fbpx

Beboer

Livet i Betty Sørensen Parken

Den grundlæggende tanke med Betty Sørensen Parken er blandt andet., at beboere i Parken skal have mulighed for at færdes i et netværk med hinanden. Der skal være mulighed for at mødes i forskellige sammenhænge og benytte centrets tilbud.

Beboere og andre brugere er med til at tilrettelægge og stå for de aktiviteter og tilbud, der finder sted i centerbygningen. I Betty Sørensen Parken anses det for værdifuldt at tage del i livets daglige gøremål og aktiviteter.

Centret tilbyder ikke dagcenter eller traditionelle terapitilbud. I stedet arrangeres aktiviteter og tilbud i forhold til beboernes interesser og ønsker. Aktiviteter foregår såvel inde som ude. Aktiviteter kan for eksempel være bankospil, fysisk træning, gymnastik, busture, samværsgrupper, sang og musik, udflugter samt shoppeture.

Aktivitetstilbuddene planlægges af beboere og personale i fællesskab, hvor pårørende, frivillige og andre interesserede byder ind med idéer og en hjælpende hånd.

Den faglige tilgang

I Betty Sørensen Parken består ledelsen af centerchef, Inger Marie Eriksen, og souschef, Ebbe Nørgård. Endvidere fungerer udvalgte nøglepersoner som bindeled mellem ledelsen og virksomhedens øvrige medarbejdere.

På Betty Sørensen Parken vægtes det højt at alle medarbejdere fungerer godt sammen.

Medarbejdere

Betty Sørensen Parkens medarbejdere er ansat i OK-Fonden og leverer pleje og praktisk bistand til beboerne i plejeboligerne. Desuden styres driften af restauranten af medarbejdere, som ligeledes er ansat i OK-Fonden.

Som organisation handler det om at stå tæt sammen i hverdagen med en synlig ledelse, som går foran og demonstrerer værdigrundlaget i praksis.

Det er vigtigt, at nyansatte er klædt på til at arbejde ud fra organisationens værdier. Derfor holder ledelsen introduktionsforløb. Her bliver arbejdsmetoder og værdigrundlag introduceret.

Organisationens værdier bygger blandt andet på imødekommenhed, gensidig tillid, dialog, og at der fokusers på muligheder frem for på begrænsninger. Endvidere er troen på, at menneskets mangfoldighed kan udnyttes til at højne kvaliteten et vigtigt element i dagligdagen.

Tværfagligt samarbejde

I Betty Sørensen Parken lægger vi vægt på tværfaglighed. Derfor består medarbejderstaben af forskellige faggrupper som for eksempel pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, køkkenassistenter og ernæringsassistenter.

Det er personalets opgave at lære den enkelte beboer at kende, således at vedkommende kan leve livet videre som før. Derfor er den enkelte beboers eller borgers livssituation udgangspunktet for den pleje og praktiske bistand, som tilrettelægges og udføres.

Formålet med tværfagligheden er, at de forskellige faglige indgangsvinkler kan tilgodese flest mulige behov og ønsker. Tværfagligheden er med til at højne faglighed og kvalitet i det daglige arbejde.

Betty Sørensen Parken er en ikke-ryger-arbejdsplads. Derfor er det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden.

Aktiviteter

Beboere og andre brugere er med til at tilrettelægge og stå for de aktiviteter og tilbud, der finder sted i centerbygningen. At skabe mulighed for at beboerne kan tage del i livets daglige gøremål anses i Betty Sørensen Parken for at være af stor værdi.

Centret tilbyder ikke dagcenter eller traditionelle terapitilbud. I Betty Sørensen Parken arrangeres aktiviteter og tilbud i forhold til beboernes interesser og ønsker. Aktiviteter foregår såvel inde som udenfor centret.

Aktiviteter kan for eksempel være bankospil, træning, gymnastik, busture, samværsgrupper, sang og musik, udflugter samt shoppeture. Endvidere holdes der en gang om  måneden gudstjeneste på centret for beboere og andre.

Aktivitetstilbuddene planlægges af beboere og personale i fællesskab Pårørende, frivillige og andre interesserede opfordres til at byde ind med idéer og en hjælpende hånd.

Se vores aktiviteter

Frivillige

En uundværlig del af aktivitetslivet i Betty Sørensen Parken er de frivilliges indsats. De frivillige tilknyttet Betty Sørensen Parken er med til at skabe uforglemmelige oplevelser såvel i dagligdagen som ved større arrangementer.

Aktiviteter, som finder sted med frivilliges hjælp, tæller blandt andet sang og kaffe i centrets restaurant, busture, gymnastik, gudstjeneste samt gåture i vore naturskønne områder.

Indenfor de senere år er antallet af frivillige tilknyttet Betty Sørensen Parken vokset betydeligt. En prisværdig udvikling, som har bevirket, at vi har valgt at styrke konceptet,  “Betty Sørensen Parkens frivillige”, med en koordinator.

Frivillighedskoordinatorens opgave er blandt andet at være kontaktperson for samtlige frivillige og bindeled mellem de frivillige og Betty Sørensen Parkens medarbejderstab.

Ønsker du, såvel gæst som pårørende i huset, at tilbyde dig som potentiel frivillig, er du meget velkommen til at henvende dig til Betty Sørensen Parkens kontor.

Pårørende

Betty Sørensens fjerde værdi lyder: “Familien er værdifuld”. Den værdi udspringer af ønsket om at bevare de relationer, som giver glæde og livskvalitet. Derfor er de pårørende en forankret del af livet i Betty Sørensen Parken.

Det er via dialogen, at et godt samarbejde mellem pårørende og personale etableres og fastholdes. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at de pårørende tager aktivt del i beboerens liv og kommer til personalet, både når det hele går godt, og når der er noget, de pårørende eller beboere ønsker gjort anderledes.

Tilkøb

På OK-Fondens centret, Betty Sørensen Parken, er vi af den overbevisning, at beboere skal have mulighed for at forsøde tilværelsen.

Derfor er tilkøbsydelser en af grundpillerne bag opførelsen af Betty Sørensen Parken. Tilkøbsydelser er ydelser, som tilbydes alle borgere i Vejle Kommune. Det vil sige både beboere, pårørende og andre interesserede.

Tilkøbsydelser er varer eller serviceydelser, der ligger udover Vejle Kommunes visiterede ydelser. Tilkøbsydelser er mod egenbetaling og udføres af Betty Sørensen Parkens personale.

Tilkøbsydelser kan eksempelvis være ledsagelse til tandlæge, ekstra rengøring, ophæng af billeder og gardiner eller opsyn af hjem under ferieophold.

For nærmere information kontakt os på telefonnummer 7660 8100 eller ved personlig henvendelse.

Mere information om tilkøb.