fbpx

Beboer

Jelling Have er et miljøterapeutisk bo- og behandlingstilbud med døgnbehandling for voksne psykiske sårbare mennesker.

Vi har fire forskellige afdelinger, der henvender sig til forskellige målgrupper bl.a.: mennesker med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADD, ADHD, OCD, debuterende skizofreni, skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger.

Jelling Have tilbyder rammer, som giver dig mulighed for at deltage aktivt i eget liv.

Vi tilbyder en hverdag, der bygger på struktur, forudsigelighed  og noget at stå op til udfra dine ønsker og behov. Vi tilbyder dig behandling, uddannelse & beskæftigelsesmuligheder, socialt samvær, motion og fritidsaktiviteter.

Vores boliger er fordelt således:
 • 22 to-værelses lejligheder på Jelling Have
 • 9 et-værelses lejligheder på Jelling Have
 • 2 to-værelses lejligheder i et selvstændigt hus, som støder op til Jelling Haves grund
 • 1 to-værelses hus, som støder op til Jelling Haves grund
 • 4 to-værelses lejligheder på Jellinggård – knap 1 km fra Jelling Have
 • 2 et-værelses lejligheder på Jellinggård – knap 1 km fra Jelling Have
 • 7 et-værelses lejligheder på Kollegiet – 6 km fra Jelling Have

 

 

 

 

Indflytning

Ved indflytning skal du som udgangspunkt selv sørge for møblering af lejligheden, herunder belysning i stuen og gardiner. Boligen er altid nymalet i hvidt.

Ændres din tilstand sig, så der bliver brug for hjælpemidler, forbeholder Jelling Have sig ret til at ændre møbleringen ved evt. at flytte noget indbo i henhold til regler om arbejdspladsvurdering.

Ved indretning skal der tages hensyn til, at rengøring kan foregå på forsvarlig måde.

Det er dig, der står for flytningen, samt bestilling og betaling af flyttebil  evt. med hjælp fra pårørende.

Der kan ved behov tilbydes hjælp til ind-/udpakning fra personalet på Jelling Have.

Behandlingsmetode

Den systemiske tankegang danner som udgangspunkt værdigrundlag i behandlingen og miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Herudover integrerer vi nyeste viden fra hjerneforskningen med viden fra udviklingspsykologien i en neuroaffektiv tilgang. Den neuroaffektive tilgang giver os et godt grundlag for at målrette behandlingen til den enkelte borger.

Derfor har alle medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder.

Vi er desuden inspirerede af Fountain House modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental.

 •  at man kan noget
 •  at man er noget
 •  at der er brug for en
 •  at det nytter noget

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på OK-Fonden Jelling Have er desuden specielt uddannet til at behandle og håndtere borgere med misbrug og misbrugsproblemer. Mennesker med misbrugsbrugs problematikker kan bo i en vores enheder, men man skal være villig til at arbejde med sit misbrug ud fra mål/delmål i handleplanen. Ligeledes skal afdelingens regler i forhold til misbrug følges. Der ydes altid rådgivning, støtte og vejledning til at minimerer eller komme ud af et misbrug.

Vi er bevidste om at skabe gennemsigtighed på den enkelte borgers udvikling, hvilket gøres igennem resultatkrav og effektdokumentation.