fbpx

Om os

Velkommen

Helenes Minde er en selvejende institution under OK-Fonden med plads til 32 beboere fordelt på to etager. Tilbuddet er målrettet voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger samt voksne med senhjerneskade efter blandt andet alkoholmisbrug.

Den overordnede vision for os på Helenes Minde er, at livet skal leves – hele livet. Vi ønsker at skabe og opretholde sådanne livsbetingelser for den enkelte beboer, at denne kan imødeses en tilværelse hos os, der i videst muligt omfang svarer til den enkeltes individuelle behov. Vi arbejder med miljøterapi ud fra den filosofi, at borgeren selv er medbestemmende og deltager i sit eget liv.

Beboerne har mulighed for at deltage i dagligdagsaktiviteter som borddækning; afrydning; opvask; tøjvask; indkøb, og beskyttet arbejde. Vi ønsker at skabe en positiv og medmenneskelig atmosfære og tilstræber det bedst mulige arbejdsmiljø, med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab til gavn for beboerne. Vi tilstræber et miljø, hvor alle kan deltage i fællesskabet, hvor de sociale kompetencer og færdigheder kommer i spil.

Medarbejdere

På Helenes Minde er vi stolte over vores kvalificerede medarbejdere, og vi vægter det faglige niveau højt. Vi arbejder for, at der er et godt sammenhold og et godt arbejdsmiljø. Vi har ansat medarbejdere med mange forskellige fagligheder, blandt andet social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, pædagoger, pædagogiske assistenter, ernæringsassistenter, rengøringsassistenter, en pedel og en kontorassistent. Derudover har vi ansat en fysioterapeut, som kommer fast to dage om ugen.

Ud over de faste medarbejdere har vi et afløserteam, som træder til, når der er brug for det, eksempelvis i weekender og i ferieperioder. Afløserteamet består hovedsageligt af studerende, som er i gang med en fagligt relevant uddannelse.

Vi har en fast aftale med distriktspsykiatrien en gang om måneden, derudover efter behov. Der er desuden tilknyttet en fast praktiserende læge, som kommer fast hver 3. uge, samt efter behov. Ordningen med det fast tilknyttede læge er et tilbud, og man kan til enhver tid vælge at fortsætte med sin nuværende læge eller vælge en anden læge.

Sorter efter: Fagområde eller alfabetisk visning

Ledelse

Administration

Mad og køkken

På Helenes Minde har vi vores eget køkken i kælderen, hvor al maden tilberedes. Vores mål er at lave så meget mad som muligt fra bunden.

Helenes Minde har spisestue på begge etager, og hvis man ønsker det, indtager beboerne maden sammen. Beboerne spiser i forskellig størrelse grupper, hvor der også er personale til at støtte op om samvær og spisning. Hvis det ikke er et ønske at spise sammen med andre, har man mulighed for at spise i egen lejlighed. Det meste af sommerhalvåret indtages maden udenfor i gårdmiljø.

Der er beboermøder, hvor der er mulighed for at komme med ønsker og forslag til maden. Nogle beboere har ikke lyst til at deltage i møderne, de afleverer i stedet sedler i køkkenet. Køkkenet forsøger at tage udgangspunkt i diverse forslag.

På stedet er der en lille, fast beboergruppe, der sammen med personale selv tilbereder aftensmad hver torsdag. De vælger selv dagens menu og klarer også indkøbene til maden.

Forretningsudvalg

Helenes Mindes forretningsudvalg består af:

  • Michael Brostrøm
  • Paul Erik Weidemann
  • Eva Lunding Olsen

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at Livet skal leves – hele livet.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde det enkelte menneske eller familien ønsker det.

Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag som visionen om, at Livet skal leves – hele livet.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familien om tilrettelæggelsen af den sidste tid.

Vi har gennem den seneste tid styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område betydeligt, for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien også tiden derefter.

Vi ved, at dette emne kan være svært at tale om, og respekterer derfor, at “tiden skal være moden til det” og at det skal foregå “under de rigtige rammer”.

Giv derfor gerne udtryk for, hvordan vi skal tilrettelægge denne dialog sammen med jer.