fbpx

Kommune

Et socialpsykiatrisk tilbud ved OK-Fonden Enghaven vil indebære:

  • At der arbejdes målrettet mod, at beboeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud.
  • At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan.
  • At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med beboeren, kommunen og det socialpsykiatriske tilbud – kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet.
  • At der sker en systematisk ressource- og problemafdækning med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte.
  • At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov.
  • At vi måler og dermed kan dokumentere resulatet af vores indsatser.

Visitation
Visitation til OK-Fonden Enghaven ligger hos den enkelte kommune.

OK-Fonden Enghaven har delt ledelse

Chefer Anette Lassen og Christina Rosby Løwenstein har delt ledelse for OK-Fonden Enghaven. OK-Fonden Enghaven arbejder sammen med de andre psykiatriske enheder i OK-Fonden. Det betyder at vi sammen kommer til at dække et meget bredt spektrum af psykiatriske tilbud, både hvad angår indholdet og de målgrupper vi henvender os til.

Få overblikket over OK-Fondens Psykiatri her.

Døgntakster

Vi henviser til Tilbudsportalen.dk for de senest opdaterede takster.

I taksten er inkluderet: Behandlingsgrupper, aktivitets- og samværstilbud samt udredning i forbindelse med uddannelse og arbejde i tæt samarbejde med jobcentret.