fbpx

Beboer

På Prinsesse Benedikte arbejder vi for at skabe gode dage og sammenhæng i livet for alle, der bor her. Forfatteren Dan Túrell sagde i sin tid ”Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen”. Her holder vi også af hverdagen med alle de vigtige, små gøremål: Vågne, stå op, blive vasket, komme i tøjet, få noget at spise, snakke sammen, lave gymnastik, læse, se tv, hygge og slappe af.

Prinsesse Benedikte er rammen om 56 menneskers daglige tilværelse. Vi samles på etagerne og på tværs af etagerne til fælles aktiviteter, og vi arbejder for, at der er god støtte til den enkelte med udgangspunkt i de individuelle behov.

Vi går op i, at maden er god. Måltiderne er samlende begivenheder, som giver dagene struktur. Menuen sammensættes af køkkenpersonalet, og beboere og medarbejder med tips og ideer til maden tages med på råd.

Lokalområdet er varieret, og vi benytter parkerne til vores gåture og går på indkøb, så beboere kan anskaffe sig tøj, ugeblade, chokolade, cremer og lignende. Vi kan tage på cykletur i vores rickshaw, hvor én tramper i pedalerne og to kan læne sig tilbage og nyde turen. Vi kører på tur i vores bus. Gerne ud i naturen eller til et sted, hvor vi kan købe en is eller få en kop kakao. Ferier arrangerer vi også ind imellem, så de, der kan og har lyst, kommer ud af huset nogle dage.

Traditioner og højtider holder vi i hævd. De hænger typisk sammen med årstiderne og den kristne kalender. Vi har sommerfest, mortensaften, jul, nytår og påske. Der er også alle de fine anledninger til fest og fejring og hyggeligt samvær, som kommer ind mellem: Fødselsdage, koncerter, besøgshunde-visit og andre oplevelser, som gør dagene forskellige, sjove og rigere på indhold.

Den faglige tilgang

Jens, der er bosat i Ikast-Brande og har en demenssygdom, har udtalt:

”Jeg er Jens med demens, men jeg er også Jens imens”

Dette citat rummer det afsæt, vi har for vores faglige tilgang, når vi skal være med til at skabe gode liv for de mennesker, der bor her: Mennesket kommer før sygdommen, men også, at sygdommen fylder sit.

Vores erfaring er, at vi, ved at kende til det enkelte menneskes liv og præferencer, bedst kan skabe en hverdag og et liv, som giver mening for vedkommende – et liv, hvor beboeren kan forblive aktivt deltagende med de ressourcer, som vedkommende har. På den måde kan beboeren være en del af de aktiviteter, der giver mening for hende eller ham.

I hverdagen arbejder vi fagligt med udgangspunkt i:

  • Leve-Bo miljø
  • Personorienteret tilgang inspireret af Tom Kitwood
  • Socialpædagogiske metoder
  • Hverdags-rehabilitering

Disse forskellige metoder har et fælles fokus på den enkeltes mulighed for at være en del af hverdagens aktiviteter i det omfang, man kan og har lyst. Det handler om at være en del af fællesskabet. At gøre ting sammen. Der handler også om at få hjælp til at opretholde sit eget liv og vedligeholde sine funktioner, så man bedst muligt kan agere som selvstændigt væsen. Det er medarbejdernes opgave at se den enkeltes ressourcer og finde veje til, at personen kan udfolde sig og være med.

Livshistorien er vigtig

Det er vores erfaring, at vi ved at kende til det enkelte menneskes liv og præferencer, bedst kan skabe en hverdag og et meningsfuldt liv. For at det kan lykkes, er der brug for, at familie, venner og bekendte bidrager med viden om og historier fra det allerede levede liv i det omfang, beboeren ikke kan fortælle selv.

Det er afgørende for os som fagpersoner, at vi får et rimeligt kendskab til livshistorien, personligheden, vaner og interesser. Dermed kan vi arbejde målrettet for at imødekomme den enkeltes behov for støtte, meningsfulde aktiviteter og socialt samvær. Vi arbejder med beboerkonferencer og triagering (tavlemøder), hvor daglige observationer og baggrundsviden bruges i en samlet analyse af de faglige tiltag, der skal ske.

Aktiviteter

Vi tilbyder en række faste aktiviteter i løbet af ugen og måneden, som er med til at give indhold og sætte struktur på hverdagene. Hver måned laves en aktivitetskalender, som hænger på hver etage og giver overblik over, hvor og hvornår de forskellige aktiviteter finder sted. Aktiviteterne omfatter vedligeholdende træning, madlavning, fællesspisning, biograf, musik og sang og kreativt værkstede. For at kunne tilbyde varierede aktiviteter af god kvalitet, betaler hver beboer 200 kroner om måneden til aktivitetskassen. Pengene dækker materialer, betaling til udefrakommende undervisere, musikere, dansere, den årlige sommerfest med videre.

Aktiviteterne foregår i større eller mindre grupper med fokus på at styrke det sociale fællesskab på tværs af etagerne.

