fbpx

Beboer

Dagens gang på Lystoftebakken 

Selvbestemmelse vejer højest 

Selvbestemmelse er retten til at bestemme over sig selv og sit eget liv. På Lystoftebakken er det f.eks. beboerne selv, der bestemmer, hvornår dagen starter. Personalet vil derfor, ved indflytningen, spørge ind til beboernes døgnrytme for at sikre, at beboernes vanlige døgnrytme er udslagsgivende for den pleje, der bliver tilbudt. Så hvis man er vant til at sove længe, kan man også gøre det her. 

Omkring kl. 9.30 – 10.00 på hverdage starter dagens aktiviteter. Det kan for eksempel være musik og sang i hyggekrogen, siddende gymnastik eller ture ud af huset. Aktiviteter fremgår af vores infoskærme og husets avis ’Lysposten’ 

Efter frokost er der mulighed for en middagslur eller stille stund, hvis beboerne ønsker det. 

Omkring kl. 15 serveres eftermiddagskaffen. Enkelte beboere nyder samvær i hyggekrogen med kortspil eller eftermiddags tv, mens andre tager på en eftermiddagstur med aktivitetsmedarbejderen. Kl. 18 serveres aftensmaden i spisestuen. Mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 serveres aftenkaffen. Beboerne bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå i seng. 

 

Aktiviteter på Lystoftebakken

Oplev samvær og fællesskab 

På Lystoftebakken har vi eget aktivitetscenter ´Oasen’, som primært er for beboere i de beskyttede boliger. Oasen er delt op i henholdsvis en trænings- og kreativ del. Sammen med andre er det muligt at styrke og udvikle sig. Det er sjovt at holde sig i form sammen.  

Til aktivitetscenteret er der knyttet en aktivitetscentermedarbejder, mens der på plejehjemmet er tilknyttet en aktivitetsmedarbejder, som primært varetager aktiviteter sammen med plejehjemsbeboerne.  

Vi har mange forskelligartede aktiviteter at byde på.  

Aktiviteterne fremgår både af husavisen ”Lysposten” og på vores infoskærme og opslagstavler. 

Vi arbejder på, både at kunne tilbyde aktiviteter, som er af såvel social, fysisk og kognitiv karakter.  

De fleste af vores aktiviteter bliver planlagt for 3 – 6 måneder af gangen.  

En del af aktiviteterne tager udgangspunkt i vores beboeres livshistorier, ADL-vurderinger og beboer/pårørende ønsker ved indflytningssamtalerne. 

Af aktiviteter kan nævnes: 

 • Bankospil 
 • Gåture med beboere. 
 • Hyggesnak over kaffe og/eller mad. 
 • Medvirken til sang og dans  
 • Motion/træning/dans. 
 • Køreture til seværdigheder og arrangementer i Lystoftebakkens busser. 
 • Kortspil/puslespil 
 • Indkøb af dagligvarer  

Vi har også klippekortsordningen ved siden af, som tilbydes alle beboere på plejehjemmet. Klippekortsordningen giver den enkelte beboer mulighed for tilbud om en aktivitet, som beboeren selv bestemmer, hvad skal være. Klippekortet består af 5 klip – med mulighed for et klip af ½ times varighed om ugen. Klip kan samles, så en aktivitet kan planlægges af længere tidsvarighed f.eks. i forbindelse med en bytur. Hos de beboere, som ikke selv kan give udtryk for ønsker, vil personalet eller de pårørende kunne hjælpe beboeren med at planlægge en meningsfuld aktivitet for den enkelte beboer.

På Lystoftebakken er der også mulighed for tilbud om musikterapi, hvis man som beboer har særlige behov f.eks. i form af angst, depression, manglende eller svækkede sprogevner. 

Træning /rehabilitering 

Har beboerne kræfter nok, vil de kunne klare mange ting selv. Ud fra konceptet “hjælp til selvhjælp” støtter og hjælper personalet der, hvor beboeren ikke selv kan. 

På Lystoftebakken har vi en ergoterapeut ansat, der vurderer alle beboere og iværksætter den nødvendige træning og rehabilitering. 

