fbpx

Behandling

På OK-Fonden Enghaven bruges en række metoder og strategier i behandlingen af Enghavens meget forskellige beboere.

Som udgangspunkt danner den systemiske tankegang Enghavens værdigrundlag i behandlingen og miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Herudover integrerer vi nyeste viden fra hjerneforskningen med viden fra udviklingspsykologien i en neuroaffektiv tilgang. Den neuroaffektive tilgang giver os et godt grundlag for at målrette behandlingen til den enkelte bruger.

Derfor har alle Enghavens medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder.

Vi er desuden inspirerede af Fountain House modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental.

 • at man kan noget
 • at man er noget
 • at der er brug for en
 • at det nytter noget

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på OK-Fonden Enghaven er desuden specielt uddannet til at behandle og håndtere beboere med misbrug og misbrugsproblemer. Misbrug er ikke accepteret på Enghaven – men der ydes altid rådgivning, støtte og vejledning til at komme ud af et misbrug.

Behandlingsmetoder

 • Systemisk terapi
 • DAT – dialektisk adfærdsterapi
 • Misbrugs tilbagefaldsforebyggende indsats
 • NADA øreakupunktur
 • Psykiatrisk fysioterapi
 • Psykomotorisk terapi
 • Musikterapi
 • Kognitiv terapi
 • Mindfulness meditation
 • Stemmehørergruppe
 • NAU-Neuro Affektiv Udviklingspsykologi
 • TFT – Tankefelt Terapi