fbpx

Om os

Velkommen

Helenes Minde er en selvejende institution under OK-Fonden. Vi har plads til 32 beboere fordelt på to etager. Vores institution er målrettet voksne med forskellige psykiatriske problemstillinger og voksne med senhjerneskade efter blandt andet alkoholmisbrug.

Den overordnede vision for os på Helenes Minde er, at livet skal leves – hele livet. Vi ønsker at skabe og opretholde livsbetingelser for beboere, så tilværelsen hos os, i videst muligt omfang, svarer til den enkeltes individuelle behov. Vi arbejder med miljøterapi ud fra den filosofi, at borgeren er medbestemmende og deltager aktivt i sit eget liv.

Beboerne har mulighed for at deltage i dagligdagsaktiviteter som borddækning; afrydning; opvask; tøjvask; indkøb, og beskyttet arbejde. Vi ønsker at skabe en positiv og medmenneskelig atmosfære. Vi tilstræber det bedst mulige arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere. Alt sammen til gavn for beboerne. Vi tilstræber et miljø, hvor alle beboere kan deltage i fællesskabet, og hvor de sociale kompetencer og færdigheder kommer i spil.

Medarbejdere

Forskellighed gør stærk

På Helenes Minde er vi stolte over vores kvalificerede medarbejdere. Vi vægter det faglige niveau højt. Vi arbejder hver dag for, at der er et godt sammenhold og et godt arbejdsmiljø. Vi har ansat medarbejdere med mange forskellige fagligheder, blandt andet social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, pædagoger, pædagogiske assistenter, ernæringsassistenter, rengøringsassistenter, en pedel og en kontorassistent. Derudover har vi ansat en fysioterapeut, som kommer fast to dage om ugen.


Lægehjælp

Ud over de faste medarbejdere har vi et afløserteam, som træder til, når der er brug for det. Det kan være i weekender og i ferieperioder. Afløserteamet består hovedsageligt af studerende, som er i gang med en sundhedsfaglig relevant uddannelse.

Vi har en fast aftale med distriktspsykiatrien en gang om måneden. Der ud over efter behov. Der er desuden tilknyttet en fast praktiserende læge, som kommer hver tredie uge og efter behov. Ordningen med den fast tilknyttede læge er kun et tilbud om lægehjælp. Nye beboere kan til enhver tid bestemme, at de vil fortsætte med den læge, de allerede kender. Måske vil nogle beboere vælge en helt tredje læge.

Sorter efter: Fagområde eller alfabetisk visning

Ledelse

Administration

Mad og Køkken

Hvad skal vi have at spise?

På Helenes Minde har vi vores eget køkken i kælderen. Her tilberedes al maden. Vores mål er at lave så megen mad som muligt fra bunden.

Helenes Minde har spisestue på begge etager. Her spiser en del beboere sammen. Beboerne spiser i store og små grupper. Personalet støtter beboernes samvær under spisningen. Beboerne har altid mulighed for at spise i egen lejlighed, hvis de ikke ønsker selskab. I den luneste tid på året spiser vi mad udenfor i gården.

Der er beboermøder, hvor der er mulighed for at komme med ønsker og forslag til maden. Nogle beboere har ikke lyst til at deltage i møderne. De afleverer i stedet sedler med ideer til køkkenpersonalet. Køkkenet forsøger at tage udgangspunkt i de forslag.

På Helenes Minde er der en lille, fast beboergruppe, der sammen med personale selv tilbereder aftensmad hver torsdag. De vælger selv dagens menu, og gruppen klarer også indkøbene til maden.

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at Livet skal leves – hele livet.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde, det enkelte menneske eller familien ønsker det.

Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens fokus som visionen om, at Livet skal leves – hele livet.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familien om tilrettelæggelsen af den sidste tid.

Vi har gennem den seneste tid styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område betydelig for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien også tiden derefter.

Vi ved, at dette emne kan være svært at tale om. Vi respekterer derfor, at tiden skal være moden til det, og at det skal foregå i de rigtige rammer.

Giv derfor gerne udtryk for, hvordan vi skal tilrettelægge denne dialog sammen med jer.