fbpx

Behandling

På OK-Fonden Enghaven bruges en række metoder og strategier i behandlingen af Enghavens meget forskellige beboere.

Helt overordnet tager vi udgangspunkt i en Recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Det betyder bl.a. at beboernes ønsker og drømme for eget liv danner udgangspunkt for behandlingen på Enghaven.

Dette undersøttes bl.a. af den systemiske tankegang, hvor fokus er på at vi sammen skaber nye fortællinger som understøtter håb og empowerment. Miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Herudover integrerer vi nyeste viden fra hjerneforskningen med viden fra udviklingspsykologien i en neuroaffektiv tilgang. Den neuroaffektive tilgang giver os et godt grundlag for at målrette behandlingen til den enkelte bruger.

Derfor har alle Enghavens medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder samt neuroaffektiv udviklingspsykologi.

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på OK-Fonden Enghaven har et tæt og godt samarbejde med Rusmiddelcentret Horsens.

Rusmiddelcenter Horsens faciliterer 1 gang om ugen en samtalegruppe for beboere med overforbrug af rusmidler. Dette foregår på Enghaven, hvilket skaber større tryghed, og lettere tilgængelighed for beboerne.

Personalet på OK-Fonden Enghaven er uddannet i dobbeltdiagnoser. Der er løbende fokus på udvikling, kurser og specialuddannelse på området.

For at kunne bo på OK-Fonden Enghaven, skal beboere med overforbrug af rusmidler, være villige til at arbejde aktivt med deres overforbrug med henblik på minimering eller ophør. Der arbejdes aktivt med adfærd i fællesskaber.

Behandlingsmetoder

 • Systemisk terapi
 • DAT – dialektisk adfærdsterapi
 • Misbrugs tilbagefaldsforebyggende indsats
 • NADA øreakupunktur
 • Psykiatrisk fysioterapi
 • Psykomotorisk terapi
 • Musikterapi
 • Mindfulness meditation
 • Stemmehørergruppe
 • NAU-Neuro Affektiv Udviklingspsykologi
 • TFT – Tankefelt Terapi

Udtalelse fra beboer om Enghavens wellness tilbud:

”Jeg er så heldig at jeg har gået til wellness næsten alle de seks år, jeg har boet på Hansted Kloster. Enten hver 14. dag, eller en gang ugentligt.

Jeg får rigtig meget ud af at gå til wellness, så jeg kunne skrive meget herom. I min behandling er der meget samtale, og meget af tiden er jeg i hovedet, og skal udtrykke mig verbalt. Mit hovede er derfor ofte på overarbejde. Når jeg kommer til wellness, er der fokus på min KROP, fremfor mit HOVEDE. Man skal ikke undervurdere hvad effekt dét har. Jeg har igennem det meste af mit liv, været udsat for seksuelle overgreb. Min krop har taget imod meget smerte, og mit ubehag til min krop er derfor stort. Når jeg kommer til wellness, får jeg skabt en kontakt til min krop, i et forum der er rart. Her kan jeg læne mig tilbage , og give min krop noget omsorg, og nogen gode oplevelser. Jeg skal ikke sætte ord på hvad der sker i min krop, jeg skal “bare” tage imod. Ofte giver det mig langt mere, end en kommunikativ behandling kan. Jeg kan komme til wellness og være enormt presset, men gå derfra med en ro. Med en krop der siger tak, fordi den er blevet budt noget godt.

Derudover oplever jeg (når jeg får massage til wellness) en kropsafgrænsning. Jeg kæmper med en spiseforstyrrelse, og jeg føler mig ofte dobbelt så stor som jeg reelt er. Når jeg mærker min krop til wellness, mærker jeg at den slet ikke er så stor som mit hovede fortæller mig – tværtimod kan den godt tænke sig noget mere mad. Jeg elsker at vi i Enghaven har mulighed for at komme til wellness. Jeg sluger det råt, når der kan tilbydes “behandling” til kroppen, og ikke kun til hovedet”.