fbpx

Huset

Historien

 

Som måske bekendt er vores plejehjem under ombygning i henhold til Lov om friplejeboliger.
Det betyder, at vi pr. 01. april 2017 har 41 nybyggede boliger, der hører under Lov om friplejeboliger.

For nyopførte friplejeboliger gælder, at der skal indgås en lejekontrakt og der skal betales indskud og husleje – svarende til en bolig opført i henhold til Lov om almene boliger.

Når man bliver tilbudt en bolig i den nye afdeling på vort plejehjem, vil vores administrator; OK-Bolig A/S fremsende en lejekontrakt til underskrift og samtidig en opkrævning på husleje og indskud.
Døgntakst fastsættes, jævnfør lov om friplejeboliger.

Vi glæder os at det nye byggeri står helt færdigt, og omfatte i alt 52 boliger, herunder 2 ægteparboliger, under Lov om friplejeboliger med tilhørende servicearealer/faciliteter for beboerne.

 

 

“Min mor havde en fantastisk tid på Himmelev Gl. Præstegård. Personalet er så søde!”

Oasen

I Oasen, vores aktivitetscenter, er der mange tilbud om aktiviteter i dagligdagen, såsom fælles træning, cykling, fremstilling af kort o.lign. Der tilbydes manicure, siddende gymnastik, sang-eftermiddage og foredrag. Beboerne kan deltage i bankospil, foredrag, musikunderholdning, film-eftermiddage, modeshow m.m. Aktivitetsområdet har nedsat et redaktionsudvalg med beboer-, pensionist- og personalerepræsentanter, som hver måned udgiver husavisen Lysglimt.

Rotary-klubberne arrangerer udflugter forår og efterår. Plejehjemmet arrangerer, i samarbejde med beboerne, ferietur i maj måned. Plejehjemmet har en minibus, som frit kan lånes af pårørende til kørsel med beboerne. Aktivitetspersonalet arrangerer småture til Roskilde og omegn én gang ugentlig. Vi holder af festligt samvær med beboerne, pårørende og personale med god underholdning til forårsfest, Sct. Hans, høstfest og jul.

Hent vores velkomstpjece