fbpx

Huset

Arresødal Slots historie

Arresødal Slot ligger placeret i bøgeskoven ved Arresødal kun 750 meter fra bymidten i Frederiksværk og 400 meter fra Arresø, Danmarks største sø.

Arresødal er genopført af Frederiksværks grundlægger, Johan Frederic Classen. J.F. Han blev født i 1725 i Kristiania i Norge på den tid, da Norge endnu hørte til det danske kongerige. Classen døde på Arresødal Slot i 1792.

Classen studerede oprindeligt teologi ved Københavns Universitet, men han fik aldrig embede som præst. Derimod blev han hurtigt kendt som en succesfuld forretningsmand og endte med at være en af datidens rigeste og mest indflydelsesrige mænd. Classen bar titler som industrimand, handlende, skibsreder, godsejer, excellence og hvid ridder.

Classen testamenterede ved sin død Arresødal til Prins Carl af Hessen, og i de følgende cirka 100 år forblev bygningsanlægget i privat eje. I 1890 erhvervede fonden Det Classenske Fiedeicommis ejendommen og indrettede det til rekonvalescenthjem for kvinder.


De meget flotte bygninger er gennem tiden blevet genopført af flere omgange. Hovedbygningen blev taget i brug igen i 1909 efter en total renovering. Hovedbygningen er opført som en nøje kopi af den oprindelige. Der blev lagt centralvarme ind i 1936. De to fløje, som i 2018 blev ombygget til 18 nye boliger, blev renoveret/genopbygget i henholdsvis 1936 (Kavaler-fløjen) og 1939 (Prinsesse-fløjen).

Lagde navn til Frederiksværk
Arresødal Slot ligger tæt på Arresø. Arresø var før i tiden forbundet til Roskilde fjord og til Kattegat. Sandflugt og oversvømmelser har gennem 1600- og 1700-tallet slettet forbindelsen til Kattegat. De meget store oversvømmelser i 1700-tallet gjorde, at man besluttede at grave en ny kanal fra Roskilde fjord til Arresø. Omkring 500 mand fra Københavns Garnisonsregiment samt 100 svenske krigsfanger gravede den nye kanal, som stadig er i brug. Kanalen dannede grundlag for ny industri ved hjælp af møller, som lavede strøm til kanon- og stålværkerne, som J.F. Classen overtog styringen af og endte med at købe i 1769.

Arresødal – fra fængsel til kursuscenter
I årene fra 1944 til 1946 blev Arresødal Slot overtaget af den tyske besættelsesmagt, der brugte bygningerne som fængsel. Derefter blev der igen rekonvalescenthjem frem til 1984, hvor Arresødal blev solgt til Kommunedata A/S. I de efterfølgende par år foregik en omfattende restaurering og ombygning af Arresødal til et moderne kursuscenter, og det fungerede som sådan frem til år 2002, hvor Frederiksværk Kommune købte ejendommen.


Arresødal som privathospital og hospice

Frederiksværk Kommune solgte Arresødal videre til Følsgaard-familien, som ønskede at etablere hospice og privathospital. I forbindelse med salget blev den store park ned til Arresø overtaget af Frederiksværk Kommune, og parken er nu offentlig tilgængelig. Huset Arresødal blev renoveret og ombygget til privathospital, som lukkede igen i 2011. Arresødal Hospice lejer sig fortsat ind i bygningerne bag ved hovedbygningen.


Arresødal Slot – Bo- og behandlingssted for mennesker med psykiske sårbarhed og sygdom.
Bygningerne blev 1. maj 2018 solgt og overdraget til OK-Fonden og Arresødal Hospice lejer sig ind i bygningerne bag hovedbygningen.
1. februar 2019 åbnede OK-Fonden Arresødal Slot som et socialpsykiatrisk bo- og behandlingssted. De to fløje, Kavaler-fløjen og Prinsesse-fløjen, som ligger foran slottets hovedbygning, blev renoveret og ombygget til at rumme 18 boliger. Den mindste bolig er 15 kvadratmeter, og den største er 49 kvadratmeter. Boligerne har alle badeværelse, og de fleste vil blive indrettet med et lille tekøkken.

Slottets hovedbygning danner rammen om aktiviteter, samtalerum, fællesspisning samt administration, personalelokaliteter og produktionskøkken.