fbpx

Indlæggelse

Ansøgning og ankomst til hospice

En elektronisk henvisning til hospice foregår gennem egen læge eller den læge, der for tiden har behandlingsansvaret.

Det er hospice, der visiterer til egne pladser, og vi ringer til ansøgeren dagen før, der er en ledig plads. Vi inviterer så indenfor.

For at komme på hospice skal du være livstruende syg med kort forventet levetid og plagsomme symptomer, der ikke kan afhjælpes i din kommunes hjemmepleje og ved egen læge.

Det er også muligt at komme på et pallaitivt ophold på to til tre uger og få reguleret sine plagsomheder, medicin eller andet. Derefter kan du komme hjem igen en tid.

Ophold på hospice er gratis.

Man er altid velkommen til at komme og se hospice efter forudgående aftale, så der er en, der kan vise rundt.

Når du ankommer til hospice, modtages du af en sygeplejerske og en læge. De varetager velkomstsamtalen, og du tildeles to kontakt sygeplejersker. De sørger for dit forløb her.

Efter nogle dage følges der op på velkomstsamtalen, og når dit ophold har været cirka tre uger, laves en status samtale om de plager, du kom med, hvad har vi hjulpet dig med, hvordan ser du selv din fremtid og vi vurdere dit forløb på en tværfaglig konference. Den faglige vurdering efter konferencen bestemmer, om du måske skal blive her lidt endnu og vurderes igen, skal du hjem igen i en tid eller skal du blive til livets afslutning?

Hospice Søndergård modtager elektroniske henvisninger på patienter, som henvises til indlæggelse på Hospice eller tilknytning til Det Udgående Hospiceteam.

Lokationsnummer 5790001385712

Vejledning procedure