fbpx

Erhvervs-afklaring

Tilbud om 4 måneders afklaringsforløb på Høng Erhvervsskole

Målet er i løbet af fire måneder at afklare og afdække den unges potentialer og interesser, herunder vurdere på fremtidig boform og støttebehov og mulighed for STU, beskæftigelse mv.

Som udgangspunkt gennemføres afklaringsforløbet ved et ophold på Høng Erhvervsskole. Alternativer hertil overvejes konkret.

Under forløbet (efter ca. 1 måned) laves en UngePAS-screening, som afdækker potentialer og problemområder i forhold til social og personlig udvikling og læringsparametre og oplister en række pædagogiske anvisninger og handlemuligheder.

Forud for afklaringsforløbet indgås en aftale om, hvad der særligt skal fokuseres på. Herudover gennemføres et forløb, hvor den unge deltager på værksteder og i boglig skole, samt indgår i dagligdagen. Ved afslutning af forløbet afleveres en statusrapport, som beskriver vores resultater og iagttagelser og peger på, hvordan vi se den unges fremtidige muligheder og behov i forhold til uddannelse/beskæftigelse, boform og fremtidigt støttebehov.

Prisen aftales med den anbringende kommune med afsæt i vores ordinære takster

X