fbpx

Indflytning

Da vi ved, der kan være mange spørgsmål i forbindelse med at flytte på plejehjem, åbner vi gerne dørene for en rundvisning efter aftale.

Det er Frederiksberg Kommune, som visiterer borgere til en plejehjemsbolig på Benedikte. Ønsker I at ansøge om en plejebolig, kan I indsende en ansøgning via Frederiksberg Kommunens hjemmeside, eller I kan kontakte Boligteamet for en papirudgave af ansøgningsskemaet.

Ansøgning om en plejebolig behandler kommunen ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens fysiske og mentale funktionsevne. Borgere fra andre kommuner, som ønsker at søge en plejehjemsplads på Prinsesse Benedikte, skal kontakte hjemkommunen, som sammen med Frederiksberg Kommune tager stilling til, om der kan visiteres til plejebolig.

Da Benedikte er et specialiseret tilbud til mennesker med moderat til svær demens, prioriteres mennesker i den målgruppe. Flere informationer om ansøgning til plejebolig kan indhentes på Frederiksberg kommunens hjemmeside: https://www.frederiksberg.dk/borger/bolig/boliger-og-botilbud/sog-plejebolig

Indflytning og den første tid

Når I har accepteret en plejehjemsplads på Benedikte, aftales indflytningsdato med personalet på Benedikte. Vi vil være behjælpelige med al den information, I skulle have behov for, og I kan finde mange svar i vores indflytningsfolder. Kort tid efter indflytning holdes en indflytningssamtale med det formål at indhente relevante informationer til samarbejdet og få afstemt forventninger angående ønsker og behov for støtte i det daglige. Nye beboere får en primær kontaktperson, der vil sætte sig særligt ind i beboerens vaner, rutiner og livshistorie for at skabe en god hverdag i de nye omgivelser på plejehjemmet.

Kontaktperson vil også være den, der indhenter og viderebringer nødvendige og relevante informationer til og fra pårørende, læge og myndighedspersoner. Dette både i forbindelse med indflytning, og efterfølgende mens man bor her.