fbpx

Praktik

Et vigtigt supplement til værkstedsforløbet er eksterne praktikker i virksomheder, butikker osv. , som kan give et indtryk af hvordan et fag er i virkeligheden, og hvordan eleven fungerer uden for skolens og værkstedernes trygge rammer.

Igennem forløbet får eleven mulighed for korte afklarende praktikker af tre ugers varighed og senere længerevarende praktikker – alle på eksterne arbejdspladser og institutioner.

Skolen har et stort praktiknetværk, hvor en fast medarbejder står for etablering og opfølgning af et praktikforløb i samarbejde med relevante faglærere.

X