fbpx

Kommune

Målgruppe

Afdelingen er godkendt til:

  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Angst

Aldersgruppe:

  • 18 – 65 år

Beskrivelse af målgruppen:

Målgruppen er voksne mennesker i alderen 18-65 med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, det kan være i form af skizofreni og lignende lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD, ADD og ADHD. Flere af beboerne kan have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge og har en tendens til at isolere sig. De kan dertil have et let forbrug af rusmidler og have behov for støtte, for ikke at komme ud i et misbrug af et eller flere rusmidler.

Faglig tilgang:

  • Recovery-understøttende tilgang
  • Rehabiliteringstilgang
  • Kognitiv tilgang
  • Miljøterapeutisk tilgang
  • Narrativ og systemisk tilgang