fbpx

Om os

Livet skal leves – hele livet

Det er hele livet, som skal leves. Det mener vi meget alvorligt. Vi ønsker, at et godt hverdagsliv, der giver mening, bidrager til livskvalitet for den enkelte. Vi har fokus på at sikre en stemning af hjemlighed med nærværende og anerkende relationer. Vi skal være et sted, hvor det er trygt at være. Lystoftebakken skal være et sted, hvor man lever og slapper af. Vi værdsætter alle hinanden højt og betragter os selv som én stor familie. Vi holder mange fester og fejrer, hvad der kan fejres.

Vi byder alle velkommen 

Vi ønsker, at alle, der kommer til Lystoftebakken, oplever et åbent og imødekommende hus, hvor der er højt til loftet. Vi håber, at udefrakommende straks kan fornemme en atmosfære præget af interesse, nysgerrighed og lyst til at samarbejde.

Vores kerneopgave bygger på et værdigrundlag, hvor alle, der kommer og er i huset, bliver mødt med nærvær og synlighed. Det handler om tilgængelige medarbejdere og en ledelse, der ønsker at være i dialog. Det handler om rummelighed, at der er mange forskellige perspektiver på livet, og at disse perspektiver er selvfølgelige og interessante at forfølge. Vi respekterer selvbestemmelsesretten. Vi kan, som omsorgs- og plejemedarbejdere, rådgive, vejlede og støtte beboeren i hverdagen, men ikke tage beslutninger på en beboers vegne.

På Lystoftebakken arbejder vi ud fra devisen, at et smil er den korteste vej mellem to mennesker.

Vi mener, at det enkelte menneske har kompetencen, er i stand til at give udtryk for egne ønsker og behov og skal mødes med tillid og anerkendelse.

Vi vil, på Lystoftebakken, gerne være et bevidst tilvalg for nye beboere.

Vi er et hus med høj faglighed

  • Vi arbejder med ældre mennesker, hvoraf en del oplever fysiske og kognitive tab af funktionsevne.
  • Vi ønsker at gøre pleje og omsorg personlig og individuel. Vi vil gerne forstå udsagn og adfærd ud fra den enkeltes perspektiv.
  • Vi arbejder strategisk med mål for pleje, drift og udvikling.
  • Vi arbejder med, at medarbejderne fagligt kan reflektere, argumentere og begrunde valg af handlinger.
  • Vi er et levende og dynamisk hus, der ønsker, at medarbejderne løser opgaverne med kreativitet og faglig indsigt.

Organisation, ledelse og kommunikation

Vi lægger vægt på, at vores værdier på Lystoftebakken er synlige og afspejles i dagligdagen. Både i måden, der ledes på, i omgangstonen, i handlinger og i vore skriftlige retningslinjer og vort informationsmateriale.

Vi vil gerne fremstå som et professionelt hus med afsæt i OK-Fonden. Vi ønsker, at medarbejdere, beboere og pårørende er velorienterede i forhold til, hvad der sker i huset.

Vi ønsker at vise en tydelig ledelsesstruktur og kompetence-afklaring på alle niveauer. Vi ønsker, at skabe de rette fora, hvor udfordringer kan tages op.

Medarbejder

Lystoftebakken beskæftiger cirka 75 medarbejdere. Størstedelen i plejen. I plejen er der ansat sundheds- og sygeplejefaglige medarbejdere, terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. Lystoftebakkens tre afdelinger har alle sygeplejersker.

Om aftenen er der en ansvarshavende sygeplejerske til hele huset, og om natten kan personalet kontakte kommunens vagtcentral, når der er brug for sygeplejerske-assistance.

På Lystoftebakken uddanner vi også social- og sundhedshjælper-/-assistentelever og sygeplejestuderende.

Vi hjælper også langtidssygemeldte borgere videre ved at tilbyde mulighed for, at de kan komme her i virksomhedspraktik.

I vores administration sidder tre medarbejdere, som tager sig af løn, bogholderi og vagtplanlægning. Vi har også et vaskeri, hvor beboernes private tøj bliver vasket, og der er tre teknisk servicemedarbejdere, som sørger for, at der bliver taget hånd om huset.

Ledelse

Tine Bau Jørgensen er chef for enheden.

Formand for bestyrelsen: Michael Brostrøm.

Næstformand for bestyrelsen: Eva Lunding Olsen

Bestyrelsesmedlem: Ulrik Ahrendt-Jensen.