Der er også mulighed for, at beboerne kan deltage i træning hos Niels i husets fysioterapi. Der er gymnastik både for gående og for kørestolsbrugere samt et træningsrum med flere redskaber. 

Der er rig mulighed for gåture ud af huset, og ud i den omgivne dejlige skov. 

Pårørende

Ligesom de frivillige er pårørende meget velkomne til at deltage i aktiviteter sammen med den person, de er pårørende til.
Der er aktivitetsmedarbejdere på Lystoftebakken, som man er meget velkommen til at tage kontakt til. Aktivitets medarbejderne samarbejder gerne om aktiviteter, som beboere og pårørende har ideer til. 

“Vi anerkender familien og pårørende som et aktivt samspil” 

Familie og pårørende har stor betydning, som en fortsat aktiv del af beboerens liv, og vi ønsker, at familie og pårørende oplever, at de fortsat har mulighed for at kunne være med og bevare de nære relationer og familiebåndet. 

Pårørende anser vi som primære og afgørende samarbejdspartnere – samarbejdspartnere, som vi værdsætter. 

Familie og pårørende er overordentlige vigtige kilder til information om deres nærmeste, deres identitet, livshistorie og personlighed – informationer og viden der er helt nødvendige for, at vi kan skabe rammer, som beboerne kan trives i. Information og viden som er væsentlig for, at vi kan lykkes i det faglige arbejde. I forbindelse med indflytningen vil vi bede om input og bidrag, som kan kvalificere plejen og omsorgen. 

Vi har fokus på og brug for sparring og løbende dialog med pårørende og evt. værger, da kun pårørende eller værger kan tage beslutninger på en inhabil beboers vegne. 

Frivillige og besøgsvenner

På Lystoftebakken er der altid plads til mennesker, der har lyst, evne, overskud og tid til at være med til at arrangere de mange aktiviteter vi gerne vil tilbyde beboerne. 

Frivillige og besøgsvenner ser på aktiviteterne med nye øjne og er derfor meget velkomne med input til indhold af nye aktiviteter og til planlægningen af de frivilliges arbejde. Der er mange muligheder for at hjælpe som frivillig eller besøgsven. Man kan for eksempel vejlede på et hold med en bestemt aktivitet eller hjælpe med praktiske opgaver. 

Vi har aftaler med frivillige om følgende indsatser: 

 • Hjælper ved vores arrangementer (musik, banko, caféhygge, fester) 
 • Hjælper ved gudstjeneste 
 • Besøgsvenner for enkelte beboere 
 • Vaagetjenesten – der tilbyder at våge ved døende beboere www.vaagetjenestenltk.dk 

Bliv frivillig eller besøgsven

Lystoftebakken søger altid frivillige og besøgsvenner. 

Har du tid og lyst til at gøre en forskel og glæde andre mennesker og samtidig selv få en masse igen? 

En udvidelse af aktiviteter i weekender, såsom kørsel af beboere til arrangementer, foredrag eller andet interessant, er meget velkomment. 

Ved at være frivillig/besøgsven kan du udvide dit netværk, udvikle dine kompetencer og få mange positive og glædelige oplevelser. 

At være frivillig

Hvad du har lyst til, hvor meget og hvornår på dagen du vil være frivillig er helt op til dig. 

Din alder er underordnet, blot du er over 18 år. 

Arbejdet som frivillig/besøgsven er ulønnet. 

Din hjælp vil skabe glæde og aktivitet for beboere. 

Som frivillig/besøgsven indgår du i et fællesskab med andre frivillige/besøgsvenner, medarbejdere og beboere. 

Du har tavshedspligt. 

Man må som frivillig (eller ansat) ikke modtage gaver, penge eller arv fra beboerne. 

Frivillige hjælpere hverken må eller skal tage arbejde fra de ansatte medarbejdere, og derfor skal de frivillige som udgangspunkt ikke hjælpe med praktisk eller personlig pleje. 

Kontakt Center chef, Marianne Pedersen 

Tlf: 45 26 03 10

Mail: mepe@ok-fonden.dk