fbpx

Beboer

Hensyn til hver beboer

Vi arbejder med personcentreret omsorg. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i hver enkelt beboers behov, ønsker og drømme.

Vi tager afsæt i deres livshistorier, deres vaner og traditioner. Vi husker altid at have respekt for, at vi arbejder i deres private hjem.

Beboerbladet

Her kan du finde relevant information, som kommende eller nuværende pårørende eller beboer på Margretecentret.

Benyt venligst linkene til venstre for at finde den information du har brug for.

Du har desuden altid mulighed for at kontakte os. Se nærmere vedrørende kontaktinformation på “Kontakt”.

Aktiviteter

Ud i det blå med bussen

På Margretecentret synes vi, at det er vigtigt, at beboerne har mulighed for at tage del i hverdagen på centret og blive aktiveret. Vi tilbyder derfor mange forskellige aktiviteter.

Vi er blandt andet så heldige, at vi har vores egen bus, og vi nyder at kunne tage på forskellige ture. Nogle planlagte. Andre mere spontane.

Vi har også ofte bagning, højtlæsning, kreative værksteder, gudstjenester, sang og musik samt gymnastik. Vi har også et træningsrum til rådighed. Her kan beboerne træne på forskellige træningsmaskiner.

Desuden elsker vi at holde fester, og vi holder flere forskellige i løbet af året.

Det er vigtigt at understrege, at aktiviteter hos os ikke behøver at foregå efter nøje planlagte skemaer. De kan opstå lystbetonet ud af det blå. Heldigvis. .

Tilkøb

Livet skal leves – hele livet
Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrangere sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

Man skal ikke lade sig nøje. Beboere skal derimod have mulighed for at forsøde tilværelsen. Derfor er tilkøb en mulighed hos os.

Hvad er tilkøb?
Som beboer på Margretecentret er det muligt at købe sig til ydelser, der ikke er omfattet af kommunes normale ydelser for plejehjemsbeboere. Tilkøb er mod egenbetaling,  og udføres af plejecentrets personale.

Tilkøbsydelser kan kan for eksempel være:

  • Ledsagelse til lægebesøg med mere
  • Ekstra rengøring, oprydning osv.
  • Ledsagelse til familiefester, teater, koncert, biograf med mere.

Hvis du har et ønske, går vi langt for at hjælpe til at få det opfyldt.

Babybesøg og dans

Vi har en gruppe frivillige, som er tilknyttet huset. De hjælper ved arrangementer, busture, gymnastik, bankospil osv.

Derudover får vi besøg af mødre med deres babyer, dagplejemødre med børnene. Vi har også besøgshunde der kommer fast. Der kommer cykelpiloter, og kører ture med beboerne. Vi har aftenarrangementer en gang om måneden, hvor der er kaffe og kage. Med dans bagefter.

Pårørende

Vi har pårørende-råd, som holder møde hver anden måned.

Vi holder indflytnings-samtale med beboer samt pårørende. Vi ser pårørende som et aktiv på Margretecentret