fbpx

Bo og Behandling

Vil du være en del af en inspirerende og aktiv hverdag, der byder på både udfordringer og sjov? Høng Erhvervsskole er et botilbud tilpasset den enkeltes behov. Vi giver også ekstern støtte i eget hjem efter §85. Alle vores beboere vil opleve en hverdag, der styrker deres samarbejdsevner, viljestyrke og faglighed, og byder på masser af sjove oplevelser, medbestemmelse og stærke sociale relationer.

Klargøring til livet
På Høng erhvervsskole arbejder vi med medinddragelse i eget liv og vi forventer at alle arbejder aktivt med i egen behandling, da den sigter mod at gøre beboeren i stand til at kunne flytte ud og leve et godt og mere selvstændigt liv. Det opnår vi bl.a. via botræning og ved at levere undervisning i høj kvalitet. En undervisning der er imødekommende og fokuserer på generelle skolemæssige færdigheder. I forbindelse med vores botilbud vil alle beboere desuden være en aktiv del af stedets madlavning, rengøring og fritidsaktiviteter. Alle aktiviteter bygger på anerkendende principper, der imødekommer den enkeltes behov, hvorfor det uddannelsesmæssige tempo m.m. er afpasset herefter.

Der er desuden mulighed for at prøve kræfter med at flytte hjemmefra i en af vores prøvelejligheder i Slagelse.

Kollegier

Høng Erhvervsskole råder over 4 kollegier og 3 lejligheder i Slagelse, udover dette er HE normeret til 8 dagelever.

  • Kollegie 1. sal er placeret på 1. salen i den gamle hovedbygning her er plads til 8 beboere
  • Kollegie Stuen befinder sig i en 1-plans værelsesfløj her er plads til 8 beboere
  • Det grå Hus har plads til 3 beboere
  • Det gule Hus har plads til 5 beboere
  • 3 Lejligheder i Slagelse

Formål:
I indslusningsfasen vurderer vi elevernes niveau og læringspotentiale for herefter at begynde en proces med at støtte, træne og klargøre de unge til en fremtidig selvstændig tilværelse uden for institutionens regi. I udslusningsfasen vurderer vi sammen med den unge hvad det næste skridt er. Dette kan spænde fra udflytning til en form for bofællesskab over til at flytte i egen bolig med støtte, og til en helt selvstændig tilværelse på egne vilkår og betingelser.

Metode:
Der arbejdes med en involverende og relationsorienteret tilgang, hvilende på et grundlag i anerkendende principper. Der lægges vægt på at etablere et struktureret, trygt og udviklende miljø, der tager de fornødne hensyn til den enkeltes mål, behov og forudsætninger.

Nedenfor er oplistet en række opgaver og aktiviteter, der er centrale i dagligdagen. I indflytningsfasen deltager medarbejderne i opgaveløsningen med beboerne, og gradvis øges forventningen til den enkelte. Der lægges vægt på, at opgaverne stilles inden for den nærmeste udviklingszone i et tempo afpasset efter den unge.

Madlavning:
Der er fælles spisning, morgen, middag og aften. Der udarbejdes planer for den enkeltes deltagelse i madlavning og oprydning. For at opnå træning og kompetencer er det vigtigt, at alle inddrages ugentlig, og den pædagogiske tilgang tilpasses individuelt med en passende balance mellem udfordring og støtte. Aktiviteten omfatter madplan, indkøb, madlavning og opvask/rengøring.

Rengøring og oprydning:
Det er målet, at den enkelte fremtidigt skal kunne udføre opgaverne selvstændigt. Dette opnås via træning, støtte og opfølgning.

Fritidsaktiviteter:
Det er vigtigt for den enkeltes fremtidige liv, at de har meningsfulde interesser, der giver indhold i dagligdagen og anledning til at møde andre mennesker og fastholde bekendtskaber. Det er derfor en vigtig opgave for kollegierne både at støtte og inspirere til individuelle aktiviteter og tage initiativ til og gennemføre forskellige sociale arrangementer – fødselsdage, biografture, leg og spil, årtidsbestemte arrangementer og fællesarrangemeter på skolen, samt meget mere.

Arbejdet med den enkelte:
Der arbejdes helhedsorienteret i forhold til den enkelte og ud fra dennes mål, behov og forudsætninger – og de aftaler der måtte være indgået med den enkelte, forældre, myndigheder mv.

Sommerhus

Skolen har derudover et sommerhus liggende i strandkanten ved Kirke Helsinge Strand. Her tilbydes eleverne ophold i sommerferien, hvor der bades, fiskes og hygges i den skønne natur. Det sker også, at vi arrangerer korte ophold for små grupper af elever i løbet af året.