fbpx

STU

Vil du lære tømrerarbejde, biologi eller styrke dine samarbejdsevner? Hos Høng Erhvervsskole har vi en række forskellige og spændende tilbud til dig, der ønsker at udfordre dine evner med et skridt i den rigtige retning. Vores skoletilbud tager hånd om dine individuelle udfordringer, og alle elever vil opleve et individuelt tilrettelagt forløb.

Uddannelse med mange muligheder
Vores skoletilbud består af både boglige samt håndværksmæssige uddannelsestilbud. I den boglige skole kan du bl.a. tage dansk, matematik, engelsk, fysik og mere på folkeskoleniveau, læse teori til køreprøve og optræne læsehastighed. Værkstedstilbuddet omfatter bl.a. uddannelse inden for jordbrug, snedkerarbejde og tømrerarbejde.

Alle skoletilbud på skolen integrerer undervisning i emner væk fra skolebænken, og du vil bl.a. blive introduceret til håndtering af digitale offentlige systemer. Desuden består undervisningen af en forfriskende blanding af en-vejs-undervisning, gruppearbejde samt andre undervisningsformer – eksempelvis eksperimenter, film og spil.

Håndværker- & Servicelinje

Formålet med skolens værksteder er at skabe et fagligt realistisk og arbejdspladslignende udviklingsrum, hvor elever kan afklares i forhold til og få kendskab til praktiske fag. I løbet af arbejdsdagen udføres en række opgaver og produktioner som udgangspunkt for, at eleven lærer og dygtiggør sig ud fra egne personlige interesser, evner og forudsætninger.

Der arbejdes med det sigte, at eleverne lærer at løse mindre opgaver selvstændigt og indgår i et naturligt arbejdsfællesskab.

Håndværkertilbuddet fordeler sig på 3 linier hvori der også indgår ejendomsservice:

Servicetilbuddet:

På samtlige værksteder arbejder vi med at eleverne udvikler og opnår følgende generelle faglige kompetencer:

– mødestabilitet – incl. at overholde pauser
– opførsel og sprogbrug
– orden på arbejdspladsen
– passende påklædning og hygiejne
– vedholdenhed i arbejdet
– omstillingsparathed
– kvalitetsbevidsthed
– selvstændighed og initiativ
– social tilpasningsevne i forhold til overordnede og kollegier
– motivation og evne til samarbejde
– evne til tilegnelse af faglig viden

Ekstern praktik:
Gennem værkstedsforløbet får eleven mulighed for korte afklarende praktikker at tre ugers varighed og senere længerevarende praktikker – alle på eksterne arbejdspladser og institutioner. En fast medarbejder står for opfølgning og etablering af praktikforløb i samarbejde med relevante faglærere.