fbpx

Om os

Vi møder mennesker med ordentlighed og plads til forskellighed, og vi støtter beboerne til en tryg og meningsfuld hverdag. Vores indstilling afspejles i vores adfærd og det ansvar, vi hver især påtager os for at løfte den fælles opgave.

Vi er optagede af det, der virker, holder fokus på muligheder og forholder os nysgerrige og åbne overfor andres tilgange og metoder.

Vi ser udvikling som en styrke, så vi kan møde fremtidens vilkår og krav. Vi tænker og strækker os gerne ”ud over kanten”, og vi har modet til at gå forrest og afprøve nye metoder, til gavn for beboere og medarbejdere.

Gennem tværfaglighed og professionel tilgang får vi sammen skabt høj livskvalitet, nærhed og omsorg for beboerne, så de kan leve livet – hele livet.

OK-Fonden Gurli-Vibeke er en plejeenhed for mennesker med demens i det hyggelige Hunderupkvarter centralt i Odense. Vi er tæt på skønne områder med natur og ikke mindst Munkemose og Odense centrum.

Nær ved løber Odense Å, som har stisystem, der fører mod Fruens Bøge eller mod Odense centrum. Huset ligger midt i et dejligt villakvarter med mange naboer omkring os.

Vi bestræber os på et ligeværdigt samarbejde, og vi møder mennesker med tillid og ønsker, at alle skal føle sig velkomne hos os. Stemningen er god og hyggelig. Medarbejdernes ansvarlighed og arbejdsglæde afspejler vores vision og ønske om at skabe det gode liv for vores beboere, sammen!

Vi er kendetegnet ved at være et moderne plejecenter, hvor beboernes trivsel er i fokus. Det betyder, at vi tilpasser fagligheden, kvaliteten og udviklingen, så vi kan møde forventningerne til den bedste pleje og omsorg for mennesker med demens.

Bygningen var oprindelig Hunderup gamle skole, der i 2004 blev ombygget og moderniseret til plejecenter. Rammen om livet på hver etage er de store, lyse fællesrum med køkken, opholds- og spiseafdeling, hvor der er mulighed for nærvær og fællesskab.

Vi har dejlige udendørsarealer, blandt andet en stor fællesterrasse og en have med hyggekroge med duftende blomster som roser og lavendler. Vores have og indendørsarealerne er meget overskuelige og skaber dermed de bedst mulige rammer for vores beboere.

OK-Fonden Gurli-Vibeke og OK-Fonden Dyruphus er under samme organisation, med fælles ledelse og fagligt samarbejde på tværs.

Velkommen til!

Medarbejderne

Vi har ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeut, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og socialpædagog. Medarbejderne i plejen har alle høj faglighed indenfor demens. Med de forskellige tilgange arbejder vi tværfagligt sammen om at finde de bedst mulige tiltag og løsninger for vores beboere.

Vi har ansat en administrativ medarbejder og en pedel, som varetager opgaver på begge enheder.

Derudover har vi en del fleksjobbere, som løser konkrete praktiske opgaver, så det sundhedsfaglige plejepersonale kan bruge mere tid sammen med beboerne.

Udvikling, uddannelse, socialt ansvar – ekstra hænder

På Gurli-Vibeke er vi praktiksted for social- og sundhedsassistentelever, samt sygeplejestuderende i 1., 2. og 3. semester. Vi har det meste af året 1-3 elever/studerende i praktikforløb

Vi modtager borgere fra Odense kommune, der skal i samfundstjeneste efter mindre forseelser, virksomhedspraktikanter, der skal hjælpes tilbage til arbejde, og vi har ansat fleksjobbere på begge enheder, der varetager jobs på få timer pr. uge.

En rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder, som betyder mangfoldighed, liv og mennesker, som gør en stor forskel i dagligdagen.

Mad og køkken

Måltiderne har stor betydning, både i forhold til samværet og i forhold til den ernæring, som skal give overskud og kræfter til at leve livet.

Maden tilberedes så vidt muligt fra bunden, og vi bestræber os på at servere hjemmelavet mad, ud fra de madvaner beboerne kender hjemmefra. Der gøres lidt ekstra ud af højtiderne og af beboernes fødselsdage, hvor der serveres lidt ekstra lækkert, efter beboernes ønsker.

Som udgangspunkt indtages måltiderne sammen med plejepersonalet i fællesrummene, men har man mere lyst til at spise i sin egen lejlighed, eventuelt sammen med sine pårørende, er det selvfølgelig også en mulighed.

Pårørende er meget velkomne til at spise med. Vi skal dog varsles tre dage i forvejen for at kunne planlægge indkøb og produktion – se priser på enhederne.

I køkkenet på Gurli-Vibeke er der ansat en økonoma og en kok, som på hverdage fremstiller den hjemmelavede mad til begge Odense-enheder. Den varme mad bliver hver dag fragtet fra produktionskøkkenet på Gurli-Vibeke og bliver serveret ved ankomst til Dyruphus.

Vi bager sammen med beboerne og laver mindre retter ind i mellem, så beboernes sanser stimuleres med duften af bagværk og mad.

Når køkkenet holder ferie får vi leveret mad fra en slagter i byen.

Visse former for specialdiæter bliver produceret hos Byens Køkken, der er en del af Odense Kommune.

Bestyrelse

  • Formand Michael Brostrøm
  • Direktør Paul Erik Weidemann
  • Direktør Eva Lunding Olsen
  • Lokale bestyrelsesmedlemmer
  • Merete Helgens

Tilsyn

Gurli-Vibeke er underlagt lovgivning om tilsyn.

Jf. Retssikkerhedsloven §16 har kommunen tilsynsforpligtelsen med opgaver, der udføres af andre for at sikre, at opgaveløsningen lever op til forskrifterne på det social- og sundhedsmæssige område. Dette sker ved et årligt uanmeldt tilsyn.

Jf. Lov om fødevarer skal Fødevarestyrelsen gennemføre årlige, uanmeldte tilsyn for at sikre overholdelse af lovgivningen på området.

Jf. Arbejdsmiljøloven skal Arbejdstilsynet bidrage til, at virksomhederne lever op til deres ansvar og sørger for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at Livet skal leves – hele livet.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde det enkelte menneske eller familien ønsker det. Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag som visionen om, at Livet skal leves – hele livet.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familie om tilrettelæggelsen af den sidste tid og opfordrer til, at man som familie udarbejder ”Min sidste vilje”.

Vi har gennem vores hospice i Ballerup styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område betydeligt for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien i tiden derefter.

Vi ved, at emnet kan være svært at tale om og respekterer derfor, at denne samtale skal foregå, når man som familie er moden til det. Vi vil rigtig gerne tage den dialog, så giv gerne udtryk for, hvordan vi skal tilrettelægge den sammen med jer.