fbpx

Om os

Høng Erhvervsskole er et bo- og behandlingssted. Botræning, værksteder og intern boglig skole danner afsæt for beboernes afklaring og udvikling.

Vores målgruppe er personer i alderen 18-40 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, det kan være i form af skizofreni og lignende lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD, mindre udviklingsforstyrrelser såsom autisme, ADD og ADHD. Man skal være i stand til følge et rehabiliterende forløb og være tilknyttet enten beskæftigelse, aktivitet og samvær eller være i STU forløb.

Høng Erhvervsskoles virksomhed hviler på en helhedsorienteret indsats, hvor botræning, boglig skole og værksteder tilsammen skaber rammen omkring vores unges udvikling og afklaring.

Vi er desuden parat til at tilbyde PAS-test og UngePAS-screening som en del af tilbuddet til døgn- og STU-elever.

Historien

Det hele startede i 1864

Høng Erhvervsskole er en af en række skoler i Høng med fælles historisk udspring. Udviklingen går tilbage til 1864 og etableringen af Sæby Folkehøjskole med forstander E.M. Rotwitt, som tillige var forstander for Uldum Højskole. I 1866 flyttede skolen fra Sæby til Høng og blev til Høng Højskole. I 1872 blev Anders Jørgensen forstander for Høng Højskole, og herfra udspringer en række tidligere og nuværende skoler i Høng – bl.a. Høng Erhvervskole.

1903 Høng Børnehjem
I 1903 skænkede Anders Jørgensen en grund på Kulbyvej til børnehjem. Via indsamling og gaver – ikke mindst fra frk. Marie Selchau fra Selchausdal (herfra det Selchauske legat, som stadig eksisterer) – blev børnehjemmet indviet og en selvejende institution dannet.

Børnehjemmets begyndelse kan føres tilbage til 1874, hvor Anders Jørgensens private hjem på Høng Højskole lagde hus til. I 1891 blev det til egne lokaler – dog stadig på højskolen.


1976 Høng Børne og Ungdomspension

Da børnehjemmet blev nedlagt, blev stedet til Høng Børne og Ungdomspension og fungerede som sådan frem til 1984, hvor den nuværende Høng Erhvervsskole så dagens lys.

Folkets børn

I anledning af 100 års jubilæet som selvejende institution i 2003 blev der udgivet en bog ‘Folkets børn’ med den lokale skolemand Bent Frandsen som forfatter. For interesserede ligger skolen stadig inde med eksemplarer af bogen.

Værdier

Vi arbejder for at opfylde vores vision ud fra fem værdier:

Ligeværdigt samarbejde

Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne – og at man føler sig velkommen hos os.

Høj faglighed

Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære.

Plads til forskellighed

Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste resultater. Vi går sammen, men ikke i takt.

Familien er værdifuld

Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.

Æstetiske omgivelser

Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som hver dag glæder både sanserne og sindet.

Ledelse

Sekretariat

Undervisning

Bo- og behandling

Jeanette Davidsen
Pædagog
Inge Fride Raagaard
Pædagog
Sara Thorup Hvidberg
Pædagog

Bestyrelse

Michael Brostrøm
formand
Ulrik Ahrendt-Jensen
Adm. direktør
Eva Lunding Olsen
Direktør
Lone Lundsgård
Psykiatridirektør
Maja Hansen
Udpeget af LO
Anette Andersen
Medarbejderrepræsentant