fbpx

OK-Fonden Enghaven tildelt diplomet CSRpeople 2023

Hvad er CSRpeople?

CSRpeople er HORSENS ALLIANCENs anerkendelse af virksomheder, som tager et socialt ansvar.

Siden 2016 har HORSENS ALLIANCEN uddelt CSR-mærker til de virksomheder, der yder en særlig social indsats.

Hos OK-Fonden Enghaven er vi stolte af at have modtaget Jobtaskforcens CSRpeople-mærke. Det gives til virksomheder, der bidrager til at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Det betyder, at vi er med til at gå forrest ved blandt andet at 1) udvise et socialt ansvar over for ledige på kanten af arbejdsmarkedet, 2) sikre trivsel for alle vores medarbejdere og 3) gøre en indsats over for unge, der har brug for en håndsrækning for at finde retning.

Det kan for eksempel ske ved at tilbyde småjobs og praktikpladser, hvor mennesker kan udvikle sig og blive afklarede i forhold til kompetencer og ressourcer, eller måske ved at være mentor for udsatte unge. Socialt ansvar handler også om at arbejde med forebyggelse af sygefravær og sikre, at sygemeldte medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet.

OK-Fonden Enghaven har en lang tradition for at forsøge at skabe et rummeligt arbejdsmarked for alle. Da vore beboere er kendetegnet ved psykisk sårbarhed har det været en naturlig del af Enghavens DNA. Vi har derfor oprettet en række arbejdspladser for psykisk sårbare. Her arbejder både beboere fra Enghavens afdelinger og udefra kommende medarbejdere. Det være sig som småjob, fleksjob, praktikanter og samfundstjeneste. Herudover har vi igennem en årrække tilbudt vores beboere kørekort med henblik på at få et internt job som chauffør. Det har en lang række af Enghavens beboere benyttet sig af og flere har fungeret som chauffør.

Vi har derfor også en stor tradition for at arbejde med at forebygge sygefravær, tage skånehensyn m.v. Vi har et meget lavt sygefravær og medarbejdere med brugerbaggrund som er kommet i ordinært job. Man har mulighed for at modtage supervision og vi afholder altid trivselssamtaler hvis en medarbejder af en eller anden grund ikke er i trivsel. En del af denne samtale er at afklare om arbejdsopgaverne skal tilpasses og om medarbejderen evt. skal have nedsat arbejdstid i en periode.