fbpx

Om os

Thea er et bosted, hvor 35 mennesker lever med deres psykiske sårbarheder og lidelser. Huset er beliggende centralt på Frederiksberg. Uanset diagnose og problemer – tror vi på, at mennesker kan komme sig helt eller delvist. På Thea skal alle kunne føle sig værdsat og indgå i et fællesskab, hvor vi møder hinanden med respekt og ligeværdighed.

”Vi har de bedste dage foran os.”

Vi arbejder og behandler på mange områder, med udgangspunkt i den enkeltes drømme, behov, livshistorie og livsopfattelse. Vores filosofi er, at beboerne bliver udfordret som ekspert i eget liv og indsatsen tager udgangspunkt i den ”systemiske coaching”. Gennem samtaler og aktiviteter ønsker vi at bryde negative tankemønstre, og skabe rum for positiv forandring

Er Thea noget for dig? Kender du følgende udfordringer?

  • Angst
  • Stemmehøring
  • Isolations tendens
  • Svært ved hverdagslivet

Lever du med psykosociale problemstillinger, og har svært ved at begå dig i sociale sammenhænge, kan Thea være det rette sted for dig. Vi har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Hvis du vil bo på Thea, skal du derfor rette henvendelse til Frederiksberg kommune.

Vi arbejder med livskvalitet

Du er ikke sygdommen  – du har en sygdom

På Thea har vi en tværfaglig specialiseret indsat. Vi tror på, at det enkelte menneske profiterer af, at tage ansvar for eget liv. Det at kunne mestre eget liv skaber selvværd og livskvalitet. Ved at forvente noget af et andet menneske anerkender vi mennesket som et individ med ressourcer og værdier som er til gavn for fællesskabet og personen selv.  Vi arbejder med livshistorien, mangfoldigheden og den enkeltes drømme – al forandring starter i dig selv.

Hverdagen er bygget op omkring målrettede og kompetenceudviklende aktiviteter/beskæftigelse samt mere lystbetonede fritids- og kulturelle aktiviteter. Vi forventer, at den enkelte beboer deltager i husets liv.

Vi arbejder for at, alle tilknyttet Thea gør brug af deres medindflydelse og gerne deltager i stedets beboerråd.

Som beboer forventer vi, at du har interesse i at deltage aktivt i trivselsmøder samt diverse udvalg og aktivitetsgrupper.

Mad og motion

På Thea vægter vi sund og alsidig kost samt fysisk aktivitet som en vigtig del af det at komme sig og leve et aktivt liv. Vi er idrætscertificeret og tilbyder daglig træning. (billeder af mad og træning)

 

Se video om at komme videre i tilværelsen

Nøglemedarbejdere

Chef: Martine Rymann

På Thea er vi et fællesskab, og ser os selv som et stort team, hvor alle har en vigtig funktion.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, lærer, fysioterapeut. Vi har efteruddannelse i ”systemisk coaching”, som er vores faglige fundament.

Mad og køkken

På Thea har vi eget køkken, hvor morgenmad og frokost tilberedes, af vores egen kok i samarbejde med beboerne og øvrige personale.

Aftensmaden bliver leveret udefra.

Vi tager udgangspunkt i sund kost og økologi, i samspil med beboernes ønsker.