Tine Bau Jørgensen deltager i bestyrelsesmøde.

Mad fra bunden

På Lystoftebakken har vi fokus på maden og måltidet.
Vi tager højde for hver enkelt beboers behov, det gør vi ved at være i tæt dialog med beboeren, medarbejdere og pårørende. Maden bliver hver dag tilberedt på stedet. Langt de fleste beboere indtager måltidet i spisestuen sammen med en del af personalet. Vi bestræber os på, at gøre måltidet så hyggeligt og hjemmevant som muligt og nyder samværet med beboerne.

Se kontrolrapporten her

Kvalitet 

Det er Den kommunale Madservice, som tilbereder lækker og indbydende mad til beboerne på Lystoftebakken. Der er ansat kokke, bagere og slagter. Det giver et godt tværfagligt samarbejde. Kokke og bagere har forstand på at få maden til at smage godt, tage sig godt ud og undgå madspild.

Friske råvarer

Køkkenet serverer hjemmelavet mad, hvor der er fokus på smag, sæsonaktuelle varer, konsistens og farvesammensætning. Derfor laves maden med udgangspunkt i årstidens råvarer. Maden produceres altid så tæt på serveringstidspunktet som muligt.

Hjemmelavet

Køkkenet laver blandt andet hjemmelavet marmelade og bager franskbrød og boller, fonder til saucer og supper, kager og desserter, pålægssalater, pålæg som roastbeef, sprængt oksebryst og hamburgerryg og tilbehør som agurkesalat, rødbeder og rødkål.

Menu

Der laves en menuplan for én uge ad gangen, så der altid er mulighed for at få sæsonens gode råvarer. Dette giver også mulighed for, at der er kortere fra beboernes ønsker til den mad, der serveres. I menuplanen tages der højde for variation og beboernes præferencer. Du kan finde den aktuelle ugemenu på afdelingen på opslagstavlerne og info-skærmene ved køkkenet.

Højtider

Sammen med beboerne fejrer vi årets mærkedage og helligdage. Højtiderne og mærkedagene markeres med en særlig festlig menu, lagkage, traditionelle højtidsretter og lignende.

Her finder du en oversigt med angivelse af datoer og begivenheder.

Beboernes fødselsdag kan markeres, ved at køkkenmedarbejdere serverer beboerenes yndlingsret til det varme måltid. Det er plejepersonalets opgave at spørge beboeren senest onsdag i ugen før fødselsdagen, om beboeren ønsker en særlig ret på sin den store dag.

Kontakter

Køkkenchefen Max Lindeskov kan kontaktes på email: Maxjo@ltk.dk

Bestyrelse

  • Michael Brostrøm, formand
  • Poul Erik Christiansen, næstformand
  • Anne-Mette Winther Christiansen
  • Jacob Birkler
  • Mette Stavad

Tilsyn

Kommunen skal aflægge mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejehjem og i lignende boligenheder, samt udfærdige og offentliggøre en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg.

Livets afslutning

På Lystoftebakken har vi fokus på livets afslutning

På Lystoftebakken vil vi bidrage til at sikre en værdig afslutning på livet for det enkelte menneske. Den døende og dennes pårørende skal opleve tryghed gennem hele forløbet.

Vi lægger megen vægt på, at der er et roligt og behageligt miljø omkring den enkelte beboer. Vi vil sikre vores beboere en god, kompetent og kærlig pleje

Vi ønsker, at efterleve de ønsker, den enkelte beboer og pårørende har til livets afslutning. Vi vil gerne, i tide, høre om de tanker, de har, så vi kan medvirke til at opfylde de ønskerne for den tunge tid. Ønsker for den sidste tid er meget forskellige fra beboer til beboer.

Vi vil tage os af den faglige del, herunder kontinuerlig kontakt til lægen med henblik på udførelsen af den symtomlindrende behandling.

Pårørende vil kunne være til stede i alt i det omfang, de ønsker det. Der vil være mulighed for pårørende for både at spise og sove her. Vi har gæstesenge, som kan sættes op i boligen.

I kommunen har vi en vågetjeneste, som tilbyder aflastning og støtte af de pårørende, der ellers våger. Vågerne vil være til stede som medmennesker på beboeren betingelser. Vågerne vil være til stede i det allersidste forløb. Det aftales individuelt, hvordan omfanget af vågernes besøg skal se ud.