En gang om måneden får vi besøg af et dansepar, som byder op til erindringsdans. Dansen foregår på forskellige etager fra gang til gang, så de der er knapt så mobile også får glæde af dansen og musikken.

Ligeledes har vi en fast hus-sanger og guitarist, som en gang om måneden spiller sing-along på alle etagerne. Han kommer også på individuelle besøg med guitar og sang hos de beboere, som ikke er i stand til at deltage i fællesstuen. En gang om måneden er der mulighed for at komme til gudstjeneste og kirkekaffe i Sct. Lukas kirke, hvor præsterne holder en særlig gudstjeneste kun for beboere på Benedikte.

Ture ud af huset

En gang om måneden låner vi en bus og tilbyder ture ud af huset. Det kan være ture ud i det blå med madpakker, besøg på museums eller andet, der kan være med til at give gode oplevelser. Plejehjemmet har også en side-by-side cykel og en rickshaw, der gør det muligt at komme på en cykeltur i nærmiljøet.

Frivillige

På OK-Fonden Prinsesse Benedikte vil vi gerne inddrage frivillige i det daglige liv på plejehjemmet. De frivillige kan være behjælpelige med en ekstra hånd til arrangementer, de kan inddrage beboere i aktiviteter eller blot være til stede og skabe nærvær. Vi har lige nu frivillige, som hjælper til ved faste aktiviteter og større arrangementer og hver fjortende dag, får vi besøg af en frivillig med en besøgshund gennem Trygfonden.

Hvis du har lyst til at gøre en forskel og blive frivillig på Prinsesse Benedikte, kan du kontakte os på telefon: 35 28 01 75.

Pårørende

Som pårørende er du altid velkommen i huset.

Du kan forvente et nært samarbejde med beboerens kontaktperson og med de øvrige fagpersoner. Med hjælp fra din viden om beboeren sikrer vi den bedst mulige pleje og omsorg og medicinske behandling i samarbejde med læge og andre samarbejdspartnere.

Du bliver inviteret til indflytningssamtale, hvor vi gerne vil have viden, der kan hjælpe os i det faglige og daglige arbejde. Du vil løbende blive kontaktet, og må meget gerne tage fat i os hen af vejen. Vi holder gerne et møde med dig og andre pårørende, når der er behov for at tale lidt sammen.

Boligen er privat, og her kan du være sammen med dit familiemedlem. De øvrige lokaler og opholdssteder er fælles for alle beboere, og her kan man opholde sig i det omfang, de øvrige beboere kan rumme det. Medarbejdere vil være behjælpelige i forhold til, hvornår og hvordan man som pårørende bedst kan være en del af aktiviteterne i fælleslokalerne.

De mennesker, der bor her, har ofte svære demenssygdomme og kan – for udenforstående – ind imellem have en uforståelig adfærd. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du altid velkomne til at tale med både medarbejdere og øvrige fagpersoner.

Som pårørende er du meget velkommen til at bidrage med aktiviteter i huset. Dit bidrag kan være med til at skabe et andet liv i hverdagen ved for eksempel din højtlæsning af en bog, eller hvis du sidder med ved aftensmaden.

Vi har nogle faste aktiviteter og årlige traditioner som fællessang og sommerfest, hvor du som pårørende kan tage del. Det er gerne rigtig hyggelige sammenkomster, og du kan orientere dig på Facebook og via opslag på tavler i huset.

Tilkøb

Som beboer på Prinsesse Benedikte er det muligt at købe sig til ydelser, der ellers ikke er omfattet af kommunes kvalitetsstandard for plejehjemsbeboere. Tilkøb er mod egenbetaling og planlægges og udføres af plejecentrets personale eller eksterne samarbejdspartnere.

Nedenfor kan du se en liste over de forskellige tilkøb til inspiration:

  • Træning: Ekstern fysioterapi
  • Aktiviteter: Musiktilbud
  • Personlig pleje: Frisør og fodpleje
  • Teknisk service : Håndværkerhjælp
  • Ledsagelse til aftaler ud af huset
  • Fest: Udlejning af kælderlokale til private arrangementer

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at “Livet skal leves – hele livet”.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde, det enkelte menneske eller familien ønsker det.

Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag som visionen om, at Livet skal leves – hele livet. Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familien om tilrettelæggelsen af den sidste tid.

Vi har gennem den seneste tid styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område, hvor vi altid står til rådighed med nærvær og høj faglighed. Vi sikrer den størst mulige tryghed helt frem til livets afslutning og for pårørende i tiden deromkring og efter.

Vi ved, at emnet kan være svært at tale om. Vi respekterer derfor, at man skal have lyst og være klar til at tale om det. Du må derfor gerne fortælle os, hvordan vi bedst kan tilrettelægge den dialog sammen med dig.

Du er mere end velkommen til at være omkring din kære i den sidste tid, og har du behov for at overnatte, så kan vi arrangere en opredning i boligen. Vi vil gerne forsøge at imødekomme dine ønsker for ritualer og ceremoni ved livs afslutningen og håber, du vil være i dialog med os.