fbpx

Kommune

Et socialpsykiatrisk tilbud ved OK-Fonden Enghaven vil indebære:

  • At der arbejdes målrettet mod, at beboeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud.
  • At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan.
  • At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med beboeren, kommunen og det socialpsykiatriske tilbud – kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet.
  • At der sker en systematisk ressource- og problemafdækning med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte.
  • At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov.
  • At vi måler og dermed kan dokumentere resulatet af vores indsatser.

Visitation
Visitation til OK-Fonden Enghaven ligger hos den enkelte kommune.

OK-Fonden Enghaven har delt ledelse

Chefer Anette Lassen og Christina Rosby Løwenstein har delt ledelse for OK-Fonden Enghaven. OK-Fonden Enghaven arbejder sammen med de andre psykiatriske enheder i OK-Fonden. Det betyder at vi sammen kommer til at dække et meget bredt spektrum af psykiatriske tilbud, både hvad indholdet og de målgrupper vi henvender os til.

Få overblikket over OK-Fondens Psykiatri her.

Døgntakster

 

Vi henviser til Tilbudsportalen.dk for de senest opdaterede takster.

I taksten er inkluderet: Behandlingsgrupper, aktivitets- og samværstilbud samt udredning i forbindelse med uddannelse og arbejde i tæt samarbejde med jobcentret.