fbpx

Om os

De fleste plejehjem i Danmark er enten kommunale eller selvejende med driftsoverenskomst med en kommune. Herudover findes nogle plejehjem, som hverken er kommunale eller har driftsoverenskomst med en kommune. De kaldes friplejehjem. At være et friplejehjem betyder, at borgere fra hele landet er velkomne til at bo på plejehjemmet. Det betyder også, at hverdagen tilpasses de beboere, som bor på friplejehjemmet samt de borgere, som ønsker at deltage i husets aktiviteter eller blot spise i husets restaurant.

Hvad er et friplejehjem? Hvordan får man en plads på et friplejehjem? Hvad koster det at bo på et friplejehjem? Kan man købe sig til en plads på et friplejehjem? Spørgsmålene er mange, men her er lidt fakta, der gerne skulle svare på det meste:

Til det sidste – er klart NEJ. Det er borgerens hjemkommune, der ved en visitation afgør, om en borger er berettiget til en plejebolig.
Hvis man af sin hjemkommune er visiteret til en plejebolig, kan man frit vælge, om man
vil bo i en kommunal plejebolig eller på et friplejehjem. Vælger man et friplejehjem, kan hjemkommunen indgå en aftale hvor som helst i landet.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for borgeren, om man vælger et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

Et friplejehjem ejes og drives ikke af en kommune men typisk af en selvejende institution og med udgangspunkt i holdninger og værdier. En selvejende institution skal ikke tjene penge eller give overskud til en ejer.

Medarbejdere

Her på Himmelev gl. Præstegård er medarbejderne guldet. Det er dem, som gør en stor forskel i vores hverdag. En stor del af medarbejderne har været ansat her i mange år. Vi vil kendes på “ånden” den gode stemning, nærvær, rummeligheden, den gode mad, kreativiteten, og den menneskelige forståelse.

Vi holder af – vi holder om – vi holder ud!

Selphiees med Chris Macdonald

 

Vi lægger derfor vægt på at ansætte de rigtige mennesker i faste stillinger. Samtidig er vi åbne for at modtage engagerede personer i praktik eller arbejdsprøvning.

 • Som medarbejder skal man være tålmodig, kreativ og have det overskud, der skal til for at rumme mennesker med demens i alle afskygninger.
 • Man skal være villig til at indgå i et udviklingsforløb – fagligt og personligt – som styrker det gode samarbejde og husets ånd.
 • Uanset uddannelse eller funktion, er vi alle ansat med samme formål: At beboerne får et behageligt, indholdsrigt, spændende og værdigt liv på Himmelev Gl. Præstegård. Et liv hvor livet leves – hele livet!
 • Alle har derfor et ansvar for at udfylde de opgaver, der hører til deres kompetencer, men skal også kunne indgå i løsningen andre opgaver, der fremkommer, for at hjemmet fungerer optimalt.
 • Alle medarbejdere har en relevant uddannelse, og vi spænder bredt med hhv social – og sundhedshjælperre, sygehjælpere, social -og sundhedsassistenter, plejehjemsassistentter, sygeplejersker, ergoterapeut, servicemedarbejdere, økonoma, ernæringsassisttenter, pedel og en administrativ medarbejder.
 • Udover de faste medarbejdere har vi et afløserkorps som består af løst tilknyttede medarbejdere, som kan træde til når der er behov for det, f.eks. til afløsning i ferieperioder.
 • Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning, komme forbi og hilse på eller kontakte Afdelingsledere Rikke Søder, Lillian Sørensen eller Chef Susanne Palmblad.

 

Administration

Ledelse

Lillian Sørensen
Afdelingsleder Oliven- og Kirsebærstræde
Rikke Søder
Afdelingsleder Lotus- og Violstræde

Oasen

Køkken

På Himmelev Gl. Præstegård har vi vores eget køkken hvor al mad bliver tilberedt af veluddannede medarbejdere. Vi får hver dag frisklavet varm mad til middag – og vi har café så pårørende har mulighed for at spise med. Dagens øvrige måltider tilberedes også i køkkenet – der bages kage hver dag – samt meget mere.

I plejehjemmets café kan pensionister fra lokalområdet, gæster og personale købe den varme mad alle ugens 7 dage. Maden kan indtages i caféen, på afdelingerne eller i beboerens bolig – alt efter ønske. Frivillige passer caféens kasse. Vores økonoma planlægger menuen efter beboernes ønsker, og der tages hensyn til “kan godt lide”-diæt. Der er hjemmebag til eftermiddagskaffen og tilbud om frisk frugt. Til aften serveres kold mad med tilbud om 6-8 slags pålæg. Der er varm ret 3 gange ugentlig, og der er altid varm suppe. Man kan også få serveret sin varme middagsmad, hvis man ikke lige havde lyst til denne kl. 12.00 Aftensmaden serveres på stræderne sammen med aftenpersonalet i køkkenet eller ved terrassen, som beboeren nu ønsker det den dag.

Der bliver ydermere serveret snaps om søndagen til silden, samt vine og øl til festlige lejligheder, og når lejligheden byder sig. Man kan altid købe både øl og vin.

Beboerne har indflydelse på dagens menu – både ved direkte ønsker og ved at deltage i plejehjemmets kostudvalg som holder møde 1 gang om måneden

Vi tilbereder vores mad fra bunden dvs. vi får både frisk kød og friske grøntsager hjem. Vi bruger selvfølgelig også fortilberedte produkter som f.eks kage hvis der ikke er tid nok til at fremstille det hele selv.

Bestyrelse

Plejehjemmet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Medlemmer for indeværende: Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegårds bestyrelse:

 • Poul Erik Christiansen (Formand, Repræsentant for Roskilde Rotary Klub)
  mail: pch@ok-fonden.dk
 • Michael Brostrøm (Næstformand, Repræsentant for OK-Fonden)
 • Eva Lunding Olsen (Repræsentant for OK-Fonden)
 • Ulrik Ahrendt-Jensen (Repræsentant for OK-Fonden)
 • Helle Buus (Repræsentant for OK-Fonden)
 • Else Erikstrup (Repræsentant for Roskilde Østre Rotary Klub)
 • Marianne Rasmussen (Personalerepræsentant)

Lov og tilsyn

Himmelev gl. Præstegård er underlagt gældende lovgivning for plejehjem. Vi lever således op til lovkravene.

Der er dog områder, hvor vi vælger at tolke loven som et minimumskrav, og gør os umage for, at gøre pleje, omsorg og øvrige forhold endnu bedre end vi skal.Himmelev gl. Præstegård lever op til de krav der er indenfor lovgivning om tilsyn. Det vil sige, at hver kommune, der har borgere boende på Himmelev gl. Præstegård, kan foretage et uanmeldt og et anmeldt tilsyn årligt.

Embedslægen foretager et årligt tilsyn.

Da Himmelev gl. Præstegård ligger i Roskilde kommune, har kommunen derfor tilsynspligten i form af uanmeldt og anmeldt tilsyn.