fbpx

Om os

Velkommen

Her på plejecentret Dreyershus, er det vigtigt, at beboerne kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred

Nøglemedarbejdere

På Dreyershus arbejder der forskellige faggrupper, SSA, SSH, sygeplejersker fysioterapeuter, husassistenter, ernæringsassistenter, aktivitetsmedarbejder, kontorassistenter. Alle er med til at gøre en forskel. Vi går hver dag på arbejde for de beboere som bor på Dreyershus, skal få den hjælp og de oplevelser der gør at de føler de lever livet, også når livet er svært.

På Dreyershus er der en ledergruppe som består af 2 afdelingsledere og 1 chef. OK-Fondens værdier er omdrejningspunktet i deres ledelse. Ledergruppen er synlig i hverdagen som i værdier og holdninger.

Mad og køkken

Tilberedning af mad foregår i boenheden, men således at den enkelte beboer har mulighed for at vælge andre løsninger.

Måltiderne er dagligdagens højdepunkter, hvor beboerne og personalet spiser sammen og skaber det centrale grundlag for boenhedens sociale miljø.

Det varme hovedmåltid spises til aften, hvor appetitten er størst, og det giver en naturlig mæthed, som især giver demente en roligere aften.

Boenheden har sin egen fælles husholdningskasse, der afholder udgifter til husholdning og øvrige ønsker, som beboerne er enige om.

Citat fra tilsynsrapport fra Kolding Kommune:

Det er tilsynets samlede vurdering, at Dreyershus Plejecenter er et meget velfungerende plejecentermed engagerede medarbejdere og ledelse, som fokuserer på, at borgernes hverdagsliv på stedet tilrettelægges ud fra deres individuelle og forskellig artede præmisser.

Tilsynet vurderer, at plejecentret til fulde lever op til Kolding Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau og leverer pleje, omsorg og praktisk hjælp med god faglig kvalitet.

Bestyrelse

  • Michael Brostrøm
  • Eva Lunding Olsen
  • Paul Erik Weidemann
  • Harry Sørensen
  • Erik Demant

Livets afslutning

OK-Fondens vision er, at Livet skal leves – hele livet.

Vi ved, at også livets afslutning er mindst lige så vigtigt at få tilrettelagt og taget hånd om. Præcis på den måde det enkelte menneske eller familien ønsker det.

Derfor er livets afslutning en lige så væsentlig del af OK-Fondens værdigrundlag som visionen om, at Livet skal leves – hele livet.

Vi vil meget gerne i dialog med hver enkelt beboer og familien om tilrettelæggelsen af den sidste tid.

Vi har gennem den seneste tid styrket vores medarbejderes faglighed og fokus på dette område betydeligt, for at sikre størst mulig tryghed helt frem til livets afslutning – og for familien også tiden derefter.

Vi ved, at dette emne kan være svært at tale om, og respekterer derfor, at “tiden skal være moden til det” og at det skal foregå “under de rigtige rammer”.

Giv derfor gerne udtryk for, hvordan vi skal tilrettelægge denne dialog sammen med jer.