fbpx

Om os

Her på Bostedet Thea bor 35 mennesker med deres psykiske sårbarheder. Huset ligger centralt på Frederiksberg. Uanset diagnose og problemer tror vi på, at mennesker kan komme sig helt eller delvist. På Thea ønsker vi, at alle føler sig værdsat og indgår i et fællesskab, hvor vi møder hinanden med respekt og ligeværdighed.

”Vi har de bedste dage foran os.”

Vi arbejder, støtter og behandler udfra en helhedsorienteret indsats, hvor fokus både er på det psykiske og fysiske helbred. Altid med udgangspunkt i den enkeltes egne drømme, behov, livshistorie og livsopfattelse. Vores filosofi er, at beboerne bliver udfordret som ekspert i eget liv, og indsatsen tager udgangspunkt i den ”systemiske coaching”. Gennem samtaler og aktiviteter ønsker vi at bryde negative tankemønstre. På den måde kan vi skabe rum for positiv forandring.

Systemisk tilgang.

Uden accept af dem vi lever sammen med, er der ingen menneskelighed.

Den systemiske tilgang flytter fokus fra den enkelte over til, hvad der sker mellem os – altså i relationen. Det handler ikke om, hvad der er rigtigt eller forkert, hvem der har skylden osv.

Udgangspunktet er, at vi alle gør det så godt vi kan og har de bedste intentioner med det, vi gør.

Vi leder efter løsninger ved at skabe nye perspektiver og nye muligheder.

Vi går på opdagelse i den enes verden med det formål, at denne person bliver mere afklaret om det, der ligger vedkommende på sinde.

Er Thea noget for dig? Kender du følgende udfordringer?

  • Angst
  • Stemmehøring
  • Isolations tendens
  • Svært ved hverdagslivet

Lever du med psykosociale problemstillinger og har svært ved at begå dig i sociale sammenhænge, kan Thea være det rette sted for dig. Vi har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Hvis du gerne vil bo på Thea, skal du kontakte Frederiksberg Kommunes visitation.

Vi arbejder med livskvalitet 

Du er ikke sygdommen  – du har en sygdom

På Bostedet Thea har vi en tværfaglig specialiseret indsats. Vi tror på, at det enkelte menneske profiterer af at tage ansvar for eget liv. Det at kunne mestre eget liv skaber selvværd og livskvalitet. Ved at forvente noget af et andet menneske anerkender vi mennesket som et individ med ressourcer og værdier, som er til gavn for fællesskabet og personen selv. Vi arbejder med livshistorien, mangfoldigheden og den enkeltes drømme. Al forandring starter i dig selv.

Hverdagen er bygget op omkring målrettede kompetenceudviklende og vedholdende aktiviteter/beskæftigelse samt mere lystbetonede fritids-gøremål og kulturelle aktiviteter.

Vi forventer, at den enkelte beboer deltager i husets liv.

Vi arbejder for, at alle tilknyttet Thea gør brug af deres medindflydelse og gerne deltager i stedets beboerråd.

Som beboer forventer vi, at du har interesse i at deltage aktivt i trivselsmøder samt diverse udvalg og aktivitetsgrupper.

Mad og motion

På Thea vægter vi sund og alsidig kost samt fysisk aktivitet som en vigtig del af det at komme sig og leve et aktivt liv. Vi er idrætscertificeret og tilbyder daglig træning.

Se video om at komme videre i tilværelsen

Ledelse:

Kirsa Lyster Andersen er chef for enheden.

Klaus Nielsen er souschef for enheden

Formand for forretningsudvalget: Paul Erik Weidemann.

Næstformand for forretningsudvalget: Mikkel Schlüter Friis

Medlem af forretningsudvalget: Ulrik Ahrendt-Jensen.

Lone Lundsgård deltager i udvalget.

Kirsa Lyster Andersen deltager i udvalget.

På Thea er vi et fællesskab. Vi ser os selv som et stort team, hvor alle har en vigtig funktion. Alle er nøglemedarbejdere.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, lærere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi har efteruddannelse i ”systemisk coaching”, som er vores faglige fundament.

God mad

På Thea har vi eget køkken, hvor morgenmad og frokost tilberedes af vores egen kok i samarbejde med beboerne og øvrige personale.

Vi spiser varm mad til frokost og koldt/lunt mad til aften

Vi tager udgangspunkt i sund kost og økologi i samspil med beboernes ønsker.

Beboerne har indflydelse på kosten. Vi har et kostudvalg der i samarbejde med vores kok, tilrettelægger menuen.