fbpx

Om os

Livet skal leves – hele livet.

Leve livet – hele livet, dét mener vi skal tages alvorligt! Vi ønsker, at et godt hverdagsliv skal være udgangspunktet for, hvad der giver mening og bidrager med øget livskvalitet for den enkelte. Vi har fokus på at sikre en stemning af hjemlighed med nærværende og anerkende relationer, et sted hvor der er trygt at være, hvor man lever og slapper af. Vi værdsætter alle hinanden højt og betragter os selv som én stor familie. Vi holder mange fester og fejrer, hvad der fejres kan.

Vi ønsker alle velkomne 

Vi ønsker at alle mennesker der kommer til Lystoftebakken, oplever et åbent og imødekommende hus, hvor der er højt til loftet, og en atmosfære præget af interesse, nysgerrighed og lyst til samarbejde.

Vores kerneopgave bygger på et værdigrundlag, hvor alle, der kommer og er i huset, bliver mødt med nærvær og synlighed. Det handler om tilgængelige medarbejdere og en ledelse, der ønsker at være i dialog. Det handler om rummelighed, at der er mange forskellige perspektiver på livet, og at disse perspektiver er selvfølgelige og interessante at forfølge. Vi respekterer selvbestemmelsesretten – vi kan som omsorgs- og plejemedarbejdere rådgive, vejlede og støtte beboeren i hverdagen, men ikke tage beslutninger på en beboers vegne. 

På Lystoftebakken arbejder vi ud fra devisen, at ”smil er den korteste vej mellem to mennesker”. 

Vi mener, at det enkelte menneske har kompetencen, er i stand til at give udtryk for egne ønsker og behov og skal mødes med tillid og anerkendelse. 

Vi vil på Lystoftebakken gerne være et bevidst tilvalg for nye beboere. 

Vi er et hus med et ønske om høj faglighed

  • Vi arbejder med ældre mennesker, hvoraf en del oplever fysiske og kognitive tab af funktionsevne.  
  • Vi ønsker at gøre pleje- og omsorgsmiljøet, personligt og individuelt og vil gerne forstå udsagn og adfærd ud fra den enkeltes perspektiv. 
  • Vi arbejder strategisk med mål for pleje, drift og udvikling. 
  • Vi arbejder med at medarbejderne fagligt kan reflektere, argumentere og begrunde valg og handling. 
  • Vi er et levende og dynamisk hus, der ønsker, at medarbejderne løser opgaverne med kreativitet og faglig indsigt.

Organisation, ledelse og kommunikation

Vi vægtlægger at vores værdier på Lystoftebakken er synlige og afspejles i dagligdagen, både i måden der ledes på, i omgangstonen, i handlinger, og i vore skriftlige retningslinjer og informationsmateriale. 

Vi vil gerne fremstå som et professionelt hus med afsæt og ensretning i forhold til hele OK-Fonden. Vi ønsker, at medarbejdere, beboere og pårørende er velorienterede i forhold til, hvad der sker i huset. 

Vi ønsker at vise en tydelig ledelsesstruktur og kompetence afklaring på alle niveauer. At skabe de rette fora hvor udfordringer kan tages op. 

Medarbejder 

Lystoftebakken beskæftiger cirka 100 medarbejdere – størstedelen i plejen. I plejen er der ansat sundheds- og sygeplejefaglige medarbejdere, terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. Lystoftebakkens tre afdelinger er hver organiseret med sygeplejersker. 

Om aftenen er der én ansvarshavende sygeplejerske til hele huset og om natten kan personalet kontakte kommunens vagtcentral, hvis der er brug for sygeplejerske-assistance.

På Lystoftebakken uddanner vi også social- og sundhedshjælper-/-assistentelever og sygeplejestuderende.   

Vi hjælper også langtidssygemeldte borgere videre ved at tilbyde virksomhedspraktik muligheder.  

I vores administration sidder tre medarbejdere, som tager sig af løn, bogholderi og vagtplanlægning. Vi har også et vaskeri, hvor beboernes private tøj bliver vasket og tre teknisk servicemedarbejdere, som sørger for, at der bliver taget hånd om huset 

Funktionsbeskrivelser Ledelsen 

Ledelsen består af Centerchef Marianne Petersen, Centerleder Maxine Peyma og Teamleder Marianne Haahr. 

