fbpx

Huset

Da Himmelev Gl. Præstegård er et friplejehjem, er vi reguleret af Lov om friplejeboliger.

Det betyder, at der indgås en lejekontrakt, og der skal betales indskud og husleje – svarende til en bolig opført i henhold til Lov om almene boliger.

Når man bliver tilbudt en bolig på vores plejehjem, vil vores administrator, OK-Bolig A/S, sende en lejekontrakt til underskrift og samtidig en opkrævning på husleje og indskud.

vi har i alt 52 boliger, med tilhørende servicearealer/faciliteter for beboerne.

“Min mor havde en fantastisk tid på Himmelev Gl. Præstegård. Personalet er så søde!”

Oasen

I Oasen, vores aktivitets- og træningsområde, er der en lang række tilbud om aktiviteter i dagligdagen for beboerne på Himmelev Gl. Præstegård og seniorerne i Præstegårdshaven.

Der tilbydes fælles træning, cykling, kreative eftermiddage og sansestimulering, stolegymnastik, sang-eftermiddage, foredrag, bankospil, musikunderholdning, filmeftermiddage, tøj- og skosalg. Aktiviteterne tilpasses årstiden. I oasen har vi et team af frivillige, som hjælper med de forskellige aktiviteter.

Oasen har nedsat et redaktionsudvalg med beboer- og medarbejderrepræsentanter, som hver måned udgiver husavisen ”Lysglimt”.

Rotary-klubberne arrangerer udflugter forår og efterår. Plejehjemmet arrangerer, i samarbejde med beboerne, ferietur. Plejehjemmet har en minibus, som bruges til kørsel med beboerne.

Oasen arrangerer småture til Roskilde og omegn én gang ugentlig. Vi holder af festligt samvær med beboerne, pårørende og personale med god underholdning til sommerfest, Sct. Hans, høstfest og jul.