fbpx

Om os

Prinsesse Benedikte er et hyggeligt plejehjem beliggende centralt på Frederiksberg. Vi er et tilbud for mennesker med moderat til svær demens. Vores medarbejdere har særlig viden og kompetencer inden for demensområdet. Vi danner rammen om 56 menneskers daglige tilværelse, og gør os umage for at skabe en tryg og aktiv dagligdag, hvor vores beboere kan føle sig mødt ud fra deres individuelle behov. Vores hus er delt op i fem etager med ti beboere i hver enhed og en etage med seks beboere. Mindre enheder er med til at skabe et overskueligt og trygt miljø for de mennesker, som bor her. På Prinsesse Benedikte tager vi udgangspunkt i at ”livet skal leves – hele livet. Også med demens”. Hverdagslivet udgør hos os den vigtige ramme, hvor den enkelte inddrages og deltager efter formåen, men også kan modtage den fornødne hjælp og støtte i livet med en demenssygdom. Vi er et levende hus med faste aktiviteter i løbet af ugen. Aktiviteterne bidrager til sociale fællesskaber, hygge, fordybelse og gode oplevelser. Vi har et ønske om, at beboere og pårørende føler sig velkomne og mødt med en høj grad af faglighed.

Prinsesse Benedikte er en del af OK-Fonden og arbejder ud fra OK-Fondens værdier og strategi. Vi har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune og tilbyder et serviceniveau i overensstemmelse med den kommunale kvalitetstandard for beboere på plejehjem. Du kan finde Frederiksberg kommunens kvalitetsstandard på deres hjemmeside

Brugertilfredshedsundersøgelse

Vores hus består af et køkken- og serviceteam og et omsorgsteam fordelt på 6.etager. I omsorgsteamet er der social -og sundhedsassistenter og hjælpere, sygeplejersker, kulturambassadør samt en ergo-og fysioterapeut. Omsorgsteamet har medarbejdere, der er uddannede i og har viden om demens og medicin.

Vi holder hver dag faglige tavlemøder, hvor beboerenes trivsel og velbefindende drøftes. Desuden har vi faste beboerkonferencer, hvor vi arbejder mere i dybden med den enkelte beboer. Her bruger vi den viden, I som pårørende bidrager med om personens livshistorie og personlighed, så vi bedst muligt kan tilrettelægge vores faglige indsats til gavn for den enkelte beboer.

Vores køkken -og serviceteam tager sig af den daglige madlavning og af rengøring på fællesarealer og i de private boliger. Vi har også eget vaskeri, hvor vi tilbyder tøjvask.

Ergoterapi

I huset er også en ergoterapeut, der har fokus på beboerne i forhold til deres evne og mulighed for deltagelse i aktiviteter. Ergoterapeuten afholder faste aktiviteter i løbet af ugen og står for koordinering af alle aktiviteter i huset. Ergoterapeuten vurderer i samarbejde med fysioterapeuten og medarbejderne den enkelte beboers behov for hjælpemidler og står for eventuel bestilling af hjælpemidler gennem Frederiksberg Kommune.

Fysioterapi

Vores fysioterapeut kommer på en fast ugedag og har fokus på vurdering af beboerens mobilitet og genoptræning i de tilfælde, hvor en beboer kommer med en genoptræningsplan fra hospitalet. Fysioterapeuten er, ligesom ergoterapeuten, i tæt samarbejde med beboeren og med medarbejderne om at støtte beboeren i at kunne deltage i hverdagens aktiviteter og gøremål.

Måltidsværter

Vi har tre måltidværter med uddannelse inden for ernæring. Måltidsværterne er både i køkkenet, hvor de laver beboernes mad og oppe på etagerne, hvor de er vært ved frokostmåltiderne. Måltidværterne har fagligt fokus på ernæringstilstanden hos den enkelte beboer og måltidet som ramme for socialt samvær. Kontakten med beboere og personale under måltiderne, giver en god kobling til arbejdet i køkkenet, hvor deres viden kan sikre nærende mad og diæter tilpasset beboerne.

Nøglemedarbejdere 

 • Chef: Anne Piculell
 • Faglige sygeplejersker: Sanne, Nanette og Christina
 • Leder for køkken og service: Heidi Hansen
 • Planlægger: Helle Volder
 • Kulturambassadør: Susanne Sørensen
 • Ergoterapeut og aktivitetskoordinator: Kathrine Fink
 • Ernæringsansvarlig og måltidvært: Åse Lervåg Cann
 • Vicevært: Kaj Norre

Ledelse:

 • Formand for bestyrelsen: Paul Erik Weidemann.
 • Næstformand for bestyrelsen: Mikkel Schlüter Friis.
 • Medlem af bestyrelsen: Ulrik Ahrendt-Jensen.
 • Mikkel Damgaards deltager i bestyrelsen.
 • Helle Bagger deltager i bestyrelsen.

Mad og køkken

Prinsesse Benedikte har eget køkken, hvor vi hver dag tilbereder god, hjemmelavet mad. Vi har modtaget sølv-spisemærket i økologi. Det betyder, at 60-90 procent af vores råvarer er økologiske. Maden fremstilles i køkkenet i kælderen og færdiggøres på etagerne, så den liflige duft kan sprede sig og inspirere til samtale og stimulere lysten til at spise.

Måltider

Der serveres dagligt tre hovedmåltider og derudover mellemmåltider efter behov. Beboerne kan spise deres måltider, hvor de ønsker. Det kan være i den fælles spisestue, i egen bolig eller på en anden etage, hvis der er nogen, beboeren ønsker at spise sammen med.

Særlige hensyn

Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost til ældreEr der særlige sundheds-/sygdoms- eller ernæringsmæssige udfordringer hos den enkelte beboer, tager vi hånd om vedkommendes kost. Det kan for eksempel være synkebesvær. Ved indflytning drøfter vi altid måltider og ernæring med beboeren og de pårørende.

Årstider og traditioner

Maden følger årstiderne, fordi vi gerne vil sikre bæredygtighed i forhold til miljø, men også, fordi vi gerne vil lade beboerne føle årets rytme. Måltiderne afspejler almindelige danske måltidstraditioner. Beboerne er velkomne til at komme med forslag og inspiration. Også menu-ideer fra andre måltidskulturer.

I løbet af kalenderåret er der højtider og festligheder, hvor der tilberedes særligt festlige måltider, der er kræset lidt ekstra for.

Pårørende kan spise med

Pårørende kan inviteres til at spise med. Køkkenpersonalet skal blot have besked to døgn i forvejen. Prisen for et måltid fremgår af ydelsesskemaet i indflytningsmappen. Pårørende er også meget velkomne til at medbringe mad, som I sammen kan spise her. Ønsker I at spise sammen som familie, er det muligt at booke lokalet i kælderen for et mindre beløb.