fbpx

Om os

Her på Bostedet Thea bor 35 mennesker med deres psykiske sårbarheder. Huset ligger centralt på Frederiksberg. Uanset diagnose og problemer tror vi på, at mennesker kan komme sig helt eller delvist. På Thea skal alle kunne føle sig værdsat og indgå i et fællesskab, hvor vi møder hinanden med respekt og ligeværdighed.

”Vi har de bedste dage foran os.”

Vi arbejder og behandler på mange områder. Altid med udgangspunkt i den enkeltes egne drømme, behov, livshistorie og livsopfattelse. Vores filosofi er, at beboerne bliver udfordret som ekspert i eget liv, og indsatsen tager udgangspunkt i den ”systemiske coaching”. Gennem samtaler og aktiviteter ønsker vi at bryde negative tankemønstre. På den måde kan vi skabe rum for positiv forandring.

Er Thea noget for dig? Kender du følgende udfordringer?

  • Angst
  • Stemmehøring
  • Isolations tendens
  • Svært ved hverdagslivet

Lever du med psykosociale problemstillinger og har svært ved at begå dig i sociale sammenhænge, kan Thea være det rette sted for dig. Vi har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Hvis du gerne vil bo på Thea, skal du kontakte til Frederiksberg Kommunes visitation-medarbejdere.

Vi arbejder med livskvalitet

Du er ikke sygdommen  – du har en sygdom

På Bostedet Thea har vi en tværfaglig specialiseret indsast. Vi tror på, at det enkelte menneske profiterer af at tage ansvar for eget liv. Det at kunne mestre eget liv skaber selvværd og livskvalitet. Ved at forvente noget af et andet menneske anerkender vi mennesket som et individ med ressourcer og værdier, som er til gavn for fællesskabet og personen selv. Vi arbejder med livshistorien, mangfoldigheden og den enkeltes drømme. Al forandring starter i dig selv.

Hverdagen er bygget op omkring målrettede og kompetenceudviklende aktiviteter/beskæftigelse samt mere lystbetonede fritids-gøremål og kulturelle aktiviteter. Vi forventer, at den enkelte beboer deltager i husets liv.

Vi arbejder for, at alle tilknyttet Thea gør brug af deres medindflydelse og gerne deltager i stedets beboerråd.

Som beboer forventer vi, at du har interesse i at deltage aktivt i trivselsmøder samt diverse udvalg og aktivitetsgrupper.

Mad og motion

På Thea vægter vi sund og alsidig kost samt fysisk aktivitet som en vigtig del af det at komme sig og leve et aktivt liv. Vi er idrætscertificeret og tilbyder daglig træning.

 

Se video om at komme videre i tilværelsen

Ledelse:

Martine Rymann er chef for enheden.

Formand for forretningsudvalget: Michael Brostrøm.

Næstformand for forretningsudvalget: Eva Lunding Olsen.

Medlem af forretningsudvalget: Ulrik Ahrendt-Jensen.

Martine Rymann deltager i udvalget.

På Thea er vi et fællesskab. Vi ser os selv som et stort team, hvor alle har en vigtig funktion. Alle er nøglemedarbejdere.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, lærer og en fysioterapeut. Vi har efteruddannelse i ”systemisk coaching”, som er vores faglige fundament.

God mad

På Thea har vi eget køkken, hvor morgenmad og frokost tilberedes af vores egen kok i samarbejde med beboerne og øvrige personale.

Aftensmaden bliver leveret udefra.

Vi tager udgangspunkt i sund kost og økologi i samspil med beboernes ønsker.