fbpx

Indflytning

Vi oplever det som et aktiv, at samarbejdet med familie og pårørende fungerer godt. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at beboere kan fortsætte de vaner og traditioner, som beboeren ankommer til Dreyershus med. Også selv om, de fysiske rammer for livet forandres.

Vi forventer derfor, at pårørende tager del i beboerens hverdag og er behjælpelig med praktiske opgaver. Det kan være en hjælpende hånd i forbindelse med udflugter, når du skal ledsages til læge, optiker, biografen osv.

Ved indflytning skal følgende bringes med:

  • Dyne og pude, sengetæppe/plaid (gerne vaskeegnet).
  • Glas og porcelæn, viskestykker
  • Eventuelt kaffemaskine til brug i egen lejlighed.
  • Personlige hjælpemidler (kørestol, rollator med mere)
  • Diverse artikler til personlig pleje (+ neglesaks, termometer)

Postkasse:

Alle beboere har deres egen postkasse.

Ved indflytning aftales det, hvem der tømmer postkassen

Visitation

Det er Kolding Kommunes medarbejdere, der kan visitere dig til Dreyershus.

Ved ændringer i dine behov foretages der i henhold til serviceloven en ny vurdering. En revisitation.

Du får tildelt en kontaktperson, som er en medarbejder i din boliggruppe, som typisk også vil være tilknyttet to til tre andre beboere.

Hensigten er at skabe tillid og tryghed og sikre en god kommunikation mellem dig, dine pårørende og medarbejderne.

Pleje– og omsorgsopgaverne varetages af medarbejdere med sundhedsfaglige uddannelser.

Du vil desuden møde elever i praktik, medarbejdere i jobtræning og enkelte ufaglærte medarbejdere som afløsere.

Visitation i Kolding Kommune

Gå til vistitationen hos Kolding Kommune

Læge og sygepleje i huset

Dreyershus har tilknyttet en plejehjemslæge, men du har mulighed for at beholde din nuværende læge.

Hvis du ønsker at skifte til plejehjemslægen, skal du give besked til medarbejdere på Dreyershus, som sørger for at flytte dig fra en læge til den anden.

Medarbejderne vil være dig behjælpelige med kontakt til lægen, hvis du ønsker det.

Du skal selv betale for din medicin.

Dreyershus har ansat sygeplejersker som samarbejder om sygeplejen med vores social– og sundhedsassistenter.

Hvor sygeplejerskerne ikke er til stede, samarbejdes ligeledes med Hjemmesygeplejen i Kolding Kommune.

Indflytning

Vi oplever det som et aktiv, at samarbejdet med familie og pårørende fungerer godt. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at beboere kan fortsætte de vaner og traditioner, som beboeren ankommer til Dreyershus med. Også selv om, de fysiske rammer for livet forandres.

Vi forventer derfor, at pårørende tager del i beboerens hverdag og er behjælpelig med praktiske opgaver. Det kan være en hjælpende hånd i forbindelse med udflugter, når du skal ledsages til læge, optiker, biografen osv.

Ved indflytning skal følgende bringes med:

  • Dyne og pude, sengetæppe/plaid (gerne vaskeegnet).
  • Glas og porcelæn, viskestykker
  • Eventuelt kaffemaskine til brug i egen lejlighed.
  • Personlige hjælpemidler (kørestol, rollator med mere)
  • Diverse artikler til personlig pleje (+ neglesaks, termometer)

Postkasse:

Alle beboere har deres egen postkasse.

Ved indflytning aftales det, hvem der tømmer postkassen

Visitation

Det er Kolding Kommunes medarbejdere, der kan visitere dig til Dreyershus.

Ved ændringer i dine behov foretages der i henhold til serviceloven en ny vurdering. En revisitation.

Du får tildelt en kontaktperson, som er en medarbejder i din boliggruppe, som typisk også vil være tilknyttet to til tre andre beboere.

Hensigten er at skabe tillid og tryghed og sikre en god kommunikation mellem dig, dine pårørende og medarbejderne.

Pleje– og omsorgsopgaverne varetages af medarbejdere med sundhedsfaglige uddannelser.

Du vil desuden møde elever i praktik, medarbejdere i jobtræning og enkelte ufaglærte medarbejdere som afløsere.

Læge og sygepleje i huset

Dreyershus har tilknyttet en plejehjemslæge, men du har mulighed for at beholde din nuværende læge.

Hvis du ønsker at skifte til plejehjemslægen, skal du give besked til medarbejdere på Dreyershus, som sørger for at flytte dig fra en læge til den anden.

Medarbejderne vil være dig behjælpelige med kontakt til lægen, hvis du ønsker det.

Du skal selv betale for din medicin.

Dreyershus har ansat sygeplejersker som samarbejder om sygeplejen med vores social– og sundhedsassistenter.

Hvor sygeplejerskerne ikke er til stede, samarbejdes ligeledes med Hjemmesygeplejen i Kolding Kommune.