer har kontaktpersoner, som støtter og vejleder i de daglige og ugentlige gøremål. Kontaktpersonerne er sparringspartnere for beboeren med det mål for øje, at beboeren bevæger sig hen imod egne mål og drømme for at få et godt og leveværdigt liv.

Samtaler med terapeuter tilbydes i de tilfælde, hvor det giver mening.

Misbrug er ikke accepteret på Ravnebjerg – men i dialog ydes der altid rådgivning, støtte og vejledning til at komme ud af et evt. misbrug. På Ravnebjerg tilbydes der NADA (øreakupunktur) efter behov.

Der er mulighed for at deltage i OK-Fonden Enghavens øvrige behandlingstilbud.

Behandlingsmuligheder: dialektisk adfærdsterapi-DAT, stemmehørergruppe, individuel terapi, tankefeltterapi-TFT, musikterapi, fysioterapi, psykomotorisk terapi med mere.

Personale Ravnebjerg

Personalegruppen på Ravnebjerg er tværfagligt sammensat og med en høj faglighed. Personalegruppen består bl.a. af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, lærere, ergoterapeuter og cand.scient. Alle faste medarbejdere på Ravnebjerg har, ud over deres grundfaglige uddannelse, også efteruddannelse i systemisk teori og metode og neuroaffektiv psykologi.

Arbejde, uddannelse og fritid

Dagsrytmen på Ravnebjerg tilpasses, så alle beboerne har en hverdag, der er individuelt struktureret.

Hverdagens indhold er sammensat, så det ligner en almindelig hverdag med arbejdsdag/skole/uddannelse og fritid. I hverdagen har alle pligter, som er en naturlig del af fællesskabet.

Beboerne kan benytte sig af Enghavens forskellige interne og eksterne arbejds-, undervisnings-, aktivitets- og behandlingstilbud.

Lejligheder Ravnebjerg

På Ravnebjerg er der 14 lejligheder, nogle få er to-rums lejligheder. Alle boliger er med eget bad.

Der er et aflastnings-/gæsteværelse.

Kosten er inkluderet i opholdet.

Fællesarealer Ravnebjerg

Indendørs råder Ravnebjerg over fælles TV- og opholdsstue og stort køkken/alrum. Der er to dagligstuer. Den ene med TV og den anden med projektor og PlayStation. Imellem disse er der et PC-rum. Der er indrettet motions- og fitnessrum.

Der er fælles vaskekælder.

Udendørs er der en terrasse i tilknytning til stuen og en have bestående af højbede, urte-/køkkenhave med frugttræer og drivhus. I tilknytning hertil har beboerne lavet ildsted og havemøbler der er placeret på tilstødende terrasse. I haven er der et redskabsrum/cykelskur.

Fællesarealerne består bl.a. af:

 • Undervisningslokale
 • Mødelokale
 • Træningskøkken
 • Fælleskøkken
 • Køkken alrum
 • To opholdsstuer
 • PC-rum
 • Aflastnings/gæsteværelse
 • Kreativt værksted
 • Vaskekælder
 • Motions- og fitnessrum
 • Glaspavillon / drivhus
 • Have med højbede, frugttræer, urtehave, ildsted m.m.
 • Redskabsrum/cykelskur.

Afdelingsleder Pernille Gade
Kontakt: Ravnebjerg tlf. 2160 7189