fbpx

Generalforsamling i Præstegårdensvenner 11. marts

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Aflæggelse af regnskab 1. januar – 31. december 2017.
 4. Fremlæggelse af budget for 2018.
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2019. Forslag uændret kr. 225,-.
 6. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 18. februar.)
 7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor:
  Formand Paul Reuber Ej på valg
  Kasserer/Sekretær Erik Rasmussen Modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Marianne Pagsberg Modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Dorthee Harnfeldt Ej på valg
  Bestyrelsesmedlem Grethe Haahr Ej på valg
  Bestyrelsesmedlem Rikke Søder, Oasen Valgt af Plejehjemmet
  1. Suppleant Christian Nørgård Ønsker ikke genvalg
  2. Suppleant Åben post
  Revisor Susse Kronholm Modtager genvalg
 8. Eventuelt (Her kan intet besluttes.)

Efter generalforsamlingen underholder Visens Venner med blandet visebuket og fællessange.

Bestyrelsen ser frem til en hyggelig eftermiddag.