fbpx

Beboer

Jelling Have er et miljøterapeutisk bo- og behandlingstilbud med døgnbehandling for voksne psykiske sårbare mennesker.

Vi har fire forskellige afdelinger, der henvender sig til forskellige målgrupper. Blandt andet til mennesker med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADD, ADHD, OCD, debuterende skizofreni, skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger.

Jelling Have tilbyder rammer, som giver dig mulighed for at deltage aktivt i eget liv.

Vi tilbyder en hverdag, der bygger på struktur, forudsigelighed og noget at stå op til. Alt er baseret på dine ønsker og behov. Vi tilbyder dig behandling, uddannelse og  beskæftigelsesmuligheder, socialt samvær, motion og fritidsaktiviteter.

Visitation

For at komme i betragtning til en bolig på Jelling Have skal du være visiteret til at bo på et bosted af din hjemkommune. Indflytning på en af Jelling Haves afdelinger foregår altid i samarbejde med din kommunale sagsbehandler.

Du inviteres herefter til en forsamtale/visitationssamtale sammen med din sagsbehandler og eventuelt pårørende. Herefter vurderes det, om du hører til målgruppen, og du bestemmer, om du har lyst til at bo og samarbejde med os.

Vores boliger er fordelt således:
 • 22 to-værelses lejligheder på Jelling Have
 • Ni et-værelses lejligheder på Jelling Have
 • To to-værelses lejligheder i et selvstændigt hus, som støder op til Jelling Haves grund
 • Et to-værelses hus, som støder op til Jelling Haves grund
 • Fire to-værelses lejligheder på Jellinggård – knap 1 km fra Jelling Have
 • To et-værelses lejligheder på Jellinggård – knap 1 km fra Jelling Have
 • Syv et-værelses lejligheder på Kollegiet – 6 km fra Jelling Have

Indflytning

Ved indflytning skal du som udgangspunkt selv sørge for møbler til lejligheden. Du vil komme til nymalede, hvide vægge, men du skal selv have stuelampe og gardiner med.

Ændrer din tilstand sig, så der bliver brug for hjælpemidler, forbeholder Jelling Have sig ret til at ændre møbleringen ved evtentuelt at flytte noget indbo i henhold til regler om arbejdspladsvurdering.

Ved indretning skal der tages hensyn til, at rengøring kan foregå på forsvarlig måde.

Det er dig, der står for flytningen og for bestilling og betaling af flyttebil. Eventuelt med hjælp fra pårørende.

Der kan ved behov tilbydes hjælp til ind-/udpakning fra personalet på Jelling Have.

Behandlingsmetode

Den systemiske tankegang danner som udgangspunkt værdigrundlag i behandlingen, og miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Herudover integrerer vi nyeste viden fra hjerneforskningen med viden fra udviklingspsykologien i en neuroaffektiv tilgang. Den neuroaffektive tilgang giver os et godt grundlag for at målrette behandlingen til den enkelte borger.

Derfor har alle medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder.

Vi er desuden inspirerede af Fountain House-modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetskabende faktor for mennesker, og retten hertil er fundamental.

 •  at man kan noget
 •  at man er noget
 •  at der er brug for en
 •  at det nytter noget

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på OK-Fonden Jelling Have er desuden specielt uddannet til at behandle og håndtere borgere med misbrug og misbrugsproblemer. Mennesker med misbrugsproblematikker kan bo i en vores enheder, men man skal være villig til at arbejde med sit misbrug ud fra mål/delmål i handleplanen. Ligeledes skal afdelingens regler i forhold til misbrug følges. Der ydes altid rådgivning, støtte og vejledning til at minimere eller helt komme ud af et misbrug.

Vi er bevidste om at skabe gennemsigtighed i forhold til den enkelte borgers udvikling. Det gør vi igennem resultatkrav og effektdokumentation.