fbpx

Indflytning

Visitationen

For at komme i betragtning til en bolig på Dyruphus skal man have en demensdiagnose. Vi har som selvejende institution en driftsoverenskomst med Odense Kommune, og det er medarbejdere på visitationskontoret i kommunen, der visiterer til plejebolig i samråd med en demenskoordinator.

Vil du vide mere om Dyruphus, er du velkommen til at kontakte os og lave en aftale om en samtale eller en velkomstbrochure. Den kan besvare en lang række spørgsmål, når  du står overfor en indflytning.

Det er individuelt, hvordan en indflytning forløber på den bedst mulige måde. Mange er utrygge ved de nye omgivelser, selv om man har kendte ting med sig. Ofte savner den nyankomne beboer sine nære pårørende. Derfor er der mulighed for, at den pårørende sover sammen med beboeren de første nætter eller kommer en del på besøg. Det hele aftales nærmere med plejepersonalet i forhold til, hvad der er bedst for den enkelte beboer.

Vi opfordrer til, at man medbringer små kendte effekter, som har haft eller har stor betydning, og som er så små, at de kan være i en kasse. På den måde kan plejepersonalet få en dialog med beboeren om de velkendte genstande, så beboeren oplever større tryghed. Det er rigtig godt for beboeren at have billeder og mulighed for at høre musik i sin lejlighed.