fbpx

Beboer

Livet på Lystoftebakken

Selvbestemmelse vejer højest

Selvbestemmelse er retten til at bestemme over sig selv og sit eget liv. På Lystoftebakken er det for eksempel beboerne selv, der bestemmer, hvornår dagen starter. Personalet vil derfor, ved indflytningen, spørge til beboernes døgnrytme for at sikre, at beboernes vanlige døgnrytme er udslagsgivende for den pleje om omsorg, der bliver tilbudt. Hvis en kommende beboer er vant til at sove længe, kan han eller hun selvfølgelig fortsætte med det her.

Omkring klokken 9.30 – 10.00 på hverdage starter dagens aktiviteter. Det kan for eksempel være musik og sang i hyggekrogen, siddende gymnastik eller ture ud af huset. Aktiviteter fremgår af vores informationsskærme og husets avis. Den hedder “Lysposten”.

Efter frokost er der mulighed for en middagslur eller en stille stund, hvis beboerne ønsker det.

Omkring klokken 15.00 serveres eftermiddagskaffen. Enkelte beboere nyder samvær i hyggekrogen med kortspil eller eftermiddags-tv, mens andre tager på en eftermiddagstur med aktivitetsmedarbejderen. Klokken 18.00 er der aftensmad i spisestuen. Mellem klokken 19.00 og 20.00 serveres aftenkaffen. Beboerne bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå i seng.

Aktiviteter på Lystoftebakken

Oplev samvær og fællesskab

På Lystoftebakken har vi eget aktivitetscenter med navnet “Oasen”. Aktivitetscentret er primært for beboere i de beskyttede boliger. Oasen er delt op i henholdsvis en træningsdel og en kreativ del. Sammen med andre er det muligt her at styrke og udvikle sig. Det er sjovt at holde sig i form sammen.

Til aktivitetscenteret er knyttet en aktivitetscentermedarbejder, mens der på plejehjemmet er tilknyttet en aktivitetsmedarbejder, som primært varetager aktiviteter sammen med plejehjemsbeboerne.

Vi har mange forskelligartede aktiviteter at byde på.

Aktiviteterne fremgår både af husavisen, ”Lysposten” og på vores infoskærme og opslagstavler.

Vi arbejder på at kunne tilbyde aktiviteter, som er af såvel social, fysisk og kognitiv karakter.

De fleste af vores aktiviteter bliver planlagt for tre til seks måneder af gangen.

En del af aktiviteterne tager udgangspunkt i vores beboeres livshistorier, ADL-vurderinger og beboernes og de pårørendes ønsker i forbindelse med samtalerne ved indflytningen.

Af aktiviteter kan nævnes:

 • Bankospil
 • Gåture med beboere.
 • Hyggesnak over kaffe og/eller mad.
 • Medvirken til sang og dans
 • Motion/træning/dans.
 • Køreture til seværdigheder og arrangementer i Lystoftebakkens busser.
 • Kortspil/puslespil
 • Indkøb af dagligvarer

Vi har også klippekortsordningen ved siden af. Den tilbydes alle beboere på plejehjemmet. Klippekortsordningen giver den enkelte beboer mulighed for tilbud om en aktivitet, som beboeren selv ønsker. Klippekortet består af fem klip med mulighed for et klip af en halv times varighed om ugen. Klip kan samles, så en aktivitet kan planlægges af længere tidsvarighed for eksempel i forbindelse med en bytur. Der vil være beboere, som ikke selv kan give udtryk for ønsker. Her vil personalet eller de pårørende kunne hjælpe beboerne med at planlægge en meningsfuld aktivitet for de pågældende beboere.

På Lystoftebakken er der også mulighed for tilbud om musikterapi målrettet de beboere, som har særlige behov i form af for eksempel angst, depression, manglende eller svækkede sprogevner.

Træning 

Har beboerne kræfter nok, vil de kunne klare mange ting selv. Ud fra grundtanken om hjælp til selvhjælp støtter og hjælper personalet der, hvor beboeren ikke selv kan.

