fbpx

Om os

Arresødal Slot er indrettet til et bo- og behandlingssted hvor psykisk sårbare mennesker får professionel behandling og hjælp til at komme sig, få et godt liv og komme i gang med uddannelse, arbejde og egen bolig.

Arresødal tilbyder rammer, som giver beboerne mulighed for at være aktive i eget liv, og den enkelte støttes til at få en struktureret hverdag ud fra den pågældendes ønsker og behov.

Målgruppen er voksne mellem 18 og 45 år, uden misbrug, med forskellige psykiatriske problemstillinger. Det kan fx være angst, OCD, skizofreni, personlighedsforstyrrelse eller lettere udviklingsforstyrrelse.

Pladserne sælges til kommuner over hele landet efter Servicelovens §107. Det betyder, at beboerne typisk vender tilbage til deres hjemkommune efter et ophold på Arresødal.

På baggrund af mange års erfaring med behandling af mennesker med psykiatriske problemstillinger skaber OK-Fonden en kultur, som tilpasser sig samfundets udvikling, kommunernes og ikke mindst brugernes behov.

Der tilbydes en række muligheder for behandling og arbejde i hverdagen. Det kan være Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), værkstedsaktiviteter, behandlingsgrupper, bo-træning/praktisk funktionsevne i hverdagen (ADL) og motion. Indsatserne måles og dokumenteres.

OK-Fondens indtog på Arresødal Slot betyder omkring 20 helt nye arbejdspladser i Halsnæs Kommune. Der er samlet et tværfagligt hold med både sygeplejefaglige, pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer.

OK-Fonden vil desuden være nysgerrige på muligheden for at skabe beskæftigelse i en socialøkonomisk virksomhed på Arresødal, fx udleje af lokaler på slottet til dagsmøder, kurser osv.

OK-Fondens psykiatriske bosteder er kendt for aktivt at samarbejde med det omgivende samfund, fx med fagfolk, ved at tilbyde praktikpladser og ved at købe ind lokalt, bruge den lokale mekaniker osv.

Hovedbygningen og de to fløje har gennemgået en mindre ombygning. Der er indrettet 18 boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Hospice fortsætter som lejer i de øvrige fløje.

Køkkenet har fået udvidet kapaciteten, og OK-Fonden har overtaget produktionen af mad til hele det samlede Arresødal.

Det smukke, 230 år gamle Arresødal Slot ligger i bøgeskoven ved Danmarks største sø, Arresø, mindre end en kilometer fra Frederiksværk centrum.