fbpx

Kommune

Målgruppen er unge i alderen 15-29 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, det kan være i form af skizofreni og lignende lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD, lettere udviklings forstyrrelser så som Autisme, ADD og ADHD. Man skal være i stand til følge et rehabiliterende forløb og være tilknyttet enten beskæftigelse, aktivitet og samvær eller være i STU forløb.

Vores vejledende takster i 2020:

Dagtilbud/STU:

Kategori 1: kr. 24.148 pr. mdr. / kr. 794 pr. dag
Eleven benytter udelukkende H.E.´s interne boglige skole/værkstedstilbud

Kategori 2: kr. 21.370 pr. mdr. / kr. 703 pr. dag
Eleven benytter primært H.E.s interne boglige skole/værkstedstilbud
Kortvarige eksterne erhvervsrettede praktikperioder benyttes sekundært

Kategori 3: kr. 19.233 pr. mdr. / kr. 632 pr. dag
Elevens dagtilbud/STU veksler mellem H.E.´s interne boglige skole/værkstedstilbud og eksterne erhvervsrettede praktikperioder

Bo-del:

Kategori 1: kr. 42.633 pr. måned/1.402 pr. dag
Eleven er bosiddende på H.E.´s indslusningskollegium, og modtager massiv pædagogisk støtte i dagligdagen

Kategori 2: kr. 38.465 pr. mdr. / kr. 1.265 pr. dag
Eleven er bosiddende i et af H.E.´s udslusningskollegier. Den pædagogiske støtte og botræning, er nøje tilpasset afklaring af elevens muligheder for at flytte i selvstændig prøvelejlighed

Kategori 3: kr. 35.260 pr. mdr. / kr. 1.159 pr. dag
Eleven er bosiddende i en af H.E.´s prøvelejligheder. Den pædagogiske støtte er primært fokuseret omkring afklaring af, hvorvidt eleven besidder potentiale til at skabe sige en fremtidig selvstændig tilværelse

Døgnophold:

Valgte kategori Bodel + valgte kategori Dagdel/STU
Beskæftigelsesrettet kompetenceudvikling: 3 – 4 mdr. efter aftale
Støttetimer § 85: kr. 481,-/time

Ved opstart på H.E.´s beskrevne tilbud, vurderes indplacering i konkret kategori ud fra elevens aktuelle udviklingsniveau. Min. hvert halve år evalueres elevens udvikling, med henblik på evt. omplacering, og dermed justering af takst.