fbpx

OK-Fonden Enghaven tildelt diplomet CSRpeople 2023

Hvad er CSRpeople?

CSRpeople er HORSENS ALLIANCENs anerkendelse af virksomheder, som tager et socialt ansvar.

Siden 2016 har HORSENS ALLIANCEN uddelt CSR-mærker til de virksomheder, der yder en særlig social indsats. Det kan for eksempel være at hjælpe unge og ledige i uddannelse eller beskæftigelse, eller at være særligt opmærksomme på medarbejdernes trivsel og udvikling.

Det sociale ansvar kommer blandt andet til udtryk ved at tilbyde praktikpladser eller småjobs, at agere som mentor for unge, at arbejde for at mindske sygefraværet på arbejdspladsen eller ved at fastholde medarbejdere som er blevet sygemeldte.

For at få CSR-mærket, har vi som virksomhed skullet opfylde mindst to ud af tre kriterier opstillet af HORSENS ALLIANCEN.

OK-Fonden Enghaven har en lang tradition for at forsøge at skabe et rummeligt arbejdsmarked for alle. Da vore beboere er kendetegnet ved psykisk sårbarhed har det været en naturlig del af Enghavens DNA. Vi har derfor oprettet en række arbejdspladser for psykisk sårbare, især via vores socialøkonomiske virksomhed Café Himmelblå. Her arbejder både beboere fra Enghavens afdelinger og udefra kommende medarbejdere. Det være sig som småjob, fleksjob, praktikanter og samfundstjeneste. Herudover har vi igennem en årrække tilbudt vore beboere kørekort med henblik på at få et internt job som chauffør. Det har en lang række af Enghavens beboere benyttet sig af og flere har fungeret som chauffør.

Vi har derfor også en stor tradition for at arbejde med at forebygge sygefravær, tage skånehensyn m.v. Vi har et meget lavt sygefravær og medarbejdere med brugerbaggrund som er kommet i ordinært job. Man har mulighed for at modtage supervision og vi afholder altid trivselssamtaler hvis en medarbejder af een eller anden grund ikke er i trivsel. En del af denne samtale er at afklare om arbejdsopgaverne skal tilpasses og om medarbejderen evt. skal have nedsat arbejdstid i en periode.