fbpx

Kommune

Et socialpsykiatrisk tilbud ved OK-Fonden Enghaven vil indebære:

  • At der arbejdes målrettet mod, at beboeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud.
  • At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan.
  • At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med beboeren, kommunen og det socialpsykiatriske tilbud – kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet.
  • At der sker en systematisk ressource- og problemafdækning med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte.
  • At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov.
  • At vi måler og dermed kan dokumentere resulatet af vores indsatser.

Visitation
Visitation til OK-Fonden Enghaven ligger hos den enkelte kommune.

Hent eventuelt skema vedrørende betalingsaftale mellem den pågældende kommune og OK-Fonden Enghaven til højre under “downloads”.

OK-Fonden Enghaven har delt ledelse

Chefer Anette Lassen og Christina Rosby Løwenstein har delt ledelse for OK-Fonden Enghaven. OK-Fonden Enghaven arbejder sammen med OK-Fonden Jelling Have og den socialøkonomiske virksomhed OK-Huset Horsens. Det betyder at vi sammen kommer til at dække et meget bredt spektrum af psykiatriske tilbud, både hvad indholdet og de målgrupper vi henvender os til.

Man kan læse mere om Jelling Have her.

Man kan læse mere om OK-Huset Horsens.

Døgntakster

DØGNTAKSTER INKLUSIV OBLIGATORISKE YDELSER

Hansted Kloster, døgntakst Kr. 2.425,25
Hansted Kloster, døgntakst u/kost Kr. 2.340,37
Ravnebjerg, døgntakst Kr. 1.989,32
Sct. Jørgens Gård, døgntakst Kr. 2.042,81
Enghaven, døgntakst 1-rums Kr. 2.391,81
Enghaven, døgntakst 2-rums Kr. 2.415,19

(Husleje, kost og vask, gældende for 2020)

I ovenstående takst er inkluderet: Behandlingsgrupper, aktivitets- og samværstilbud samt udredning i forbindelse med uddannelse og arbejde i tæt samarbejde med jobcentret.