fbpx

Om os

Enghaven har til formål at drive bo- og behandlingstilbud efter §107, §108 og §104 i Serviceloven til voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger. OK-Fonden Enghaven er en del af OK-Fonden og har delt ledelse mellem cheferne Anette Lassen og Christina Løwenstein.

Enghaven ligger naturskønt tæt ved Horsens Fjord i Søvind, øst for Horsens. Bygningerne huser administrationen og tre afdelinger:

 • Trinbrættet, Tankegangen og Vendepunktet.

Derudover har Enghaven tre andre afdelinger:

 • Ravnebjerg, der også ligger i Søvind
 • Hansted Kloster, der ligger i udkanten af Horsens
 • Jørgens Gård, der ligger centralt i Horsens.

Medarbejderne på Enghaven har siden 1990 arbejdet dedikeret og målrettet på at give beboerne mulighed for at udvikle sig og for at deltage aktivt i eget liv.

Med mange års erfaring i behandling af personer med psykiatriske problemstillinger, har Enghaven opbygget en kultur, som tilpasser sig samfundets udvikling samt kommunernes og ikke mindst brugernes behov.

Behandlingen tager udgangspunkt i beboernes aktuelle udfordringer. I samarbejde med beboeren og kommunen bliver der formuleret både overordnede mål, der kan have en tidshorisont på flere år, og mere kortsigtede delmål, der er skridt på vejen til at opnå de overordnede mål. Der arbejdes ud fra en Recovery-orienteret rehabiliterende tilgang.

Vi afdækker beboerens ressourcer og udfordringer systematisk for at yde en målrettet indsats.

Som en del af behandlingen tilbydes en lang række muligheder for aktivitet og arbejde i hverdagen med blandt andet intern og ekstern beskæftigelse, bo-træning, værkstedsaktiviteter, behandlingsgrupper, motion, undervisning og uddannelse.

Ledelse:

 • Anette Lassen og Christina Rosby Løwenstein har delt ledelse og er chefer for enheden.
 • Formand for forretningsudvalget: Paul Erik Weidemann.
 • Næsteformand for forretningsudvalget: Mikkel Schlüter Friis.
 • Medlem af forretningsudvalget: Ellen Smidt
 • Medlem af forretningsudvalget: Jens Morten Larsen
 • Ulrik Ahrendt-Jensen deltager i udvalget.
 • Lone Lundsgård deltager i udvalget.
 • Anette Lassen og Christina Rosby Løwenstein deltager i udvalget.

Mad og køkken

På Enghaven har vi en klar holdning til kosten for beboerne. Maden skal være sund, nærende og velsmagende. Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens otte kostråd.

Med vores kostpolitik vil vi medvirke til:

 • At øge forståelsen og opmærksomheden for sundhed i al almindelighed og for en sund kost i særdeleshed.
 • At sikre, at en god kvalitet i kosten er et let valg.
 • At kosten skal være en væsentlig del af rehabiliteringen på Enghaven.
 • At kosten er en integreret del af behandlingen på Enghaven.
 • At vores beboere bliver oplært i at tage hånd om deres egen kost og sundhed.

Målsætning

 • Kosten skal være en god oplevelse og ernæringsmæssigt dækkende. Den skal tage hensyn til beboernes forskellige ernæringsmæssige behov og ønsker i forhold til  køn, alder, somatisk sygdom, psykiske forhold, etnicitet og den medicinske behandling.
 • Maden skal ikke bare tilgodese sund og ernæringsrigtig kost. Den skal også være indbydende og flot med fokus på mangfoldige smage, farver, former og teksturer.
 • Køkkenpersonalet og kontaktpersonerne vil vejlede i det sunde madvalg samt til hensigtsmæssige størrelser portioner.
 • Der vil løbende blive afholdt kurser i sund kost for beboere og personalet.

Vores køkkenpersonale lader sig inspirere af sæsonens udbud, af det, der er oppe i tiden og af, hvad der rører sig i den gastronomiske verden. Desuden er de lydhøre overfor beboernes og medarbejdernes ønsker og forslag.

Vi har et stort fokus på sund og ernæringsrigtig kost, da mange med psykiske lidelser har højere risiko for at udvikle overvægt, som blandt andet kan medføre type 2-diabetes, muskel- og skeletlidelser og hjerte/karsygdomme. Disse livsstilrelaterede sygdomme kan udvikles:

 • dels på grund af den farmakologiske behandling, som blandt andet kan øge sultfornemmelsen, hæmme mæthedsfølelsen og medføre sløvhed
 • dels på grund af. ændrede livsbetingelser, som sygdommen medfører, blandt andet nedsat aktivitetsniveau, initiativløshed, nedsat lyst med videre.

De beboere, der selv ønsker at købe ind til maden, kan få hjælp og vejledning. Blandt andet i form af Hjerteforeningens indkøbsguide, som er små kort, der kan sættes på en nøglering. Ingredienslister der kan også bruges som indkøbsseddel til en sund menu. Også disse kan fåes som små kort lige til at sætte på en nøglering.

I det daglige vil følgende 10 punkter blive prioriteret som led i kostpolitikken:

 1. Der skal være sunde valgmuligheder til alle måltider.
 2. Der skal indgå sæsonrigtige råvarer i måltiderne.
 3. Grøntsager skal indgå som en naturlig del af måltidet. For eksempel som salat eller råkost.
 4. Mælkeprodukter skal have et lavt fedtindhold.
 5. Der skal være frisk frugt tilgængelig.
 6. Der skal være groft brød/rugbrød og kornprodukter på bordet.
 7. Der skal tilbydes fisk/fjerkræ/magert kød.
 8. Maden ska tilberedes, så vi bevarer vitaminer og mineraler i den enkelte råvare.
 9. Der skal være et rart miljø at spise i. Gode bordmanerer.
 10. Indkøb sker efter Hjerteforeningens indkøbsguide.