fbpx

Behandling

På OK-Fonden Enghaven bruges en række metoder og strategier i behandlingen af Enghavens meget forskellige beboere.

Helt overordnet tager vi udgangspunkt i en Recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Det betyder bl.a. at beboernes ønsker og drømme for eget liv danner udgangspunkt for behandlingen på Enghaven.

Dette undersøttes bl.a. af den systemiske tankegang, hvor fokus er på at vi sammen skaber nye fortællinger som understøtter håb og empowerment. Miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Herudover integrerer vi nyeste viden fra hjerneforskningen med viden fra udviklingspsykologien i en neuroaffektiv tilgang. Den neuroaffektive tilgang giver os et godt grundlag for at målrette behandlingen til den enkelte bruger.

Derfor har alle Enghavens medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder.

Vi er desuden inspirerede af Fountain House modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental.

 • at man kan noget
 • at man er noget
 • at der er brug for en
 • at det nytter noget

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på OK-Fonden Enghaven er desuden specielt uddannet til at behandle og håndtere beboere med misbrug og misbrugsproblemer. Misbrug er ikke accepteret på Enghaven – men der ydes altid rådgivning, støtte og vejledning til at komme ud af et misbrug.

Behandlingsmetoder

 • Systemisk terapi
 • DAT – dialektisk adfærdsterapi
 • Misbrugs tilbagefaldsforebyggende indsats
 • NADA øreakupunktur
 • Psykiatrisk fysioterapi
 • Psykomotorisk terapi
 • Musikterapi
 • Kognitiv terapi
 • Mindfulness meditation
 • Stemmehørergruppe
 • NAU-Neuro Affektiv Udviklingspsykologi
 • TFT – Tankefelt Terapi