fbpx

Beboer

På plejecentret Dreyershus er det vigtigt, at beboerne kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred.

Plejecentret Dreyershus er et sted hvor man har lyst til at komme, hvor man føler sig hjemme – om man er beboer, pårørende eller medarbejder.

Vi sætter nærvær og samvær meget højt, og bekæmper ensomhed og kedsomhed. Fællesskabet er utrolig vigtigt – vi er alle sociale væsner, så medarbejderne understøtter beboernes sociale liv, ligesom medarbejderne drager omsorg for beboernes sundhed og behandler hver og én, med respekt og værdighed.

Vi har på Dreyershus mange traditioner. Vi holder flere fester om året bl.a. forårsfest, grisefest, høstfest, oktoberfest.

Alle højtider fejrer vi ud fra beboernes ønsker og deres traditioner.

Vi betragter hver beboer som et unikt menneske, der skal mødes på egne præmisser. Derfor giver vi plads til dem, der ønsker ro, men også muligheder for dem, der ønsker en aktiv og oplevelsesrig hverdag.

På Dreyershus arbejder vi ud fra en tilgang om at møde den enkelte beboer, der hvor han eller hun er. Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang, hvor vi i pleje og behandling tager udgangspunkt i den enkelte beboers perspektiv og livshistorie. Herunder indgår med beboeren aktiviteter, samarbejdet med familie og pårørende, som vi anser som værdifuldt og som et aktiv.

For os på Dreyershus er det vigtigt, at vores beboere, i det omfang de kan, inddrages og er aktive. Derfor forsøger vi i samarbejde med beboeren at tilrettelægge hverdagens således at pleje og omsorg tager udgangspunkt i en styrkelse af beboerens egne ressourcer, så de i højest muligt omfang oplever at være selvhjulpne.

Aktiviteter

Aktivitetscentret tilbyder forskellige former for aktivitet og samvær med udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov.
Aktiviteterne foregår i aktivitetscentret, i boliggrupperne eller ude af huset.

Der udarbejdes hver måned et aktivitetsprogram, som hver beboer modtager.

Vi er så heldige, at vi har en gruppe af frivillige hjælpere, som tager del i de mange aktiviteter og arrangementer.

Aktivitetscentret er også omdrejningspunktet for flere traditioner som for eksempel forårsfest og høstfest, julemarked m.m.

Et par gange om ugen er der tilbud om stolegymnastik.

Frivillige

Det er et stort aktiv for Dreyershus at have en kreds af frivillige. Det er derfor Dreyershus´ ønske at skabe så gode rammer som overhovedet muligt for det frivillige arbejde.
Det frivillige arbejde sker i samarbejde med Bruger- og pårørenderådet OK-Plejecentret Dreyershus i hvis bestyrelse Frivillige Dreyershus også er repræsenteret.
Frivillige Dreyershus giver et frisk pust og øger mulighederne for aktiviteter til beboerne og brugerne af aktivitetscentret, ligesom det bevarer kontakten til verden uden for huset.

Det frivillige arbejde kan være

• At hjælpe ved arrangementer
• At deltage i udflugter
• At ledsage på spadsereture
• At hjælpe i boenhederne
• At spille diverse spil
• At ledsage til læge eller sygehus
• At læse højt

Udbytte til de frivillige

• Du får mange gode oplevelser
• Du gør noget for andre
• Du føles nyttig
• Du bliver medlem i en aktiv gruppe
• Du lærer andre mennesker at kende
• Du lærer nyt i forbindelse med møder og kurser

 

Pårørende

“Familien er værdifuld”

Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.

På Dreyershus har vi et meget aktivt Bruger- og pårørenderåd.

Bruger- og pårørenderådet repræsenterer beboere, deres pårørende samt brugere af dagcentret og er således talsmænd for disse for at sikre en åben dialog og samarbejde på centret.

Formålet er at sikre beboerne, deres pårørende og brugere af dagcentret størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen og driften af centrets generelle tilbud.

Bruger- og pårørenderådet vælges af og blandt beboerne og deres pårørende, samt brugerne af dagcentret. Det tilstræbes, at hver boliggruppe er repræsenteret. Valget foregår på den årlige generalforsamling i januar måned.