fbpx

Huset

Helenes Minde er centralt placeret på Østerbro med gode indkøbsmuligheder. Der er gode offentlige busforbindelser og let adgang med bil. Helenes Minde ligger tæt på Fælledparken og på Zoologisk Museum og Østerbrogade.

Lejlighederne på Helenes Minde er primært toværelses lejligheder med eget bad og toilet. Der er mulighed for indretning af både stue og soveværelse, der er dog ikke køkkenfaciliteter. Beboerne har mulighed for selv at installere køleskab og el-kedel.

På begge etager er der indrettet fælles spisestue samt små hyggekroge. Der er, alt efter årstiden, mulighed for at benytte vores hyggelige altaner samt vores dejlige gårdhave, hvor der er rosenhave og springvand. På 3. sal er der flere fællesrum, blandt andet en stor festsal, træningssal med træningsudstyr, frisørsalon og fodplejeklinik.

Gl. Klosters historie

Stiftelsen har sin rod i det Helligåndshospital, som Roskildebispen Johannes Krag i 1.296 lod bygge her i staden på det sted, hvor Helligåndskirken ligger nu. Helligåndshospitalet havde til formål at skaffe husly og pleje til syge og gamle, der ikke mere havde kræfter til at gå rundt og tigge. Christian I gjorde hospitalet til et kloster og lod i 1474 opføre nye bygninger. Det nuværende Helligåndshus i Valkendorfsgade er en fløj af dette kloster.

Ved reformationens indførelse ophævedes klosteret som sådant, men fortsatte på samme sted som hospital til 1606, hvor Christian IV flyttede stiftelsen til kongsgården Vartov ved Strandvejen. Omkring 1930 opstod tanken om at flytte fra Vartov, og efter at Københavns Kommune den 1. april 1931 havde overladt stiftelsen en grund ved Parkallé – Klostervænget – kunne dronning Alexandrine den 23. maj 1933 nedlægge grundstenen til det hus, der under navnet Gammel Kloster er bestemt til, som det hedder i fundats af 7. februar 1936, ”at være en stiftelse for værdige, ubemidlede gamle kvinder og mænd”.

Gammel Kloster, der blev indviet den 12. juni 1934, er tegnet af arkitekt Aage Rafn og omfatter 8 fløje med 33 opgange. I en af sidefløjene er indrettet en plejeafdeling. OK-Fonden overtog plejeafdelingen, og etablerede i 2010 OK-Hjemmet Arendse og i 2011 OK-Hjemmet Helenes Minde på stedet.

”Jeg har en pæn, stor lejlighed. Jeg kan bedst lide at bo i et rum, det synes jeg er rart.”