fbpx

Om os

Arresødal Slot er indrettet til et bo- og behandlingssted, hvor psykisk sårbare mennesker får professionel behandling og hjælp til at komme sig. De vil få støtte til at få et godt liv ud fra egne præmisser og komme i gang med uddannelse, arbejde og egen bolig.

Arresødal Slot tilbyder rammer, som giver beboerne mulighed for at være aktive i eget liv. Den enkelte bliver hjulpet på vej til at få en struktureret hverdag ud fra den pågældendes ønsker og behov.

Målgruppen er voksne mellem 18 og 65 år uden misbrug og med forskellige psykiatriske problemstillinger. Det kan for eksempel være angst, OCD, skizofreni eller personlighedsforstyrrelse.

Pladserne sælges til kommuner over hele landet efter Servicelovens §107 og §108. Det betyder, at beboerne typisk vender tilbage til deres hjemkommune efter et ophold på slottet.

Vi arbejder ud fra en Recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og drømme. Det er dette menneskesyn, vi har med os hver eneste dag, når vi hjælper borgere fra hele landet. Når borgere kommer til et af vores bo- og behandlingssteder, bliver de mødt af positive og imødekommende medarbejdere med gnist og gejst. Personalegruppen er tværfagligt sammensat med både sygeplejefaglige, pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer. Vi er fagligt velkvalificerede og bringer ligeledes vores personlige interesser og kompetencer ind i arbejdslivet, hvilket styrker bredden af vores behandlingstilbud.

På Arresødal Slot tilbyder vi en række muligheder for behandling og arbejde i hverdagen. Det kan være værkstedsaktiviteter, behandlingsgrupper, bo-træning/praktisk funktionsevne i hverdagen (ADL) og motion. Indsatserne måles og dokumenteres efterfølgende.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med både sygeplejefaglige, pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer.


På Arresødal Slot tilbyder vi en række muligheder for behandling og arbejde i hverdagen. Det kan være værkstedsaktiviteter, behandlingsgrupper, bo-træning/praktisk funktionsevne i hverdagen (ADL) og motion. Indsatserne måles og dokumenteres efterfølgende.

Det smukke 230 år gamle Arresødal Slot ligger i bøgeskoven ved Danmarks største sø, Arresø. Der er under en kilometer til Frederiksværk centrum. Hovedbygningen og de to fløje har gennemgået en større ombygning. Der er indrettet 21 boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Bag Arresødal Slot ligger Arresødal Hospice. Køkkenet har fået udvidet kapaciteten, og OK-Fonden har overtaget produktionen af mad til både Arresødal Slot og Arresødal Hospice.

Hos os er der er højt til loftet, fordi vi har erfaret, at viljen til at lytte og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste resultater. De positive resultater af vores indsats er der mange af, og det er utroligt meningsfyldt at opleve, når vores borgere oplever forbedret livskvalitet og for rigtig mange kommer sig og er i stand til at komme videre i deres liv.

Ledelse:

Le Cenius, Chef

Knud Erik Pedersen, Souschef

Formand for forretningsudvalget: Paul Erik Weidemann.

Næstformand for forretningsudvalget: Mikkel Schlüter Friis.

Medlem af forretningsudvalget: Ulrik Ahrendt-Jensen.

Lone Lundsgård deltager i udvalget.

Le Cenius deltager i udvalget.