fbpx

Om os

OK-Fondens plejehjem, Dyruphus, er et plejehjem for mennesker med demens i det sydvestlige Odense. Vi bor tæt på skønne områder med natur. I nærheden løber Odense Å, som har et stisystem, der fører mod Bellinge eller mod Odense centrum. Nærmeste naboer er Dyrup Kirke, Højmeskolen og den lokale børnehave, som vi har stor glæde af at samarbejde med om aktiviteter mellem generationerne.

Vi bestræber os på et ligeværdigt samarbejde, og vi møder mennesker med tillid og ønsker. Alle skal føle sig velkomne hos os. Stemningen er god og hyggelig. Medarbejdernes ansvarlighed og arbejdsglæde afspejler vores vision og ønske om at skabe det gode liv for vores beboere – sammen.

Vi er et moderne plejecenter, hvor beboernes trivsel er i fokus. Det betyder, at vi tilpasser fagligheden, kvaliteten og udviklingen, så vi kan udføre den bedste pleje og omsorg for mennesker med demens.

OK-Fonden Gurli-Vibeke og OK-Fonden Dyruphus har fælles ledelse og samarbejder på tværs fagligt.

Velkommen til!

Medarbejderne 

Vi har ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og socialpædagog. Medarbejderne i plejen har alle høj faglighed indenfor demens. Med de forskellige faglige tilgange arbejder vi tværfagligt sammen om at finde de bedst mulige tiltag og løsninger for vores beboere.

Vi har ansat en administrativ medarbejder og en pedel, som arbejder på begge enheder.

Derudover har vi en del fleksjobbere, som løser konkrete praktiske opgaver, så det sundhedsfaglige plejepersonale kan bruge mere tid sammen med beboerne.

Alle bliver dygtigere af samarbejde

Vi har social- og sundhedsassistentelever i praktik. Vi har også kliniske vejledere, som står for at uddanne vore sygeplejestuderende under den del af uddannelsen, hvor de arbejder her.

Vi modtager, fra Odense Kommune, borgere, der skal i samfundstjeneste efter mindre forseelser, vi får virksomhedspraktikanter, som skal have hjælp til at komme tilbage til arbejdslivet, og vi har ansat fleksjobbere, der varetager job få timer om ugen på enhederne.

Vi har medicinstuderende, der, sammen med dagcentergæsterne, skal lære at begå sig sammen med mennesker med demens og deres pårørende, og vi er hele tiden nysgerrige efter viden om den teknologiske udvikling indenfor vores fagområde.

Dyruphus er en en rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder. Den tilgang giver os allesammen mangfoldighed, liv og mennesker, som gør en stor forskel i dagligdagen.

Frisk og hjemmelavet mad

Måltiderne har stor betydning for beboerne. Både i forhold til værdien af samværet og i forhold til den ernæring, som skal give overskud og kræfter til at leve livet.

Maden tilberedes så vidt muligt fra bunden, og vi bestræber os på at servere hjemmelavet mad i forhold til madvaner, beboerne kender fra tidligere.

Som udgangspunkt spiser beboerne måltiderne sammen med plejepersonalet i fællesrummene, men har en beboer mere lyst til at spise i sin egen lejlighed, måske sammen med sine pårørende, er det selvfølgelig også en mulighed.

Der gøres lidt ekstra ud af højtiderne og af beboernes fødselsdage, hvor der serveres lidt ekstra lækkert efter beboernes ønsker.

Pårørende er meget velkomne til at spise med. Vi skal dog varsles tre dage i forvejen for at kunne planlægge indkøb og produktion – se priser på enhederne.

Duften af boller gør godt

I køkkenet på Gurli-Vibeke er der ansat en økonoma og en kok, som fremstiller hjemmelavet mad til begge Odense-enheder på hverdage. Den varme mad bliver hver dag kørt fra køkkenet på Gurli-Vibeke og bliver serveret med det samme på Dyruphus.

Vi bager sammen med beboerne og laver mindre retter ind i mellem, så beboernes sanser stimuleres med duften af bagværk og mad.

I weekenderne og når personalet i køkkenet er på ferie, får vi mad fra en slagter i byen.

Til beboere på specialdiæter som kost, der er laktosefri, glutenfri, halal osv, bliver der produceret mad hos Byens Køkken, som er en del af Odense Kommune.

Mange beboere får medicin, der kan påvirkes uhensigtsmæssigt, når de drikker alkohol. Det er vi opmærksomme på. Derfor hygger vi os i størst muligt omfang med alkoholfrie drikkevarer ved de fælles måltider.

Ledelse

 • Anne Mulberg Dahl er chef for enheden
 • Formand for bestyrelsen: Paul Erik Weidemann
 • Næstformand for bestyrelsen: Mikkel Schlüter Friis
 • Bestyrelsesmedlem: Ulrik Ahrendt-Jensen
 • Bestyrelsesmedlem: Merete Helgens
 • Deltager: Mikkel Damgaards
 • Enhedens chef deltager også i bestyrelsesmøder

Tilsyn 

Dyruphus er underlagt lovgivning om tilsyn.

Ældretilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

 • personlig og praktisk hjælp og madservice
 • rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • socialpædagogisk bistand
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Jf. Retssikkerhedsloven §16 har kommunen tilsynsforpligtelsen med opgaver, der udføres af andre for at sikre, at opgaveløsningen lever op til forskrifterne på det social- og sundhedsmæssige område. Dette sker ved et årligt uanmeldt tilsyn.

Jf. Lov om fødevarer skal Fødevarestyrelsen gennemføre årlige, uanmeldte tilsyn for at sikre overholdelse af lovgivningen på området.

Jf. Arbejdsmiljøloven skal Arbejdstilsynet bidrage til, at virksomhederne lever op til deres ansvar og sørger for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at Livet skal leves – hele livet.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde, det enkelte menneske eller familien ønsker det. Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag, som visionen om, at Livet skal leves – hele livet.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familie om tilrettelæggelsen af den sidste tid og opfordrer til, at I, som familie, udarbejder ”Min sidste vilje”.

Vi har gennem vores hospice i Ballerup styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på den sidste tid betydeligt for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien i tiden derefter.

Vi ved, at emnet kan være svært at tale om og respekterer derfor, at denne samtale skal foregå, når I som familie er modne til det. Vi vil rigtig gerne tage den dialog, så giv gerne udtryk for, hvordan vi skal tilrettelægge den samtale med jer.