fbpx

Målgrupper

Målgruppen for ophold på Arresødal Slot

Serviceloven §107 og §108

Målgruppen er voksne i alderen 18-55 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser. Det kan være skizofrenilignende lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD eller mindre udviklingsforstyrrelser som autisme, ADD og ADHD. Flere af beboerne kan have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge og have en tendens til at isolere sig. De kan dertil have et let forbrug af rusmidler og have behov for støtte for ikke at komme ud i misbrug af rusmidler.

Værdigrundlag: Livet skal leves – hele livet

Arresødal Slot er en del af OK-Fonden, som er en non-profit omsorgsorganisation med landsdækkende virke indenfor plejehjem, psykiatriske tilbud, seniorbofællesskaber og hospice.

OK-Fonden arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for alle, som ønsker at leve livet, uanset alder og sygdom.

På Arresødal Slot skal alle kunne føle sig værdsat og indgå i et fællesskab, hvor vi møder hinanden med respekt og ligeværdighed. Det gælder brugere såvel som medarbejdere.

Vi arbejder ud fra en Recovery-orienteret tilgang

Borgerne bliver mødt som ekspert i eget liv, og indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes drømme, behov, livshistorie og livsopfattelse. Derved ønsker vi at opretholde håb og drømme og støtte borgerne i at skabe en fremtid ud fra egne præmisser og udviklingspotentiale.

Faglige målsætninger

Vores overordnede målsætning er at fremme mulighederne for, at det enkelte menneske med psykiske problemer genvinder magt og kontrol over egen tilværelse, og indtræder som aktiv aktør i eget liv. Vi arbejder for, at beboerne bliver mindst muligt afhængige af professionel støtte og hjælp fra andre, og at de får et aktivt arbejdsliv eller en uddannelse.

Vore mål er at højne livskvaliteten og skabe en hverdag med håb, mening og indhold. Indsatsen har også altid sigte på at skabe muligheder for inklusion af borgerne, så de får adgang til betydningsfulde fællesskaber i samfundet.

Generelle målsætninger

På Arresødal Slot vægter vi høj faglighed, brugeransvar og individuel udvikling. Derfor planlægges hvert enkelt borgerforløb individuelt med udgangspunkt i bestillingen/VUM (funktionsudredning, opfølgning og effektmålinger). Kvaliteten af indsatsen bliver sikret gennem samarbejde mellem den bevilligende myndighed, borgeren og medarbejdere –  §141 Handleplan (myndighed) og Pædagogisk handleplan (Arresødal Slot). Der vil blive indgået aftaler med myndigheden om status, indhold og form.  Vi anvender Bosted og Shareplan som understøttende elektronisk IT-værktøj. Her vil borgeren have mulighed for styre sin egen plan.