fbpx

Bo og behandling

Målgruppen for ophold på Arresødal Slot

Serviceloven §107 og §108

Målgruppen er voksne i alderen 18-65 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser. Det kan være skizofrenilignende lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD, ADD og ADHD.

Værdigrundlag: Livet skal leves – hele livet

Arresødal Slot er en del af OK-Fonden, som er en non-profit omsorgsorganisation med landsdækkende virke indenfor plejehjem, psykiatriske tilbud, seniorbofællesskaber og hospice.

OK-Fonden arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for alle uanset alder og sygdom.

På Arresødal Slot skal alle kunne føle sig værdsat og indgå i et fællesskab, hvor vi møder hinanden med respekt og ligeværdighed. Det gælder brugere såvel som medarbejdere.

Vi arbejder ud fra en Recovery-orienteret tilgang

Borgerne bliver mødt som ekspert i eget liv, og indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes drømme, behov, livshistorie og livsopfattelse. Derved ønsker vi at opretholde håb og drømme og støtte borgerne i at skabe en fremtid ud fra egne præmisser og udviklingspotentiale.

Faglige målsætninger

Vores overordnede målsætning er at fremme mulighederne for, at det enkelte menneske med psykiske problemer genvinder magt og kontrol over egen tilværelse, og indtræder som aktiv aktør i eget liv. Vi arbejder for, at beboerne bliver mindst muligt afhængige af professionel støtte og hjælp fra andre, og at de får et aktivt arbejdsliv eller en uddannelse.

Vore mål er at højne livskvaliteten og skabe en hverdag med håb, mening og indhold. Indsatsen har også altid sigte på at skabe muligheder for inklusion af borgerne, så de får adgang til betydningsfulde fællesskaber i samfundet.

Behandling og metoder

Vi arbejder ud fra den systemiske tankegang og metode, hvor vi vægter individuel- og social- udvikling. Grundlæggende arbejder vi ud fra et miljøterapeutisk fokus med struktur, individuelle- og fælles aktiviteter i afdelingen, såsom fælles rengøring, beboermøder, ugesamtaler mm.

Der er mulighed for at deltage i behandlingstilbud og aktiviteter såsom: Yoga, NADA øreakupunktur, “positive tanker – gruppe”, motionsgruppen, karate, kreativt værksted, sanggruppe og fotogruppe.

Derudover anvendes mange andre behandlingsformer tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.

Betydningen af at værdsætte og respektere andre og være en del af et fællesskab er i fokus på Arresødal Slot. Beboerne støttes i at opbygge eller genoprette sociale relationer. Fællesskabet i huset er en daglig øvelse i at give og modtage i et socialt miljø.

Arresødal samarbejder med Bostedsteamet i forhold til komplekse psykiatriske problemstillinger.

Dagsstruktur Arresødal

Vi lægger stor vægt på at alle beboere har en meningsfyldt hverdag, da det er drivkraften i en udviklingsproces.

På Arresødal tilstræbes det, at alle beboerne har en almindelig dagsrytme. Alle beboere får udarbejdet et personligt ugeskema hvor indholdet tilpasses den enkeltes behov  med meningsfulde aktiviteter, der tager højde for ressourcer og udfordringer.

Både rengøring, motion, musik, indkøb og madlavning betragtes som en integreret del af husets hverdag og beboernes behandling.

Hvert måned afholdes der beboerrådsmøder. Dette er et forum, hvor den enkelte beboer har medindflydelse på Arresødals hverdag og behandling.

8:00 – 8:30: Morgenmad
9:00 – 12:00: Arbejde, behandling eller uddannelse
12:00 – 13:00: Frokost
13:00 – 16:00: Arbejde, behandling eller uddannelse

18:00 – 19:00: Aftensmad
19:00: Aftenkaffe

19:30 Gåtur

Vi har som målsætning at alle beboere har faste opgaver og pligter, som aktiv deltager i et fællesskab med fokus på social udvikling.

Der er daglige og ugentlige gøremål med bankbesøg, rengøring og fysisk aktivitet. Traditioner er en del af hverdagen som f.eks. fødselsdage, jul, påske, fastelavn, udflugter og ferieture.

Arbejdslivet og uddannelse vægtes højt på Arresødal, så den enkelte føler sig rustet til at komme videre i livet. Det kan være et eksternt jobtilbud eller internt på Arresødal. Der samarbejdes med samarbejdspartnere både i forhold til at tilrettelægge uddannelsesforløb, praktikforløb, beskæftigelse eller andet.


Generelle målsætninger 

På Arresødal Slot vægter vi høj faglighed, brugeransvar og individuel udvikling. Derfor planlægges hvert enkelt beboerforløb individuelt med udgangspunkt i bestillingen/VUM (funktionsudredning, opfølgning og effektmålinger). Kvaliteten af indsatsen bliver sikret gennem samarbejde mellem den bevilligende myndighed, borgeren og medarbejdere –  §141 Handleplan (myndighed) og lokal handleplan (Arresødal Slot). Der vil blive indgået aftaler med myndigheden om status, indhold og form.  Vi anvender Bosted og Shareplan som understøttende elektronisk IT-værktøj. Her vil borgeren have mulighed for styre sin egen plan.