Mad fra Bunden

På Lystoftebakken har vi fokus på maden og måltidet.
Vi tager højde for hver enkelt beboers behov, det gør vi ved at være i tæt dialog med beboeren, medarbejdere og pårørende. Maden bliver hver dag tilberedt på stedet. Langt de fleste beboere indtager måltidet i spisestuen sammen med en del af personalet. Vi bestræber os på, at gøre måltidet så hyggeligt og hjemmevant som muligt og nyder samværet med beboerne. 

Se kontrolrapporten her 

Kvalitet 

Det er Den kommunale Madservice som tilbereder lækker og indbydende mad til beboerne på Lystoftebakken. Der er ansat kokke, bagere og slagter. Det giver et godt tværfagligt samarbejde, idet kokke og bagere har forstand på at få maden til at smage godt, tage sig godt ud og undgå madspild. 

Friske råvarer 

Køkkenet serverer hjemmelavet mad, hvor der er fokus på smag, sæson, konsistens og farvesammensætning. Derfor laves maden med udgangspunkt i årstidens råvarer. Maden produceres altid så tæt på serveringstidspunktet som muligt. 

Hjemmelavet 

Køkkenet laver blandt andet hjemmelavet marmelade og bager franskbrød og boller, fonder til saucer og supper, kager og desserter, pålægssalater, pålæg som roastbeef, sprængt oksebryst og hamburgerryg og tilbehør som agurkesalat, rødbeder og rødkål. 

Menu 

Der laves en menuplan for én uge ad gangen, så der altid er mulighed for at få sæsonens gode råvarer. Dette giver også mulighed for, at der er kortere fra beboernes ønsker til den mad, der serveres. I menuplanen tages der højde for variation og beboernes præferencer. Du kan finde den aktuelle ugemenu på afdelingen på opslagstavlerne og info-skærmene ved køkkenet.

Højtider 

Sammen med beboerne fejrer vi årets mærke- og helligdage. Højtiderne og mærkedagene markeres med en særlig festlig menu, lagkage, traditionelle højtidsretter og lignende.

Her finder du en oversigt med angivelse af datoer og begivenheder. 

Beboernes fødselsdag kan markeres ved at køkkenet servere beboerenes yndlingsret til det varme måltid. Det er plejepersonalets opgave at spørge beboeren senest onsdag i ugen før fødselsdagen, om beboeren ønsker en særlig ret på sin fødselsdag. 

Kontakter 

Køkkenchefen Max Lindeskov kan kontaktes på email: Maxjo@ltk.dk

Bestyrelse

  • Michael Brostrøm, formand
  • Poul Erik Christiansen, næstformand
  • Anne-Mette Winther Christiansen
  • Jacob Birkler
  • Mette Stavad

Tilsyn 

Kommunen skal aflægge mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt i plejehjem og lignende boligenheder, samt udfærdige og offentliggøre en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg. 

Livets afslutning 

På Lystoftebakken har vi fokus på livets afslutning 

På Lystoftebakken vil vi bidrage til at sikre en værdig afslutning på livet for det enkelte menneske, så det menneske, der skal dø og dennes pårørende oplever tryghed igennem hele forløbet. 

Vi lægger meget vægt på, at der er et miljø omkring den enkelte beboer, som er roligt og behageligt, samt at vores beboere sikres en god, kompetent og kærlig pleje  

Vi ønsker, at efterleve de ønsker den enkelte beboer og pårørende har til livets afslutning. Vi vil gerne høre om de tanker, de har, så vi kan medvirke til at opfylde de ønsker, som måtte være. Det er meget forskelligt fra beboer til beboer, hvordan livsafslutningen ønskes.  

Vi vil tage os af den faglige del, herunder kontinuerlig kontakt til lægen med henblik på udførelsen af den symtomlindrende behandling.  

Pårørende vil kunne være til stede i alt det omfang, de ønsker det. Der vil være mulighed for både at spise og sove her. Vi har gæstesenge, som kan sættes op i boligen 

I kommunen har vi en vågetjeneste, som tilbyder aflastning og støtte af de pårørende, der ellers våger, hvis det ønskes. Vågerne vil være til stede som medmennesker på beboeren betingelser. Vågerne vil være til stede i det allersidste forløb. Det aftales individuelt, hvordan omfanget af vågernes besøg skal se ud.