fbpx

Huset

Historien

 

Som måske bekendt er vores plejehjem under ombygning i henhold til Lov om friplejeboliger.
Det betyder, at vi pr. 01. april 2017 har 41 nybyggede boliger, der hører under Lov om friplejeboliger.

For nyopførte friplejeboliger gælder, at der skal indgås en lejekontrakt og der skal betales indskud og husleje – svarende til en bolig opført i henhold til Lov om almene boliger.

Når man bliver tilbudt en bolig i den nye afdeling på vort plejehjem, vil vores administrator; OK-Bolig A/S fremsende en lejekontrakt til underskrift og samtidig en opkrævning på husleje og indskud.
Døgntakst fastsættes, jævnfør lov om friplejeboliger.

Vi glæder os at det nye byggeri står helt færdigt, og omfatte i alt 52 boliger, herunder 2 ægteparboliger, under Lov om friplejeboliger med tilhørende servicearealer/faciliteter for beboerne.

 

 

“Min mor havde en fantastisk tid på Himmelev Gl. Præstegård. Personalet er så søde!”

Oasen

I Oasen, vores aktivitets og trænings område, er der mange tilbud om aktiviteter i dagligdagen for beboerne på Himmelev gl Præstegård og seniorerne i Præstegårdshaven.

Der tilbydes fælles træning, cykling, kreative eftermiddage og sansestimulering, stole gymnastik, sang-eftermiddage, foredrag, bankospil, musikunderholdning, film-eftermiddage, tøj- og skosalg. Aktiviteterne tilpasses årstiden. I oasen har vi et team af frivillige som er behjælpelige i forskellige aktiviteter.

Oasen har nedsat et redaktionsudvalg med beboer- og personalerepræsentanter, som hver måned udgiver husavisen Lysglimt.

Rotary-klubberne arrangerer udflugter forår og efterår. Plejehjemmet arrangerer, i samarbejde med beboerne, ferietur. Plejehjemmet har en minibus, som bruges til kørsel med beboerne.

Oasen arrangerer småture til Roskilde og omegn én gang ugentlig. Vi holder af festligt samvær med beboerne, pårørende og personale med god underholdning til forårsfest, Sct. Hans, høstfest og jul. Det store bankospil vender tilbage til februar 2020

Velkomstpjece beboere – medarb. revideret. 2019