fbpx

Boformer

Historie

Holger Bagger Sørensen skænkede i 2001 OK-Fonden en 25.000 kvadratmeter stor byggegrund beliggende på Mølholm. Grunden var arvet fra Holger Bagger Sørensens farmor, Betty Sørensen.

OK-Fonden og Vejle Kommune indgik samarbejde i forbindelse med opførelsen af Betty Sørensen Parken, for Vejle Kommune havde som krav til projektet, at det skulle drives som et anderledes center. Kravet var i tråd med Holger Bagger Sørensen, som ønskede at tilgangen på centret skulle være anderledes end traditionelle plejecentre og med kvalitet i fokus.

Donationen gav OK-Fonden udfoldelsesmuligheder med hensyn til arkitektur og faciliteter. Udover et center med 36 lejligheder skulle der opføres 20 ældreboliger og 20 seniorboliger. Sidstnævnte blev solgt som ejerboliger målrettet yngre ældre. Hensigten var at skabe et sammenhængende boligmiljø for seniorer, hvor det er muligt at bo fra den tidlige til sene alderdom.

Centret tjener som fælleshus for parkens beboere, med adgang til blandt andet mødelokaler, motionsrum og restaurant.

Plejebolig

Centerbygningen med 36 plejeboliger, beliggende nærmest fjorden, er opført i tre forskudte etager og opdelt i to fløje med lounge og restaurant i midten.

Plejeboligerne består af 1-værelses lejligheder på 45 m2. Lejligheden har stue/soverum, stort badeværelse, køkkenniche med køleskab, køkkenvask og skabe.

Hver lejlighed indeholder to mobile klædeskabe, som kan stilles op efter eget ønske og behov. Der er vaskemaskine og tørretumbler på badeværelset. Endvidere har lejlighederne enten altan eller terrasse vendt mod Vejle Fjord. Hver etage har seks lejligheder. De seks har desuden en fælles dagligstue med enten altan eller terrasse.

Bor du i Vejle Kommune?

Bor du i Vejle Kommune, kan du læse mere om processen med det at blive visiteret via dette link: Visitation Vejle Kommune

Myndighedsafdelingen – boliger

Vestre Engvej 51B, 4. sal
Sundhedshuset7100 Vejle

Tlf. 76 81 80 84

Hvordan og hvem kan komme til at bo i Betty Sørensen Parken ???

Betty Sørensen Parken består af 3 boligformer, nemlig pleje-, ældre- og seniorboliger. De 36 plejeboliger er placeret i centerbygningen, de 20 ældreboliger er fordelt i 5 punkthuse, der er placeret nærmest centerbygningen. Bagerst i byggeriet ligger yderligere 5 punkthuse, der indeholder de 20 seniorboliger.

Tanken bag Betty Sørensen Parken med de 3 boligformer, er et godt naboskab, – et liv der leves individuelt, i fællesskab, i tryghed og med mulighed for netværksdannelse.

Visitation og tildeling af pleje- og ældreboliger foretages af Vejle Kommune. Dette betyder, at man som interesseret kommende beboer skal henvende sig her til og blive visiteret. Vejle Kommune har opsat visse kriterier, der skal opfyldes for at komme i betragtning til boligerne.

Huslejen på disse boliger kan oplyses ved henv. til OK-Fonden, som er boligadministrator (tlf. 33 85 45 70). Mod nogens forventning er det ikke dyrere at bo i disse boliger end andre pleje-og ældreboliger i Vejle Kommune. Der er mulighed for at modtage boligydelse. Boligydelsen er indtægtsbestemt og dermed individuel, ydelsens størrelse kan oplyses ved henv. til Vejle Kommune.

Seniorboligerne sælges af OK-Fonden eller andre ejere og er således uden Vejle Kommunes mellemværende. Kriterier for indflytning i disse er alder, nemlig + 50 år og ingen hjemmeboende børn.

Som beboer i en af Betty Sørensen Parkens boliger kan man frit benytte sig af de faciliteter, arrangementer og tilbud, der forefindes i centerbygningen. Endvidere er det muligt at tilkøbe sig hjælp i form af personlig pleje og praktiske opgaver af personale fra Betty Sørensen Parken.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledelsen på Betty Sørensen Parken tlf. 7660 8100 eller på vores hjemmeside.

Ældreboliger

Der forefindes 5 punkthuse med hver 4 ældreboliger – 2  størrelser – en stor 2 -værelses på ca. 80 m2 og en 3 værelses på ca. 90 m2, beliggende hhv. som stue og 1.sals lejligheder. Der er både trappe og elevator i hvert punkthus. Hver lejlighed indeholder stort badeværelse med plads og installation til vaskemaskine / tørretumbler. Køkken indeholder komfur og ovn, samt fryse-køleskab. 1. sals lejligheder har altan og stuelejligheder terrasser. Til hver lejligheder hører et mindre uisoleret skurrum samt fælles skralderum.


Seniorboliger

Der forefindes 5 punkthuse med hver 4 seniorboliger – 3 forskellige størrelser – en mindre og en stor 2 -værelses på hhv. ca 70 og  80 m2  samt 3 værelses på ca. 90 m2, beliggende hhv. som stue og 1.sals lejligheder. Der er både trappe og elevator i hvert punkthus. Hver lejlighed indeholder stort badeværelse med plads og installation til vaskemaskine / tørretumbler. Køkken indeholder opvaskemaskine, komfur og ovn, samt fryse-køleskab. 1. sals lejligheder har altan og stuelejligheder terrasser. Til hver lejligheder hører et mindre uisoleret skurrum samt fælles skralderum.