fbpx

Generalforsamling i Præstegårdensvenner 11. marts

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Aflæggelse af regnskab 1. januar – 31. december 2017.
 4. Fremlæggelse af budget for 2018.
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2019. Forslag uændret kr. 225,-.
 6. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 18. februar.)
 7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor:
  Formand Paul Reuber Ej på valg
  Kasserer/Sekretær Erik Rasmussen Modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Marianne Pagsberg Modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Dorthee Harnfeldt Ej på valg
  Bestyrelsesmedlem Grethe Haahr Ej på valg
  Bestyrelsesmedlem Rikke Søder, Oasen Valgt af Plejehjemmet
  1. Suppleant Christian Nørgård Ønsker ikke genvalg
  2. Suppleant Åben post
  Revisor Susse Kronholm Modtager genvalg
 8. Eventuelt (Her kan intet besluttes.)

Efter generalforsamlingen underholder Visens Venner med blandet visebuket og fællessange.

Bestyrelsen ser frem til en hyggelig eftermiddag.

God mad er en del af det gode liv

På Himmelev Gl. Præstegård har vi vores eget køkken hvor al mad bliver tilberedt af veluddannede medarbejdere. Vi får hver dag frisklavet varm mad til middag, og vi har café, så pårørende har mulighed for at spise med. Dagens øvrige måltider tilberedes også i køkkenet, hvor der blandt andet bages kage hver dag.

I plejehjemmets café kan pensionister fra lokalområdet, gæster og medarbejdere købe den varme mad alle ugens 7 dage. Maden kan indtages i caféen, på afdelingerne eller i beboerens bolig, alt efter ønske. Frivillige passer caféens kasse.

Vores økonoma planlægger menuen efter beboernes ønsker, og der tages hensyn til “kan godt lide”-diæt. Der er altid hjemmebag til eftermiddagskaffen og tilbud om frisk frugt.

Til aften serveres kold mad med tilbud om 6-8 slags pålæg. Der er varm ret 3 gange ugentlig, og der er altid varm suppe. Man kan også få serveret sin varme middagsmad, hvis man ikke lige havde lyst til denne kl. 12.00 Aftensmaden serveres på stræderne sammen med aftenpersonalet i køkkenet eller ved terrassen, som beboeren nu ønsker det den dag.

Der bliver serveret snaps til silden om søndagen, samt vine og øl til festlige lejligheder, og når lejligheden byder sig. Man kan altid købe både øl og vin.

Beboerne har indflydelse på dagens menu – både ved direkte ønsker og ved at deltage i plejehjemmets kostudvalg, som holder møde en gang om måneden

Vi tilbereder vores mad fra bunden af frisk kød og friske grøntsager. Vi bruger ind imellem fortilberedte produkter, fx til kage, hvis der ikke er tid til at fremstille det hele selv.