fbpx

Beboer

På plejecentret Dreyershus er det vigtigt, at beboerne kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet uanset livssituation, alder og helbred.

Plejecentret Dreyershus er et sted, hvor man har lyst til at være. Her føler man sig hjemme. Uanset, om man er beboer, pårørende eller medarbejder.

Vi sætter nærvær og samvær meget højt. Vi bekæmper ensomhed og kedsomhed. Fællesskabet er utrolig vigtigt, for vi er alle sociale væsner. Derfor understøtter  medarbejderne beboernes sociale liv, ligesom medarbejderne drager omsorg for beboernes sundhed og behandler hver og én med respekt og værdighed.

Vi har mange traditioner på Dreyershus. Vi holder flere fester om året.

Alle højtider fejrer vi i forhold til beboernes ønsker og deres traditioner.

Vi betragter hver beboer som et unikt menneske, der skal mødes på egne præmisser. Derfor giver vi plads til dem, der ønsker ro samtidig med, at vi understøtter de beboere,  som ønsker en aktiv og oplevelsesrig hverdag.

På Dreyershus arbejder vi ud fra en tilgang om at møde den enkelte beboer, der hvor han eller hun er. Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang, hvor vi i pleje og behandling forsøger at se verden fra den enkelte beboers perspektiv. Vi tager udgangspunkt i hans eller hendes livshistorie.

Vi anser samarbejdet med beboerens familie og pårørende som et værdifuldt aktiv.

For os på Dreyershus er det vigtigt, at vores beboere i det omfang, de kan, inddrages og er aktive. Derfor forsøger vi i samarbejde med beboeren at tilrettelægge hverdagen  således, at pleje og omsorg tager udgangspunkt i en styrkelse af beboerens egne ressourcer, så beboere i højest muligt omfang oplever at være selvhjulpne.

Aktive med julemarked og gymnastik

Aktivitetscentret tilbyder forskellige former for aktivitet og samvær med udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov.
Aktiviteterne foregår i aktivitetscentret, i boliggrupperne eller ude af huset.

Der udarbejdes hver måned et aktivitetsprogram, som hver beboer får og kan nærstudere.

Vi er så heldige, at vi har en gruppe af frivillige hjælpere, som tager del i de mange aktiviteter og arrangementer.

Aktivitetscentret er også omdrejningspunktet for flere traditioner som for eksempel forårsfest og høstfest, julemarked med mere.

Et par gange om ugen er der tilbud om stolegymnastik.

Frivillige giver en hånd

Det er et stort aktiv for Dreyershus at have en kreds af frivillige. Det er derfor Dreyershus ønske at skabe så gode rammer som overhovedet muligt for det frivillige arbejde.
Det frivillige arbejde foregår i samarbejde med Bruger- og pårørenderådet OK-Plejecentret Dreyershus i hvis bestyrelse, Frivillige Dreyershus også er repræsenteret.
Frivillige Dreyershus giver et frisk pust og øger mulighederne for aktiviteter for beboerne og brugerne af aktivitetscentret, ligesom det bevarer kontakten til verden uden for huset.

Det frivillige arbejde kan være

• At hjælpe ved arrangementer
• At deltage i udflugter
• At ledsage på spadsereture
• At hjælpe i boenhederne
• At spille diverse spil
• At ledsage til læge eller sygehus
• At læse højt

Udbytte til de frivillige

• Du får mange gode oplevelser
• Du gør noget godt for andre
• Du føles nyttig
• Du bliver medlem i en aktiv gruppe
• Du lærer andre mennesker at kende
• Du lærer nyt i forbindelse med møder og kurser

Pårørende

Familien er værdifuld. Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner.

På Dreyershus har vi et meget aktivt Bruger- og pårørenderåd.

Bruger- og pårørenderådet repræsenterer beboere, deres pårørende samt brugere af dagcentret, og det råd er således talsmænd for de tre grupper for at sikre en åben dialog og samarbejde på centret.

Formålet med rådet er at sikre, at beboerne, deres pårørende og brugere af dagcentret føler størst muligt ansvar for og har indflydelse på udformningen og driften af centrets generelle tilbud.

Bruger- og pårørenderådet vælges af og blandt beboerne og deres pårørende samt brugerne af dagcentret. Det tilstræbes, at hver boliggruppe er repræsenteret. Valget foregår på den årlige generalforsamling i januar.