fbpx

Huset

Her bor vi godt og centralt

Helenes Minde er centralt placeret på københavnske Østerbro med gode indkøbsmuligheder. Der er gode offentlige busforbindelser og let adgang med bil. Helenes Minde ligger tæt på Fælledparken, Zoologisk Museum og Østerbrogade.

Lejlighederne på Helenes Minde er primært toværelses lejligheder med eget bad og toilet og uden køkken. Boligerne er fordelt på de tre etager i huset. Der er mulighed for egen indretning af både stue og soveværelse. Beboerne har mulighed for selv at installere køleskab og el-kedel.

På første og anden sal er der indrettet fælles spisestue samt små hyggekroge. Der er, alt efter årstiden, mulighed for at benytte vores hyggelige altaner samt vores dejlige gårdhave, hvor der er rosenhave og springvand. På tredje sal er der flere fællesrum. Blandt andet har vi en stor festsal, træningssal med træningsudstyr, frisørsalon og fodplejeklinik.

Gl. Klosters historie

Stiftelsen har sin rod i det Helligåndshospital, som Roskildebispen Johannes Krag i 1.296 lod bygge her i staden på det sted, hvor Helligåndskirken ligger nu. Helligåndshospitalet havde til formål at skaffe husly og pleje til syge og gamle, der ikke mere havde kræfter til at gå rundt og tigge. Christian I gjorde hospitalet til et kloster og lod i 1474 opføre nye bygninger. Det nuværende Helligåndshus i Valkendorfsgade er en fløj af dette kloster.

Ved reformationens indførelse ophævedes klosteret som sådant, men det fortsatte på samme sted som hospital til 1606, hvor Christian IV flyttede stiftelsen til kongsgården Vartov ved Strandvejen. Omkring 1930 opstod tanken om at flytte fra Vartov, og efter at Københavns Kommune 1. april 1931 havde overladt stiftelsen en grund ved Parkallé,  Klostervænget, kunne Dronning Alexandrine 23. maj 1933 nedlægge grundstenen til det hus, der under navnet Gammel Kloster er bestemt til, som det hedder i fundats af 7. februar 1936, ”at være en stiftelse for værdige, ubemidlede gamle kvinder og mænd”.

Gammel Kloster, der blev indviet 12. juni 1934, er tegnet af arkitekt Aage Rafn og omfatter otte fløje med 33 opgange. I en af sidefløjene er indrettet en plejeafdeling. OK-Fonden overtog plejeafdelingen, og vi etablerede i 2010 OK-Hjemmet Arendse og i 2011 OK-Hjemmet Helenes Minde på stedet.

”Jeg har en pæn, stor lejlighed. Jeg kan bedst lide at bo i et rum. Det synes jeg er rart.”