fbpx

Beboer

Dagen på Thea starter med fælles morgenmad, hvor beboere og personale spiser og møder hinanden.

I løbet af dagen er der forskellige tilbud, så som gåtur, støttende samtaler, støtte til indkøb, træning, fælles aktiviteter ud af huset samt kreative aktiviteter i huset.

Vi fejrer de faste traditioner/højtider og har en årlig sommerfest.

Der er to ferieture om året – en sommerhustur i Danmark og en udenlandstur. Turen har tidligere år gået til Rom, Paris, London, Amsterdam.

Den faglig tilgang

Vi arbejder med tovholder og team.

Det vil sige, at du får en tovholder, som er din nærmeste samarbejdspartner. Derudover er der et team af medarbejdere omkring dig, som er med til at støtte op om den faglige indsats.

Selvværd kommer indefra

Systemisk coaching er vores fælles faglige fundament, hvilket med andre ord betyder du som beboer arbejder med din selvforståelse, selvværd og relationer til andre mennesker.

Forandring kræver mod

Vi arbejder rehabiliterende, med strukturerede målrettede indsatser fordi vi tror på, at alle mennesker besidder evnen til at udvikle sig. Indsatsen tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for at styrke din livskvalitet. Dette sker i et samarbejde mellem dig, os og kommunen.

Citat fra beboer:

Samtaler med min Tovholder ud fra Systemisk tænkning/coaching, har været en øjenåbner i mange henseender. Først og fremmest har jeg lært, at jeg skal holde tingene adskilt og fokusere på det væsentlige.

Der findes mange virkeligheder hvor det gælder om, at finde den der er mest nyttig for mig selv. Jeg skal tage ansvar for egne handlinger og jeg skal have respekt og rummelighed overfor andre. Samtidig er det vigtigt, at bevare anstændigheden.

Samtalerne har endvidere lært mig, at det ikke er at nå i mål der er det vigtigste-men selve processen der er det lærende og udviklende.

Det er vigtigt, at holde sig i god mental kondition, så man kan håndtere dagligdagens udfordringer.

At arbelde med sig selv er en livslang process, der skaber selvværd og livskvalitet.

Det er også værd at huske på, at når man arbejder med sig selv, er man sin egen problemløser så man efterhånden bliver aktør i eget liv.

Hilsen Marianne (Thea)

Fysisk velvære giver psykisk velvære

Der er indgået aftale med DAI om idrætscertificering af Bostedet Thea. Dette betyder at vi er forpligtede til at tilbyde mindst 60 minutters daglig træning, og har fokus på motion som en vigtig del af den rehabiliterende indsats.

Aktiviteter

Du er meget mere, end én der har en psykisk lidelse!

På Thea har vi en række aktiviteter, der er med til at udvikle din forståelse for, at du også er andet end – en der har en psykisk lidelse. Du kan f.eks. være sportsmand i fitnessrummet, musiker i vores musikrum, journalist/skribent på vores magasin, maler/kunstner i vores kreaværksted og meget andet – kort sagt komme i gang med noget, der får de negative tanker til at forsvinde en stund og på sigt vedvarende.

Vi tager også på ture ud af huset og bliver fyldt med dejlig kunst, kultur eller fysisk aktivitet.

Pårørende

Familien er vigtig !

På Thea ser vi pårørende som en naturlig samarbejdspartner, da netværket omkring den enkelte er en vigtig faktor, i forhold til at arbejde med forandring og livskvalitet.