fbpx

Beboer

Vi arbejder med personcentreret omsorg. Vi tager udgangspunkt i beboernes behov.

Vi tager afsæt i livshistorier om den enkelte beboer. Vi har en god tilgang til beboerne, da det er deres hjem vi arbejder i.

Beboerbladet

Her kan du finde relevant information som kommende eller nuværende pårørende og beboer på Margretecentret. Benyt venligst linkene til venstre for at finde den information du har brug for.

Du har desuden altid mulighed for at kontakte os. Ser nærmere vedrørende kontaktinformation på “Kontakt”.

Beboerblad 19

Aktiviteter

På Margretecentret synes vi at det er vigtigt at beboerne har mulighed for at tage del i hverdagen på centret og blive aktiveret, og vi tilbyder derfor mange forskellige aktiviteter.

Vi er bl.a. så heldige, at vi har vores egen bus, og vi nyder at kunne tage på forskellige ture -nogle planlagte, andre mere spontane.

Af andre aktiviteter kan der nævnes; bagning, højtlæsning, kreative værksteder, gudstjenester, sang og musik samt gymnastik. Vi har også et træningsrum til rådighed, hvor beboerne kan træne på forskellige træningsmaskiner.

Desuden elsker vi at holde fester, og vi holder flere forskellige i løbet af året.

Det er vigtigt at understrege, at aktiviteter hos os ikke behøver at ske efter nøje planlagte skemaer. De kan også opstå helt spontant.

Tilkøb

Livet skal leves – hele livet
Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrangere sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

Man skal ikke lade sig nøje, men derimod have mulighed for at forsøde tilværelsen. Derfor er “tilkøb” en mulighed hos os.

Hvad er tilkøb?
Som beboer på på Margretecentret er det muligt at købe sig til ydelser, der ellers ikke er omfattet af kommunes normale ydelser for plejehjemsbeboere. Tilkøb er mod egenbetaling og udføres af plejecentrets personale.

Tilkøbsydelser kan kan f.eks. være:

  • Ledsagelse til lægebesøg m.m.
  • Ekstra rengøring, oprydning m.m.
  • Ledsagelse til familiefester, teater, koncert, biograf m.m.

Hvis du har et ønske, går vi langt for at kunne hjælpe til at få det opfyldt.

Frivillige

Vi har en gruppe frivillige som er tilknyttet huset. De hjælper ved arrangementer, busture, gymnastik, banko osv.

Derudover får vi besøg af mødre med deres babyer, dagplejemødre med børnene. Vi har også besøgshunde der kommer fast. Der kommer cykelpiloter, og kører ture med beboerne. Vi har aftenarrangementer en gang om måneden hvor der er kaffe og kage og der bydes op til dans efterfølgende.

Pårørende

Vi har pårørende råd, som afholder møde hver anden måned. Vi afholder indflytnings samtale med beboer samt pårørende. Vi ser pårørende som et aktiv på Margretecentret