fbpx

Om os

OK-Fonden Dyruphus er et plejehjem for mennesker med demens i det sydvestlige Odense, tæt på skønne områder med natur. I nærheden løber Odense Å, som har stisystem, der fører mod Bellinge eller mod Odense centrum. Nærmeste naboer er Dyrup Kirke, Højmeskolen og den lokale børnehave, som vi har stor glæde af at samarbejde med om aktiviteter mellem generationerne.

Vi bestræber os på et ligeværdigt samarbejde, og vi møder mennesker med tillid og ønsker, at alle skal føle sig velkomne hos os. Stemningen er god og hyggelig. Medarbejdernes ansvarlighed og arbejdsglæde afspejler vores vision og ønske om at skabe det gode liv for vores beboere, sammen!

Vi er kendetegnet ved at være et moderne plejecenter, hvor beboernes trivsel er i fokus. Det betyder, at vi tilpasser fagligheden, kvaliteten og udviklingen, så vi kan møde forventningerne til den bedste pleje og omsorg for mennesker med demens.

OK-Fonden Gurli-Vibeke og OK-Fonden Dyruphus er under samme organisation, med fælles ledelse og fagligt samarbejde på tværs.

Velkommen til!

Medarbejderne

Vi har ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeut, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og socialpædagog. Medarbejderne i plejen har alle høj faglighed indenfor demens. Med de forskellige tilgange arbejder vi tværfagligt sammen om at finde de bedst mulige tiltag og løsninger for vores beboere.

Vi har ansat en administrativ medarbejder og en pedel, som varetager opgaver på begge enheder.

Derudover har vi en del fleksjobbere, som løser konkrete praktiske opgaver, så det sundhedsfaglige plejepersonale kan bruge mere tid sammen med beboerne.

Udvikling, uddannelse, socialt ansvar – ekstra hænder

Vi har social- og sundhedsassistentelever i praktik, ligesom vi har kliniske vejledere for sygeplejestuderende på modul 6 i deres uddannelse.

Vi modtager borgere fra Odense kommune, der skal i samfundstjeneste efter mindre forseelser, virksomhedspraktikanter, der skal hjælpes tilbage til arbejde, og vi har ansat fleksjobbere på begge enheder, der varetager jobs på få timer pr. uge.

Vi har medicinstuderende i på deres første modul, der, sammen med dagcentergæsterne, skal lære at begå sig sammen med mennesker med demens og deres pårørende, og vi er hele tiden nysgerrige på den teknologiske udvikling indenfor vores fagområde.

En rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder, som betyder mangfoldighed, liv og mennesker, som gør en stor forskel i dagligdagen.

Mad og køkken

Måltiderne har stor betydning, både i forhold til samværet og i forhold til den ernæring, som skal give overskud og kræfter til at leve livet.

Maden tilberedes så vidt muligt fra bunden, og vi bestræber os på at servere hjemmelavet mad, ud fra de madvaner beboerne kender hjemmefra.

Som udgangspunkt indtages måltiderne sammen med plejepersonalet i fællesrummene, men har man mere lyst til at spise i sin egen lejlighed, eventuelt sammen med sine pårørende, er det selvfølgelig også en mulighed.

Der gøres lidt ekstra ud af højtiderne og af beboernes fødselsdage, hvor der serveres lidt ekstra lækkert, efter beboernes ønsker.

Pårørende er meget velkomne til at spise med. Vi skal dog varsles tre dage i forvejen for at kunne planlægge indkøb og produktion – se priser på enhederne.

I køkkenet på Gurli-Vibeke er der ansat en økonoma og en kok, som på hverdage fremstiller den hjemmelavede mad til begge Odense-enheder. Den varme mad bliver hver dag fragtet fra produktionskøkkenet på Gurli-Vibeke og bliver serveret ved ankomst til Dyruphus.

Vi bager sammen med beboerne og laver mindre retter ind i mellem, så beboernes sanser stimuleres med duften af bagværk og mad.

I weekenderne og ved ferie får vi leveret mad fra en slagter i byen.

Specialdiæter som laktosefrit, glutenfrit, halal mm. bliver produceret hos Byens Køkken, der er en del af Odense Kommune.

Mange beboere får medicin, der kan påvirkes uhensigtsmæssigt ved samtidig indtagelse af alkohol. Det er vi opmærksomme på, og derfor hygger vi os i størst muligt omfang med alkoholfrie drikkevarer ved de fælles måltider.

Bestyrelse

  • Formand Michael Brostrøm
  • Direktør Paul Erik Weidemann
  • Direktør Eva Lunding Olsen
  • Lokale bestyrelsesmedlemmer
  • Merete Helgens
  • Hans Jørgen Rasmussen

Tilsyn

Dyruphus er underlagt lovgivning om tilsyn.

Jf. Sundhedsloven §219 stk. 1 skal embedslægen foretage et årligt, uanmeldt tilsyn for at vurdere, om det sundhedsfaglige indhold lever op til gældende regler.

Jf. Retssikkerhedsloven §16 har kommunen tilsynsforpligtelsen med opgaver, der udføres af andre for at sikre, at opgaveløsningen lever op til forskrifterne på det social- og sundhedsmæssige område. Dette sker ved et årligt uanmeldt tilsyn.

Jf. Lov om fødevarer skal Fødevarestyrelsen gennemføre årlige, uanmeldte tilsyn for at sikre overholdelse af lovgivningen på området.

Jf. Arbejdsmiljøloven skal Arbejdstilsynet bidrage til, at virksomhederne lever op til deres ansvar og sørger for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at Livet skal leves – hele livet.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde det enkelte menneske eller familien ønsker det. Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag som visionen om, at Livet skal leves – hele livet.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familie om tilrettelæggelsen af den sidste tid og opfordrer til, at man som familie udarbejder ”Min sidste vilje”.

Vi har gennem vores hospice i Ballerup styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område betydeligt for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien i tiden derefter.

Vi ved, at emnet kan være svært at tale om og respekterer derfor, at denne samtale skal foregå, når man som familie er moden til det. Vi vil rigtig gerne tage den dialog, så giv gerne udtryk for, hvordan vi skal tilrettelægge den sammen med jer.