fbpx

Erhvervs-afklaring

Tilbud om 4 måneders afklaringsforløb på Høng Erhvervsskole

Målet er i løbet af fire måneder at afklare og afdække den unges potentialer og interesser, herunder vurdere på fremtidig boform og støttebehov og mulighed for STU, beskæftigelse mv.

Som udgangspunkt gennemføres afklaringsforløbet ved et ophold på Høng Erhvervsskole. Alternativer hertil overvejes konkret.

Under forløbet (efter ca. 1 måned) laves en UngePAS-screening, som afdækker potentialer og problemområder i forhold til social og personlig udvikling og læringsparametre og oplister en række pædagogiske anvisninger og handlemuligheder.

Forud for afklaringsforløbet indgås en aftale om, hvad der særligt skal fokuseres på. Herudover gennemføres et forløb, hvor den unge deltager på værksteder og i boglig skole, samt indgår i dagligdagen. Ved afslutning af forløbet afleveres en statusrapport, som beskriver vores resultater og iagttagelser og peger på, hvordan vi se den unges fremtidige muligheder og behov i forhold til uddannelse/beskæftigelse, boform og fremtidigt støttebehov.

Prisen aftales med den anbringende kommune med afsæt i vores ordinære takster

X

Praktik

Et vigtigt supplement til værkstedsforløbet er eksterne praktikker i virksomheder, butikker osv. , som kan give et indtryk af hvordan et fag er i virkeligheden, og hvordan eleven fungerer uden for skolens og værkstedernes trygge rammer.

Igennem forløbet får eleven mulighed for korte afklarende praktikker af tre ugers varighed og senere længerevarende praktikker – alle på eksterne arbejdspladser og institutioner.

Skolen har et stort praktiknetværk, hvor en fast medarbejder står for etablering og opfølgning af et praktikforløb i samarbejde med relevante faglærere.

X

Kreativt værksted

På Høng Erhvervsskole har vi et kreativt værksted hvor man kan udfolde sin fantasi og kreative side.

Vi tilbyder er kreativt rum med trygge og sjove rammer, hvor den unge vil få mulighed for at arbejde med sine hænder og afprøve forskellige kreative processer, gennem fremstilling af diverse produkter.

Vi kan tilbyde emner som:

• Tegne/male
• Smykkefremstilling
• Sy/hækle
• Krympeplast
• Dekoration
• Manicure, hår, makeup
• Massage og afspænding

De unge som benytter det kreative værksted vil have medindflydelse og man er med til at komme med forslag og er med i planlægning af sine projekter. Man er fx med til at arrangere projekter som udstillinger på Høng Erhvervsskole, lave ting der kan sælges på vores julemarked og man er med til at bestille varer og får derigennem ejerskab for værkstedet og de ting der produceres. Vi lægger vægt på at de unge bliver støttet i udførelsen af arbejdsopgaven samt at projekterne giver de unge glæde, stolthed, ejerskab og succesfølelse i kraft af proces og produkt.

Man vil undervejs opnå faglige kompetencer inden for:

• Materialekendskab
• Brug af div. redskaber
• At kunne følge arbejdsbeskrivelser
• Modtage vejledning
• Opgaveløsning
• Forskellige teknikker inden for det kreative

Undervejs vil man opnå personlige kompetencer inden for:

• Fordybelsesevne
• Stresshåndtering
• Evne til overblik
• At kunne indgå i socialt samspil
• At kunne modtage feedback
• At kunne samarbejde
• At kunne starte og afslutte et projekt

X

Køkken

Til dig der elsker at lave mad!

Du er mellem 15 og 29 år og er i tvivl om, hvad din fremtid skal bringe.

Du ved sikkert godt, at en uddannelse og et godt job ville være et skridt i den rigtige retning, men har du alligevel tænkt:

”Hvad er det jeg vil med min fremtid”

Så er vores værksted Køkken muligheden for DIG!

Vi tilbyder dig et hold med trygge og sjove rammer. Et hold med ligesindede unge mennesker, som er klar til spændende udfordringer indenfor fag og emner som:

 • Mad til mange
 • Bagning
 • Opdækning til møder
 • Rengøring
 • Madplaner
 • Madmetodik
 • Egenkontrol
 • Sund mad
 • Hygiejnebevis

Motor & Metal

Til dig som ikke er bange for at få olie på hænderne

Du er mellem 15 og 29 år og du er i tvivl om, hvad din fremtid skal bringe.

Du ved sikkert godt, at en uddannelse og et godt job ville være et skridt i den rigtige retning, men har du alligevel tænkt:

”Hvad er det jeg vil med min fremtid”

Så er vores værksted Motor & Metal muligheden for DIG!

Vi tilbyder dig et hold med trygge og sjove rammer. Et hold med ligesindede unge mennesker, som er klar til spændende udfordringer indenfor fag og emner som:

 • Værktøjsbrug
 • Svejsning
 • Reparationsarbejde af traktor, biler, cykler mm.
 • Pedelfunktion
 • Dæksskift

Tømrer & Snedker

Til dig som kan lide at bruge dine hænder

Du er mellem 15 og 29 år og i tvivl om, hvad din fremtid skal bringe.

Du ved sikkert godt, at en uddannelse og et godt job ville være et skridt i den rigtige retning, men har du alligevel tænkt:

”Hvad er det jeg vil med min fremtid”

Så er vores værksted Snedker & Tømrer muligheden for DIG!

Vi tilbyder dig et hold med trygge og sjove rammer. Et hold med ligesindede unge mennesker, som er klar til spændende udfordringer indenfor fag og emner som:

 • Klargøre elevværelser
 • Vedligeholde bygninger
 • Samle møbler
 • Lære om værkstedsmaskiner
 • Lære om sikkerhedsregler
 • Fremstille skolens berømte kasser
 • Specialopgaver

Jordbrug

Til dig som elsker frisk luft!

Du er mellem 15 og 29 år og i tvivl om hvad din fremtid skal bringe

Du ved sikkert godt, at en uddannelse og et godt job ville være et skridt i den rigtige retning, men har du alligevel tænkt:

”Hvad er det jeg vil med min fremtid”

Så er vores værksted Jordbrug muligheden for DIG!

Vi tilbyder dig et hold med trygge og sjove rammer. Et hold med ligesindede unge mennesker, som er klar til spændende udfordringer indenfor fag og emner som:

 • Vedligehold af græsarealer
 • Traktorkørekort
 • Brug og vedligehold af mindre gartnermaskiner
 • Beskæring af træer og buske
 • Save og flække brænde og kørsel til kunder
 • Ordne bede
 • Hønsehold
 • Lægge og rette fliseområder
 • Udehold sommer/vinter
 • Samarbejde med Landbrugsskolen

Information om Coronavirus

På grund af Corona-virus modtager vi indtil videre ingen besøg på vores plejehjem, bosteder eller hospice.

Kære beboere og pårørende

I OK-Fonden har vi fulgt udviklingen i Coronasmitten nøje og løbende taget vores forholdsregler.

Efter den alvorlige udmelding på statsministerens og de offentlige myndigheders pressemøde onsdag den 11. marts, skærper vi vores indsats yderligere.

Vi har nedsat en krisegruppe til at håndtere de mange spørgsmål og udfordringer, der følger af den seneste udvikling.

Vores personale står sammen om at passe på de mest sårbare i vores samfund, og vi vil værdsætte jeres forståelse for de begrænsninger og retningslinjer, vi er nødt til at indføre for at kunne udføre vores arbejde.

Tak for jeres hjælp og forståelse.