fbpx

Om os

Arresødal Slot er indrettet til et bo- og behandlingssted, hvor psykisk sårbare mennesker får professionel behandling og hjælp til at komme sig. De vil få støtte til at få et godt liv ud fra egne præmisser og komme i gang med uddannelse, arbejde og egen bolig.

Arresødal Slot tilbyder rammer, som giver beboerne mulighed for at være aktive i eget liv. Den enkelte bliver hjulpet på vej til at få en struktureret hverdag ud fra den pågældendes ønsker og behov.

Målgruppen er voksne mellem 18 og 65 år uden misbrug og med forskellige psykiatriske problemstillinger. Det kan for eksempel være angst, OCD, skizofreni, personlighedsforstyrrelse eller lettere udviklingsforstyrrelse.

Pladserne sælges til kommuner over hele landet efter Servicelovens §107 og §108. Det betyder, at beboerne typisk vender tilbage til deres hjemkommune efter et ophold på slottet.

På baggrund af mange års erfaring med behandling af mennesker med psykiatriske problemstillinger skaber OK-Fonden en kultur, som tilpasser sig samfundets udvikling og de behov, som kommunerne og ikke mindst brugerne har.

På Arresødal Slot tilbyder vi en række muligheder for behandling og arbejde i hverdagen. Det kan være værkstedsaktiviteter, behandlingsgrupper, bo-træning/praktisk funktionsevne i hverdagen (ADL) og motion. Indsatserne måles og dokumenteres efterfølgende.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med både sygeplejefaglige, pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer.

Hovedbygningen og de to fløje har gennemgået en større ombygning. Der er indrettet 21 boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Bag Arresødal Slot ligger Arresødal Hospice.

Køkkenet har fået udvidet kapaciteten, og OK-Fonden har overtaget produktionen af mad til både Arresødal Slot og Arresødal Hospice.

Det smukke 230 år gamle Arresødal Slot ligger i bøgeskoven ved Danmarks største sø, Arresø. Der er under en kilometer til Frederiksværk centrum.

Ledelse:

Merete Cenius er chef for enheden.

Formand for forretningsudvalget: Michael Brostrøm.

Næstformand for forretningsudvalget: Eva Lunding Olsen.

Medlem af forretningsudvalget: Ulrik Ahrendt-Jensen.

Merete Cenius deltager i udvalget.