fbpx

Beboer

Dagen på Bostedet Thea starter med fælles morgenmad, hvor beboere og personale spiser og møder hinanden.

I løbet af dagen er der forskellige tilbud. Det kan være gåtur, støttende samtaler, støtte til indkøb, træning, fælles aktiviteter ud af huset samt kreative aktiviteter i huset.

Vi fejrer de faste traditioner og højtider. Her er også sommerfest hvert år.

Der er to ferieture om året. Der er en sommerhustur i Danmark og en udlandstur. Turen er tidligere år gået til Rom, Paris, London og Amsterdam.

Du får egen tovholder

Vores faglige tilgang er, at vi arbejder med tovholder og team. Det vil sige, at du får en tovholder, som er din nærmeste samarbejdspartner. Derudover er der et team af medarbejdere omkring dig, som er med til at støtte op om den faglige indsats.

Selvværd kommer indefra

Systemisk coaching er vores fælles faglige fundament, hvilket med andre ord betyder, at du som beboer arbejder med din selvforståelse, med dit selvværd og relationer til andre mennesker.

Forandring kræver mod

Vi arbejder rehabiliterende med strukturerede målrettede indsatser, fordi vi tror på, at alle mennesker besidder evnen til at udvikle sig. Indsatsen tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for at styrke din livskvalitet. Dette sker i et samarbejde mellem dig, os og kommunen.

Citat fra beboer:

Samtaler med min tovholder ud fra Systemisk tænkning/coaching, har været en øjenåbner i mange henseender. Først og fremmest har jeg lært, at jeg skal holde tingene adskilt og fokusere på det væsentlige.

Der findes mange virkeligheder, hvor det gælder om at finde den, der er mest nyttig for mig selv. Jeg skal tage ansvar for egne handlinger, og jeg skal have respekt og rummelighed overfor andre. Samtidig er det vigtigt at bevare anstændigheden.

Samtalerne har endvidere lært mig, at det ikke er at nå i mål ,der er det vigtigste men selve processen, der er det lærende og udviklende.

Det er vigtigt at holde sig i god mental kondition, så man kan håndtere dagligdagens udfordringer.

At arbejde med sig selv er en livslang process, der skaber selvværd og livskvalitet.

Det er også værd at huske på, at når man arbejder med sig selv, er man sin egen problemløser, så man efterhånden bliver aktør i eget liv.

Hilsen Marianne (Thea)

Fysisk velvære giver psykisk velvære

Der er indgået aftale med DAI om idrætscertificering af Bostedet Thea. Dette betyder, at vi er forpligtede til at tilbyde mindst 60 minutters daglig træning, og har fokus på motion som en vigtig del af den rehabiliterende indsats.

Aktiviteter

Du er meget mere end én, der har en psykisk lidelse

På Thea har vi en række aktiviteter, der er med til at udvikle din forståelse for, at du også er andet end en, som har en psykisk lidelse. Du kan for eksempel være sportsmand i fitnessrummet, musiker i vores musikrum, journalist/skribent på vores magasin, maler/kunstner i vores kreaværksted og meget andet. Du skal kort fortalt i gang med noget, der får de negative tanker til at forsvinde. I starten er de sorte tanker der af og til. Til sidst skal de helst være helt forsvundet.

Vi tager også på ture ud af huset og bliver fyldt med dejlig kunst, kultur eller fysisk aktivitet.

Se vores sidste nummer af Magasinet vi laver:

Magasinet Thea forår 2021

Pårørende

Familien er vigtig !

På Thea ser vi pårørende som naturlige samarbejdspartnere. Netværket omkring den enkelte beboer er en vigtig faktor i forhold til at arbejde med forandring og livskvalitet.