På Lystoftebakken har vi en ergoterapeut, som vurderer alle beboere og iværksætter den nødvendige træning og rehabilitering.

Der er også mulighed for, at beboerne kan deltage i træning hos Niels i husets fysioterapi. Der er gymnastik både for gående og for kørestolbrugere samt et træningsrum med flere redskaber.

Der er rig mulighed for gåture ud af huset. Eksempelvis i den dejlige skov.

Pårørende

Ligesom de frivillige er pårørende meget velkomne til at deltage i aktiviteter sammen med den person, de er pårørende til.
Der er aktivitetsmedarbejdere på Lystoftebakken. Tag endelig kontakt til dem. Aktivitetsmedarbejderne samarbejder gerne om aktiviteter, som beboere og pårørende har ideer til.

“Vi anerkender familien og pårørende som et aktiv”

Familie og pårørende har stor betydning som en fortsat aktiv del af beboerens liv. Vi ønsker, at familie og pårørende oplever, at de stadig har mulighed for at kunne være med og bevare de nære relationer og familiebåndet.

Pårørende anser vi som primære og afgørende samarbejdspartnere af stor værdi.

Familie og pårørende er overordentlige vigtige kilder til information om deres nærmeste, deres identitet, livshistorie og personlighed. Al den viden er helt nødvendig for os, så vi kan skabe rammer, som beboerne kan trives godt nok i. I forbindelse med indflytningen vil vi bede om input og bidrag, som kan kvalificere plejen og omsorgen.

Vi har fokus på og brug for sparring og løbende dialog med pårørende og eventuelt værger. Kun pårørende eller værger kan tage beslutninger på en inhabil beboers vegne.

På Lystoftebakken er der altid plads til mennesker, der har lyst, evne, overskud og tid til at være med til at arrangere de mange aktiviteter, vi gerne vil tilbyde beboerne.

Frivillige og besøgsvenner ser på aktiviteterne med nye øjne og er derfor meget velkomne med ideer til nye aktiviteter og til planlægningen af de frivilliges arbejde. Der er mange muligheder for at hjælpe som frivillig eller besøgsven. Man kan for eksempel vejlede på et hold med en bestemt aktivitet eller hjælpe med praktiske opgaver.

Vi har aftaler med frivillige om følgende indsatser:

 • Hjælper ved vores arrangementer (musik, banko, caféhygge, fester)
 • Hjælper ved gudstjeneste
 • Besøgsvenner for enkelte beboere
 • Vågetjenesten tilbyder at våge ved døende beboere www.vaagetjenestenltk.dk

Bliv frivillig eller besøgsven

Lystoftebakken søger altid frivillige og besøgsvenner.

Har du tid og lyst til at gøre en forskel, glæde andre mennesker og samtidig selv få en masse igen?

Såsom kørsel af beboere til arrangementer i weekenden, foredrag eller andet interessant er meget velkomment.

Ved at være frivillig/besøgsven kan du udvide dit netværk, udvikle dine kompetencer og få mange positive og glædelige oplevelser.

At være frivillig

Hvad du har lyst til, hvor meget og hvornår på dagen, du vil være frivillig, er helt op til dig.

Din alder er underordnet, blot du er 18 år eller mere.

Arbejdet som frivillig/besøgsven er ulønnet.

Din hjælp vil skabe glæde og aktivitet for beboere.

Som frivillig/besøgsven indgår du i et fællesskab med andre frivillige/besøgsvenner, medarbejdere og beboere.

Du har tavshedspligt.

Man må som frivillig (eller ansat) ikke modtage gaver, penge eller arv fra beboerne.

Frivillige hjælpere hverken må eller skal tage arbejde fra de ansatte medarbejdere, og derfor skal de frivillige som udgangspunkt ikke hjælpe med praktisk eller personlig pleje.

Ledelse